Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2015

Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze.
Buchar J. (2015): Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze [Invertebrates – teaching and research at the Charles University in Prague]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).
Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století?
Buchar J. (2015): Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století? [How long will we be finding spider species that were described by Europen arachnologists before 20th century?] Živa 63 (5): CIV–CV (in Czech).

2014

Pavouk 36 (7/2014)
Pavouk 36 (7/2014)
Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P., Buchar J., Kubcová L. & Smrž J. (2014): Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebr. Biol. 133 (3): 281–297. DOI: 10.1111/ivb.12055.

2013

Pavouk 35 (12/2013)
Pavouk 35 (12/2013)
Slíďáci a česká arachnologie I.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie I (Wolf spiders and Czech arachnology I). Živa 61 (4): 184–188 (in Czech, English summary).
Slíďáci a česká arachnologie II.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie II (Wolf spiders and Czech arachnology II). Živa 61 (5): 240–243 (in Czech, English summary).

2012

Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long?
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2012): Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long? Invertebr. Reprod. Dev. 56 (1): 72–78.

2011

New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Buchar J. & Dolanský J. (2011): New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2).
Buchar J. & Hajer J. (2011b): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2). Živa 97 (6): 281–284 (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1).
Buchar J. & Hajer J. (2011a): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1). Živa 97 (5): 239–242 (in Czech, English summary).
Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel
Dolejš P., Buchar J. & Smrž J. (2011): Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 79.
Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa , Tricca , and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Dolejš P., Kořínková T., Musilová J., Opatová V., Kubcová L., Buchar J. & Král J. (2011): Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.
Kůrka A. & Buchar J. (2011): Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.

2010

Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English sum
Buchar J. & Hajer J. (2010): Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English summary).
Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2010b): Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). J. Arachnol. 38: 504–510.
Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Dolejš P., Smrž J. & Buchar J. (2010): Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106
Kůrka A. & Buchar J. (2010): Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106 (in Czech, English summary).

2009

Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.
Buchar J. (2009): Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.

2008

Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Buchar J. & Merrett P. (2008): Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana].
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008b): Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana(Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46 (in Czech).
Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008a): Subterrestrial life of Arctosa lutetiana(Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007 [Supplement to the Catalogue of Spiders of the Czech Republic 2001–2007].
Růžička V. & Buchar J. (2008): Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007 [Supplement to the Catalogue of Spiders of the Czech Republic 2001–2007]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 29–30 [2007/2008]: 3–32 (in English and Czech).
Překvapivá etologie rodu Xerolycosa [Surprising ethology of the genus Xerolycosa ]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008.
Smola V., Opatová V., Kubcová L. & Buchar J. (2008): Překvapivá etologie rodu Xerolycosa[Surprising ethology of the genus Xerolycosa]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 184–185 (in Czech).

2007

In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Buchar J. (2007): In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Pavouci (Araneae) Prahy [Spiders (Araneae) of Prague city (Czech Republic)]. Natura Pragensis 18: 5–126 (in Czech, English summary).
Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. (2007): Pavouci (Araneae) Prahy [Spiders (Araneae) of Prague city (Czech Republic)]. Natura Pragensis 18: 5–126 (in Czech, English summary).

2006

On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Buchar J., Knoflach B. & Thaler K. (2006): On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko [Spiders (Araneae) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 27: 91–135 (in Czech, English summary).
Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. & Bryja V. (2006): Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko [Spiders (Araneae) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 27: 91–135 (in Czech, English summary).
Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae) [Burrowing activity and courtship behaviour of Xerolycosa miniata ]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z k
Opatová V., Kubcová L. & Buchar J. (2006): Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae) [Burrowing activity and courtship behaviour of Xerolycosa miniata]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 58 (in Czech).

2005

Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L.,Erhart J. & Fenclová I. (2005): Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders].
Buchar J. (2005): Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders]. Živa 53: 121–123 (in Czech, English summary).
Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Hajer J. (2005): Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.
Kubcová L. & Buchar J. (2005): Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.

2004

Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae).
Buchar J. & Thaler K. (2004): Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae). In Thaler K. (ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, pp. 271–280.
Notes to the catalogue of spiders of the Czech Republic. In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 221–224.
Růžička V. & Buchar J. (2004): Notes to the catalogue of spiders of the Czech Republic. In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 221–224.
Czech Republic – the type material of spiders (Araneae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 174: 13–64.
Růžička V., Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. (2004): Czech Republic – the type material of spiders (Araneae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 174: 13–64.

2003

Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003a): Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003b): Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003c): Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003d): Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968.
Marusik Y. M. & Buchar J. (2003): A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968. Arthropoda Selecta 12: 149–158.
Neue Funde von zwei Porrhomma -Arten in Zentraleuropa (Araneae, Linyphiidae). Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 173–176.
Thaler K., Buchar J. & Kubcová L. (2003): Neue Funde von zwei Porrhomma-Arten in Zentraleuropa (Araneae, Linyphiidae). Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 173–176.

2002

Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Kubcová L. (2002): Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Catalogue of spiders of the Czech Republic . Peres, Praha, 351 pp.
Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.
Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa -Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Buchar J. & Thaler K. (2002): Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa-Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Distribution and habitat of Talavera aperta , T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem . 66: 3–11.
Chvátalová I. & Buchar J. (2002): Distribution and habitat of Talavera aperta, T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 3–11.

2001

Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe.
Buchar J. (2001): Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe. Acta Univ. Carolinae –Biologica 45: 257–266.
Naši pavouci.
Buchar J. & Kůrka A. (2001): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 2nd edition, 163 pp. (in Czech).
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae).
Buchar J. & Thaler K. (2001): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 81: 55–59.

2000

Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)].
Buchar J. & Hajer J. (2000): Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná22: 19–27 (in Czech, English summary).
Notes on wolf spiders from Greece (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 32: 1071–1091.
Thaler K., Buchar J. & Knoflach B. (2000): Notes on wolf spiders from Greece (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr.32: 1071–1091.

1999

Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica 11: 33–42 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1999a): Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica11: 33–42 (in Czech, English summary).
Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica 43: 135–154.
Buchar J. (1999b): Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica43: 135–154.
Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“.
Buchar J. & Hajer J. (1999): Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“ [Spiders of the projected natural reserve “Prameniště Chomutovky”]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná20/21 [1998/1999]: 23–32 (in Czech, English summary).
Morphological variation in Pardosa maisa Hippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 79: 11–18.
Milasowszky N., Buchar J. & Zulka K. P. (1999): Morphological variation in Pardosa maisaHippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol.79: 11–18.

1998

Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 7: 30–35 (in Czech).
Buchar J. (1998): Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD7: 30–35 (in Czech).
Naši pavouci [ Our spiders ]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Buchar J. & Kůrka A. (1998): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr. 30 (2): 705–717.
Buchar J. & Thaler K. (1998): Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr.30 (2): 705–717.

1997

In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 275–278.
Buchar J. (1997a): In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 275–278.
Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia 20: 5–32.
Buchar J. (1997b): Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia20: 5–32.
Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Buchar J. (1997c): Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Buchar J. (1997d): Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 28: 1–28 (in Czech, E
Buchar J. (1997e): Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč28: 1–28 (in Czech, English summary).
K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium ]. Živa 45: 36 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1997f): K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium]. Živa45: 36 (in Czech, English summary).
Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosa max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 187/107: 515–539.
Buchar J. & Thaler K. (1997): Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosamax. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II187/107: 515–539.
Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 373–379.
Miller F. & Buchar J. (1997): Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 373–379.
A new species of Linyphiidae (Araneae) from the sudeto-carpathian range (Czech Republic andSlovakia). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 389–394.
Thaler K., Buchar J. & Kůrka A. (1997): A new species of Linyphiidae (Araneae) from the sudeto-carpathian range (Czech Republic andSlovakia). Acta Soc. Zool. Bohem.61: 389–394.

1996

Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica 8: 52–55 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1996): Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica8: 52–55 (in Czech, English summary).
Pavouci Národního parku Podyjí [The spiders of the Podyjí National Park]. Fauna Bohem. septentr. 21: 99–115 (in Czech, English summary).
Růžička V., Buchar J., Kasal P. & Chvátalová I. (1996): Pavouci Národního parku Podyjí [The spiders of the Podyjí National Park]. Fauna Bohem. septentr.21: 99–115 (in Czech, English summary).
Die Wolfspinnen von Österreich 3: Gattungen Aulonia , Pardosa (p. p.), Pirata , Xerolycosa (Arachnida, Araneae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 186/106: 393–410.
Thaler K. & Buchar J. (1996): Die Wolfspinnen von Österreich 3: Gattungen Aulonia, Pardosa(p. p.), Pirata, Xerolycosa(Arachnida, Araneae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II186/106: 393–410.

1995

Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 39: 3–28.
Buchar J. (1995a): Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica39: 3–28.
Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa 43: 185–187 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1995b): Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa43: 185–187 (in Czech, English summary).
Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [ Key to the determination of invertebrates ]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Buchar J. (1995c): Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [Key to the determination of invertebrates]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology . Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Buchar J. (1995d): Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium ofArachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Buchar J. (1995e): Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium ofArachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa , Tricca , Trochosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 185/105: 481–498.
Buchar J. & Thaler K. (1995a): Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa(Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II185/105: 481–498.
Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr. 27: 653–663.
Buchar J. & Thaler K. (1995b): Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus(Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr.27: 653–663.
Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.
Buchar J., Růžička V. & Kůrka A. (1995): Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.
Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia 12: 5–6.
Cokendolpher J. & Buchar J. (1995): Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia12: 5–6.

1994

Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345) [1993]: 27–34.
Buchar J. (1994): Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 27–34.
The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija 1994 (6): 44–51.
Buchar J. & Koroleva E. G. (1994): The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija1994 (6): 44–51.
Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen Acantholycosa , Alopecosa , Lycosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 184/104: 357–375.
Thaler K. & Buchar J. (1994): Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen Acantholycosa, Alopecosa, Lycosa(Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II184/104: 357–375.

1993

Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica 36 [1992]: 383–428.
Buchar J. (1993a): Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica36 [1992]: 383–428.
The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 116(1): 49–57.
Buchar J. (1993b): The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 49–57.
Die Arten der Gattung Acantholycosa in Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie 100: 327–341.
Buchar J. & Thaler K. (1993): Die Arten der Gattung Acantholycosain Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie100: 327–341.
Eine verkannte Art der Gattung Lepthyphantes in Zentraleuropa: L. tripartitus Miller & Svatoň (Araneida:Linyphiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 66: 149–158.
Thaler K. & Buchar J. (1993): Eine verkannte Art der Gattung Lepthyphantesin Zentraleuropa: L. tripartitusMiller & Svatoň (Araneida:Linyphiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges.66: 149–158.

1992

Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area].
Buchar J. (1992b): Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area]. In Bárta F. (ed.), Sborník referátů z konference uspořádané u příležitosti 1. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory [Proceedings of the Conference Organised on the 1st Anniversary of the Establishment of Železné Hory Protected Landscape Area]. Železné Hory Protected Landscape Area administration, Nasavrky, pp. 28–34 (in Czech, English summary).
Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [ Czechoslovak Red Data Book ]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).
Buchar J. (1992a): Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [Czechoslovak Red Data Book]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).

1991

Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [ Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists
Buchar J. (1991): Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists]. Československá zoologická společnost při ČSAV, Brno, p. 25 (in Czech).

1990

Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov. 86[1989]: 476.
Buchar J. (1990): Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov.86[1989]: 476.
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická 1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Buchar J. & Hajer J. (1990): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis (Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 414–418.
Buchar J., Babrakzai H. & Hodek I. (1990): Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis(Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 414–418.

1989

Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB 1989: 51–52 (in Czech).
Buchar J. (1989a): Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB1989: 51–52 (in Czech).
Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [ The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions ]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp.
Buchar J. (1989b): Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp. (in Czech).

1988

Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology 38: 11.
Buchar J. (1988a): Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology38: 11.
Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 170.
Buchar J. (1988b): Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 170.
Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium. Technische Universität, Berlin, p. 132.
Buchar J. (1988c): Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, p. 132.

1987

First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia 4: 5.
Buchar J. (1987a): First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia4: 5.
Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 198
Buchar J. (1987b): Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 5–10 (in Czech).
Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 1987: 37–44 (in Czech).
Buchar J. (1987c): Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 37–44 (in Czech).

1986

Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia. In Barrientos J. A. (ed.), Actas X Congreso Internacional de Aracnologia, Vol. 1 . Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona),
Buchar J. (1986a): Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia. In Barrientos J. A. (ed.), Actas X Congreso Internacional de Aracnologia, Vol. 1. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), p. 414.
Fauna pavouků a životní prostředí [Spiders and the environment]. Zprávy Čs. zool. společ. 19–20: 11–12 (in Czech).
Buchar J. (1986b): Fauna pavouků a životní prostředí [Spiders and the environment]. Zprávy Čs. zool. společ.19–20: 11–12 (in Czech).
Die dritte paläarktische Aulonia -Art, Aulonia kratochvili sp. n. (Araneida, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 50: 28–32.
Dunin P. M., Buchar J. & Absolon K. (1986): Die dritte paläarktische Aulonia-Art, Aulonia kratochvilisp. n. (Araneida, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.50: 28–32.

1985

In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov. 82: 157–158.
Buchar J. (1985a): In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov.82: 157–158.
Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinus and similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa 33: 104–105 (in Cze
Buchar J. (1985b): Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinusand similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa33: 104–105 (in Czech).

1984

Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta - und P. lapponica -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol. 64: 381–391.
Buchar J. (1984): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta- und P. lapponica-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.64: 381–391.
Eine zweite Diaea -Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis (Araneida, Thomisidae). Věst. čs. Společ. zool. 48:1–8.
Buchar J. & Thaler K. (1984): Eine zweite Diaea-Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis(Araneida, Thomisidae). Věst. čs. Společ. zool.48:1–8.
Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc. [In memory of Prof. RNDr. František Miller, DrSc.]. Živa 32: 60 (in Czech).
Buchar J. & Skuhravý V. (1984): Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc. [In memory of Prof. RNDr. František Miller, DrSc.]. Živa32: 60 (in Czech).

1983

Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu) [Results ofthe faunistic investigation of the Krkonoše (Giant Mountains) I (Contribution to the zoological inventorial investigation)].
Buchar J. (ed.) (1983d): Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu) [Results ofthe faunistic investigation of the Krkonoše (Giant Mountains) I (Contribution to the zoological inventorial investigation)]. Opera corcontica20: 99–114 (in Czech, English summary).
Bioindikační využití pavouků [The use of spiders for bioindication]. Nika 4(3): 11–14 (in Czech).
Buchar J. (1983a): Bioindikační využití pavouků [The use of spiders for bioindication]. Nika4(3): 11–14 (in Czech).
Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí [Die Klassifikation derSpinnenarten Böhmens als ein Hilfsmittel für die Bioindikation der Umwelt]. Fauna Bohem. septentr. 8: 119–135 (in Czech, German s
Buchar J. (1983b): Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí [Die Klassifikation derSpinnenarten Böhmens als ein Hilfsmittel für die Bioindikation der Umwelt]. Fauna Bohem. septentr.8: 119–135 (in Czech, German summary).
Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků [The problems of arachnid protection, especially from the point of view of changes in distribution of some spider species]. In Pellantová J. & Hudec
Buchar J. (1983c): Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků [The problems of arachnid protection, especially from the point of view of changes in distribution of some spider species]. In Pellantová J. & Hudec K. (eds), Sborník referátů z konference Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR [Proceedings of the Conference on Actual Problems of Fauna Protection in Czechoslovakia]. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, pp. 60–66 (in Czech).
Rostlinstvo a živočišstvo. Pp. 63–108. In: Sýkora B. (ed.) , Krkonošský národní park. SZN, Praha, 280 pp.
Buchar J., Hadač E., Hanzák J., Kalina T., Miles P., Pilous Z., Štursa J., Vaněk J. & Vávra V. (1983): Rostlinstvo a živočišstvo. Pp. 63–108. In: Sýkora B. (ed.), Krkonošský národní park. SZN, Praha, 280 pp.
Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se popovrchu půdy [The influence of the spraying programme against the larch bud moth on epigeic arthropods]. In Skuhravý V. (ed.), Hmyzí škůdci lesních porostů v Krkonoších [Ins
Buchar J., Laštovková E. & Macháček O. (1983): Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se popovrchu půdy [The influence of the spraying programme against the larch bud moth on epigeic arthropods]. In Skuhravý V. (ed.), Hmyzí škůdci lesních porostů v Krkonoších [Insect pests of forest stands in the Krkonoše (Giant Mountains)]. Opera corcontica20: 130 (in Czech, English summary).

1982

Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů [Why the council of the Czechoslovak Zoological Society published a map of Czechoslovakia for recording the occurrence of organisms].
Buchar J. (1982b): Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů [Why the council of the Czechoslovak Zoological Society published a map of Czechoslovakia for recording the occurrence of organisms]. Živa30: 182–184 (in Czech).
K vývoji naší arachnologie [On the development of Czechoslovak arachnology]. In Nový L. (ed.), Věda v Československu 1945–1960, 2. svazek. Institute of Czechoslovak and World History, Praha, pp. 199–206 (in Czech).
Buchar J. (1982a): K vývoji naší arachnologie [On the development of Czechoslovak arachnology]. In Nový L. (ed.), Věda v Československu 1945–1960, 2. svazek.Institute of Czechoslovak and World History, Praha, pp. 199–206 (in Czech).
Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst.čs. Společ. zool. 46: 317–318 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1982c): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst.čs. Společ. zool.46: 317–318 (in Czech, English summary).

1981

Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 21: 1–12 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1981a): Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy21: 1–12 (in Czech, German summary).
Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 45: 4–13.
Buchar J. (1981b): Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.45: 4–13.

1980

Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8th International Congress of Arachnology . Verlag H. Egermann, Wien, p. 469.
Buchar J. (1980a): Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8th International Congress of Arachnology. Verlag H. Egermann, Wien, p. 469.
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa - und P. venatrix -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol. 61: 77–91.
Buchar J. (1980b): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa- und P. venatrix-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.61: 77–91.

1979

Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem. Pavouci brnenského údolí. Fauna Bohem. septentr. 4: 77–92 (in Czech, German summary).
Buchar J. (ed.) (1979): Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem. Pavouci brnenského údolí. Fauna Bohem. septentr.4: 77–92 (in Czech, German summary).

1978

Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung Acantholycosa Dahl 1908 und die Pardosa sutherlandi -Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol. 59: 253–265.
Buchar J. (1978a): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung AcantholycosaDahl 1908 und die Pardosa sutherlandi-Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.59: 253–265.
Structure and changes in the Bohemian spider fauna. Symp. zool. Soc. Lond. 42: 505.
Buchar J. (1978b): Structure and changes in the Bohemian spider fauna. Symp. zool. Soc. Lond.42: 505.

1977

Dostaveníčko s pavouky [A meeting with spiders]. Živa 25: 23–25 (in Czech).
Buchar J. (1977a): Dostaveníčko s pavouky [A meeting with spiders]. Živa25: 23–25 (in Czech).
Pavoučí zvířena [Spiders]. In Roček Z. (ed.), Příroda Orlických hor a Podorlicka [ Natural conditions of the OrlickéHory Mountains and their adjacent submontane area ]. SZN, Praha, pp. 443–467 (in Czech).
Buchar J. (1977b): Pavoučí zvířena [Spiders]. In Roček Z. (ed.), Příroda Orlických hor a Podorlicka [Natural conditions of the OrlickéHory Mountains and their adjacent submontane area]. SZN, Praha, pp. 443–467 (in Czech).
Neue Spinnenarten aus der Gattung Zelotes Distel und Haplodrassus Chamberlin (Araneae, Gnaphosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1974: 157–171.
Miller F. & Buchar J. (1977): Neue Spinnenarten aus der Gattung ZelotesDistel und HaplodrassusChamberlin (Araneae, Gnaphosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1974: 157–171.

1976

K pavoučí zvířeně SPR Kopeč [Spiders of the Kopeč State Nature Reserve]. Bohem. cent. 5: 161–165 (in Czech).
Buchar J. (1976a): K pavoučí zvířeně SPR Kopeč [Spiders of the Kopeč State Nature Reserve]. Bohem. cent.5: 161–165 (in Czech).
Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal. In Hellmich W. & Janetschek H. (eds), Khumbu Himal. Ergebnisse desForschungsunternehmens Nepal Himalaya und der Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung 5 . Universitätsverlag Wagner
Buchar J. (1976b): Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal. In Hellmich W. & Janetschek H. (eds), Khumbu Himal. Ergebnisse desForschungsunternehmens Nepal Himalaya und der Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung 5. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, pp. 201–227.

1975

Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil. Věst. čs. Společ. zool. 39: 241–250.
Buchar J. (1975a): Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil. Věst. čs. Společ. zool.39: 241–250.
Metody faunistického výzkumu v arachnologii [Methods of the faunal research in arachnology]. Z minulosti a prítomnostiTurca 3: 95–106 (in Czech, English, German and French summary).
Buchar J. (1975b): Metody faunistického výzkumu v arachnologii [Methods of the faunal research in arachnology]. Z minulosti a prítomnostiTurca3: 95–106 (in Czech, English, German and French summary).

1974

Malá historie pavoučích států [A short history of the spider colonies]. Živa 22: 26–29 (in Czech).
Buchar J. (1974): Malá historie pavoučích států [A short history of the spider colonies]. Živa22: 26–29 (in Czech).
Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 38: 81–85.
Buchar J. & Polenec A. (1974): Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.38: 81–85.
Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu [The application ofecological methods in Czechoslovakian arachnological research]. Zprávy Čs.  zool. společ. 4–6: 49–53 (in Czech).
Buchar J. & Žitňanská O. (1974): Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu [The application ofecological methods in Czechoslovakian arachnological research]. Zprávy Čs.  zool. společ.4–6: 49–53 (in Czech).

1973

V říši pavouků [ In the realm of spiders ]. SPN, Praha, 292 pp. (in Czech).
Baum J. & Buchar J. (1973): V říši pavouků [In the realm of spiders]. SPN, Praha, 292 pp. (in Czech).
V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně. 5th International Congress on Arachnology in Brno. Vertebrat. zprávy 1973: 55–56 (in Czech).
Buchar J. (1973): V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně. 5th International Congress on Arachnology in Brno. Vertebrat. zprávy1973: 55–56 (in Czech).

1972

Letci bez křídel [Fliers without wings]. Živa 20: 182 (in Czech).
Buchar J. (1972a): Letci bez křídel [Fliers without wings]. Živa20: 182 (in Czech).
Rozbor pavoučí zvířeny Čech [ An analysis of the Bohemian spider fauna ]. Thesis for qualification as docent, Charles University, Praha, pp. 1–265 (I), 266–394 (II) (in Czech).
Buchar J. (1972b): Rozbor pavoučí zvířeny Čech [An analysis of the Bohemian spider fauna]. Thesis for qualification as docent, Charles University, Praha, pp. 1–265 (I), 266–394 (II) (in Czech).
Einige neue Spinnenarten (Araneae) aus dem Hindukusch. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1970: 383–398.
Miller F. & Buchar J. (1972): Einige neue Spinnenarten (Araneae) aus dem Hindukusch. Acta Univ. Carolinae – Biologica1970: 383–398.

1971

Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně [The events which preceded this year’sInternational Congress of Arachnology in Brno]. Živa 19: 142–143 (in Czech).
Buchar J. (1971a): Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně [The events which preceded this year’sInternational Congress of Arachnology in Brno]. Živa19: 142–143 (in Czech).
Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta (Kulczyński) (Araneae, Lycosidae). Acta Univ. Carolinae –Biologica 1970: 121–129.
Buchar J. (1971b): Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta(Kulczyński) (Araneae, Lycosidae). Acta Univ. Carolinae –Biologica1970: 121–129.
Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes. In Abstracts of the Fifth International Congress of Arachnology . Institute of Vertebrate Zoology, Brno, p. 7.
Buchar J. (1971c): Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes. In Abstracts of the Fifth International Congress of Arachnology. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, p. 7.

1970

Dynamique des populations d’Araignées. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 41 [1969], Suppl. n o 1: 217–225.
Buchar J. (1970a): Dynamique des populations d’Araignées. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris41 [1969], Suppl. n o1: 217–225.
Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí) [Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen II. (Elbetal)]. Bohem. cent. 2: 43–58 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1970b): Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí) [Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen II. (Elbetal)]. Bohem. cent.2: 43–58 (in Czech, German summary).
Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum [Zoologist and traveller Dr Jiří Baum]. Vesmír 49: 372 (in Czech).
Buchar J. (1970c): Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum [Zoologist and traveller Dr Jiří Baum]. Vesmír49: 372 (in Czech).

1969

In memoriam Prof. J. Martínka [In memory of Prof. J. Martínek]. Přírodní vědy ve škole 20: 187–188 (inCzech).
Boháč D. & Buchar J. (1969): In memoriam Prof. J. Martínka [In memory of Prof. J. Martínek]. Přírodní vědy ve škole20: 187–188 (inCzech).
Pavoukovci (Arachnoidea) [Arachnids (Arachnoidea)]. In Boháč D., Buchar J., Hanák P., Ošmera S., Spitzer K. &Vostradovský J. , Zvířena jižních Čech [ Fauna of South Bohemia ]. Krajský pedagogický ústav, České Budějovice, pp.1
Buchar J. (1969a): Pavoukovci (Arachnoidea) [Arachnids (Arachnoidea)]. In Boháč D., Buchar J., Hanák P., Ošmera S., Spitzer K. &Vostradovský J. , Zvířena jižních Čech [Fauna of South Bohemia]. Krajský pedagogický ústav, České Budějovice, pp.11–31 (in Czech).
Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky [Die langfristige Durchforschung der Spinnentierfauna Böhmens und ihre vorläufige Ergebnisse]. Studia geographica 6: 123–125, 158 (in Czech, German summary
Buchar J. (1969b): Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky [Die langfristige Durchforschung der Spinnentierfauna Böhmens und ihre vorläufige Ergebnisse]. Studia geographica6: 123–125, 158 (in Czech, German summary).

1968

Analyse der Wiesenarachnofauna. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1967: 289–318.
Buchar J. (1968a): Analyse der Wiesenarachnofauna. Acta Univ. Carolinae – Biologica1967: 289–318.
Zimní vycházka za pavouky [A winter trip among spiders]. Živa 16: 24–25 (in Czech).
Buchar J. (1968b): Zimní vycházka za pavouky [A winter trip among spiders]. Živa16: 24–25 (in Czech).
Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae). Věst. čs. Společ. zool. 32: 116–130.
Buchar J. (1968c): Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae). Věst. čs. Společ. zool.32: 116–130.

1967

Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930. Věst. čs. Společ. zool. 31: 116–120.
Buchar J. (1967a): Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930. Věst. čs. Společ. zool.31: 116–120.
Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí [Die Spinnenfauna der Pančická louka und der nahen Umgebung]. Operacorcontica 4: 79–93 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1967b): Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí [Die Spinnenfauna der Pančická louka und der nahen Umgebung]. Operacorcontica4: 79–93 (in Czech, German summary).

1966

Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata -Arten (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 30: 210–218.
Buchar J. (1966a): Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata-Arten (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.30: 210–218.
Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica (Thorell) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1966: 1–8.
Buchar J. (1966b): Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica(Thorell) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1966: 1–8.

1963

Luční společenstva pavouků [ The meadow spider communities ]. PhD thesis, Charles University, Praha, 108 pp. (in Czech).
Buchar J. (1963a): Luční společenstva pavouků [The meadow spider communities]. PhD thesis, Charles University, Praha, 108 pp. (in Czech).
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica (Thorell) und Acantholycosa sudetica (L.Koch) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1963: 191–201 (in German).
Buchar J. (1963b): Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica(Thorell) und Acantholycosa sudetica(L.Koch) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1963: 191–201 (in German).

1962

Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1962: 1–7 (in German).
Buchar J. (1962a): Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I. Acta Univ. Carolinae – Biologica1962: 1–7 (in German).
Příspěvek k arachnofauně louky [Beitrag zur Arachnofauna der Wiese]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV 72(7): 101–109 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1962b): Příspěvek k arachnofauně louky [Beitrag zur Arachnofauna der Wiese]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV72(7): 101–109 (in Czech, German summary).

1961

Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1961: 87–101 (in German).
Buchar J. (1961): Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen. Acta Univ. Carolinae – Biologica1961: 87–101 (in German).

1960

Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe. Acta Univ. Carolinae– Biologica 1960: 87–102 (in German).
Buchar J. & Žďárek J. (1960): Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe. Acta Univ. Carolinae– Biologica1960: 87–102 (in German).

1959

Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa (C. L. Koch). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1959: 159–164 (in German).
Buchar J. (1959): Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa(C. L. Koch). Acta Univ. Carolinae – Biologica1959: 159–164 (in German).

Média

7.12.2010Unikátní poznatky o námluvách slíďáka lesostepního
Linkwww.natur.cuni.cz
Autořiprof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyArctosa lutetiana (Simon, 1876) VU
30.1.2009Neuvěřitelný svět pavouků
Linkwww.rozhlas.cz
Autořiprof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
DruhyArgyroneta aquatica (Clerck, 1757) VU
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) VU
17.1.2009Jsou pavouci nebezpeční?
Linkwww.rozhlas.cz
Autořiprof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
DruhyCheiracanthium punctorium (Villers, 1789) ES
13.1.2009Pozoruhodné chování pavouků
Linkwww.rozhlas.cz
Autořiprof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
DruhyAraneus diadematus Clerck, 1757 ES
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) LC
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ES

Statistiky

Určeno

  • Nálezy 23
  • Druhy 17
  • Rody 14
  • Čtverce 2
Česká arachnologická společnost © 2008-2020