Kvadráty: 5769
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 10×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea silvicultrix Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona corticalis Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 10×
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria silesiaca Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta ramosa Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Bolyphantes luteolus Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Evansia merens Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 Ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maro lepidus Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Metopobactrus prominulus Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Oreoneta tatrica Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Peponocranium praeceps Peponocranium praeceps Miller, 1943 Silně ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Saaristoa abnormis Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Silně ohrožený
Semljicola faustus Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Silně ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pinetorum Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Silně ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 10×
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Sittisax saxicola Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 10×
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila brevipes Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus gallicus Xysticus gallicus Simon, 1875 Silně ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (657 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 5
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 3 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 2 0 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 3
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 10 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 3 0 2
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 7 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 34 0 7
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 3 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 3
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 6 0 7
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 3
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 2
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 2 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 6 49 0 5
Iberina difficilis (Harm, 1966) 5 17 3 4
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 2 0 2
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 11 7 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 68 32 0 6
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 4 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 3 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 2 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 3
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 3 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 6 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 26 4 0 7
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 2 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 4 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 3 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 11 0 6
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 1 2 2 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 3
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 0 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 7 0 0 6
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 4
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 4 2 0 3
Maro lepidus Casemir, 1961 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 8 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 3 0 4
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 4
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 5 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 4
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 11 0 7
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 12 35 0 9
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 4 0 2
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 2 0 2
Peponocranium praeceps Miller, 1943 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 3 0 0 4
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 15 3 0 5
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 3 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 4
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 7 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 12 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 3 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 3 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 5 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 2 2 0 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 14 54 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 8 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 3 13 0 6
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 7 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 4 4 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 4 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 6 4 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 3 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 9 28 9 3
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 1 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 3 1 2
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 6 0 4
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 4 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 4 4 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 29 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 4 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 9 17 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 1 0 0 2
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 3 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 3 0 4
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 0 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 5 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus gallicus Simon, 1875 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 14 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 12 0 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 4 4 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 136 92 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 13 10 0 5
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 2 2 0 4
Agyneta ramosa Jackson, 1912 20 7 0 9
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 0 0 2
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 8 3 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 11 5 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 3 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 1 0 6
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 8 0 4
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 8 10 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 4 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 3
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 1 0 3
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 6 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 53 17 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 36 106 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 48 10 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 27 29 0 8
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 3 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 6 14 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 14 0 5
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 12 20 0 8
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 1 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 7 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 8 3 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 8 0 4
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 1 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 13 0 6
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 3 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 12 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 5 1 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 0 3 1 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 6 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 14 22 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 2 4 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (657 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 16 8 0 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 0 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 1 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 12 13 0 9
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 4 0 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 10 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 5 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 47 0 8
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 3 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 4 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 2 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 136 92 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 13 11 0 6
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 25 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 3 10 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 2 2 0 4
Agyneta ramosa Jackson, 1912 20 7 0 9
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 0 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 68 32 0 6
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 8 3 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 11 5 0 3
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 26 4 0 4
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 9 0 5
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 7 0 0 6
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 4 0 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 1 0 5
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 5 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 12 34 0 7
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 4 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Peponocranium praeceps Miller, 1943 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 8 0 4
Porrhomma egeria Simon, 1884 5 1 0 2
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 0 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 3 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 15 3 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 8 10 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 3 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 1 0 4
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 0 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 53 18 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 36 112 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 48 10 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 2 3 0 5
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 14 54 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 27 30 0 9
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 3 9 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 6 14 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 2 0 3
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 6 13 4 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 6 0 4
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 4 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 4 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 29 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 10 18 0 7
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 2 0 4
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 2 4 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 3 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 3 0 4
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 7 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 2 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 9 3 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 2 0 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 2 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 3
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 5 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 2
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 2 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 24 0 3
Iberina difficilis (Harm, 1966) 3 7 3 3
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 2 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 3 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 11 7 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 4 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 3 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 2 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 3 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 6 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 4 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 3 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 2 0 2
Maro lepidus Casemir, 1961 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 8 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 3
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 4 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 6 0 3
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 3 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 7 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 3 12 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 3 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 3 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 0 3 1 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 5 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 14 22 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 3 5 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 10 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 7 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 4 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 15 5 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 3 1 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 3 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 9 17 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 3 3 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 3 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus gallicus Simon, 1875 2 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 3 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 1 2 2 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 2 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 2 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 6 2 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy