Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 14x 337x 15x 368x

Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka tmavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy368 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-600-800-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (166 použitých nálezů)
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2601340136
Prosev613010
Smyk2204
Individuální sběr5809
Eklektor4405
Sklepávání0101
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (146 použitých nálezů)
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny1102
bylinné porosty břehů1001
rašeliniště2632027
mokré louky109011
Horské biotopy1202
horské smrčiny1101
rašelinné bory10104
ostřicové porosty stojatých vod1001
ovocné sady bez bylinné vegetace4104
Močály141403
výsadby jehličnanů3213015
Lesy412009
osluněné skály nižších poloh119011
travnaté stepi2002
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1202
luční ostřicové mokřady3302
paseky4618020
Xerotermní travinobylinná společenstva9509
lesostepní doubravy2103
suché křoviny11102
dubohabřiny1001
horská vřesoviště7203
mezofilní louky2103
Louky1204
úhory4503
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020