Nálezy podle období  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 45× 46×

Opilio canestrinii (Thorell, 1876)

České jménosekáč Canestriniho
Nálezy48 nálezů, 43 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška200-650

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) SamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr811417
Pozorování717519
Fotografie0101
Smyk0202
Zemní past13003
Neurčeno0101
Nárazová past2001
Závěsné padací pasti3201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) SamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov1327732
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4202
Dubohabřiny1201
Vřesoviště nižších poloh0101
Ruderály0021
Travnaté stepi5001
Interiéry budov1001
Suché lesní lemy0101
Kamenolomy8002
Neurčeno0101
Lužní lesy nížin2001
Mezofilní louky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy