Kvadráty: 6567
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 2 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 2 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 3 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 5 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 5 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 13 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 5 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 5 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 13 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 2 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 3 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy