Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 176× 27× 211×

Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka tmavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy211 nálezů, 67 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (211 použitých nálezů)
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2541420144
Neurčeno712034
Prosev61009
Individuální sběr712012
Smyk5406
Eklektor7406
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (211 použitých nálezů)
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4341064
Pastviny1102
Bylinné porosty břehů1001
Mokré louky109012
Rašeliniště2632027
Horské biotopy1202
Horské smrčiny1101
Rašelinné bory10104
Ovocné sady s luční vegetací4104
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Močály141403
Výsadby jehličnanů3213015
Lesy412009
Stinné skály nižších poloh119011
Suché louky2002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1202
Luční ostřicové mokřady3302
Paseky4618020
Xerotermní travinobylinná společenstva9509
Lesostepní doubravy2103
Suché křoviny11102
Suché doubravy1001
Porosty borůvek7203
Mezofilní louky2103
Louky1204
Úhory4503
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky