Kvadráty: 7068
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona juvenis Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna patula Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený 1x 1x
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera hungarica Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x 2x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Astrobunus laevipes Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha bryjai Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis saukea Euryopis saukea Levi, 1951 Kriticky ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 9 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 9 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 5 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 5 5 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 2 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 3 2 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 6 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis saukea Levi, 1951 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 3 2 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 6 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 9 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 5 2 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 5 5 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euryopis saukea Levi, 1951 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 9 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy