Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 124× 130×

Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka močálová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy130 nálezů, 54 kvadrátů
První nález 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1400

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (130 použitých nálezů)
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6806
Neurčeno716029
Prosev61515
Zemní past16489085
Smyk0303
Sklepávání1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (130 použitých nálezů)
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů1102
Neurčeno5154024
Rašeliniště2020024
Horské bučiny5303
Kamenité suti nižších poloh0101
Mokré louky910012
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Výsadby jehličnanů2204
Horské smrčiny4104
Bučiny nižších poloh1001
Močály617110
Stinné skály nižších poloh105012
Mokřadní olšiny10909
Širokolisté horské nivy594014
Pastviny0101
Ruderály0101
Břehy tekoucích vod4305
Podmáčené smrčiny1001
Úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky