Kvadráty: 5449
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) Nezvěstný

Jacksonella falconeri (Jackson, 1908)

České jménopavučenka Falconerova
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy2 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 1971 , Jan Buchar
Areál rozšířeníEuropean - ME [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška400-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) RESamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) RESamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy1001
Výsadby jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky