Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 22× 15× 47×

Marpissa muscosa (Clerck, 1757)

České jménoskákavka velká
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy47 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno211122
Nárazová past1001
Individuální sběr118315
Zemní past1203
Fotografie0101
Prosev1001
Smyk0301
Sklepávání4513
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno47221
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Dubohabřiny0011
Vnější stěny budov4203
Lužní lesy nížin1022
Interiéry budov0202
Suché křoviny0202
Zahrady0101
Suché doubravy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Výsadby listnáčů31205
Okraje silnic1001
Ovocné sady s luční vegetací2001
Lesní okraje1202
Ruderály1101
Suché louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy