Kvadráty: 7068
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona juvenis Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna patula Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera hungarica Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Astrobunus laevipes Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872)
Nelima semproni Nelima semproni (Szalay, 1951)
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha bryjai Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Euryopis saukea Euryopis saukea Levi, 1951 Kriticky ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Fotografie

Lycosa singoriensis
Argyroneta aquatica

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (77 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 9 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 9 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 5 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 1 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 5 5 0 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 3 3 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 2 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 3 2 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 6 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis saukea Levi, 1951 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 2 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (77 použitých nálezů)
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 3 2 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 6 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 9 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 5 2 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 5 5 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 1 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 4 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 2 0 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 3 3 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 2 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euryopis saukea Levi, 1951 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 9 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy