Records by time  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 45× 46×

Opilio canestrinii (Thorell, 1876)

Czech namesekáč Canestriniho
Records48 nálezů, 43 kvadrátů
Last record 2023 , Antonín Roušar
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť-
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Altitude200-650

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (45 used records)
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) MalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr811417
Pozorování717519
Fotografie0101
Smyk0202
Zemní past13003
Neurčeno0101
Nárazová past2001
Závěsné padací pasti3201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (46 used records)
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) MalesFemalesJuvenilesRecords
Vnější stěny budov1327732
Zahradnicky utvářené zahrady a parky4202
Dubohabřiny1201
Vřesoviště nižších poloh0101
Ruderály0021
Travnaté stepi5001
Interiéry budov1001
Suché lesní lemy0101
Kamenolomy8002
Neurčeno0101
Lužní lesy nížin2001
Mezofilní louky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords