Kvadráty: 5259 5260
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) Silně ohrožený

Bolephthyphantes index (Thorell, 1856)

České jménoplachetnatka kořenová
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy3 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1985, J. Vaněk, Růžička 2000d
Poslední nález 1997 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška1150-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách1101
Širokolisté horské nivy0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky