Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2021

Lycosidae from Bhutan 2. Lycosinae, Pardosinae and Hippasinae (Arachnida: Araneae)
Buchar J. & Dolejš P. (2021): Lycosidae from Bhutan 2. Lycosinae, Pardosinae and Hippasinae (Arachnida: Araneae). Arachnology 18 (8): 935–953. DOI: 10.13156/arac.2021.18.8.935

2015

Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze.
Buchar J. (2015): Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze [Invertebrates – teaching and research at the Charles University in Prague]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).
Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století?
Buchar J. (2015): Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století? [How long will we be finding spider species that were described by Europen arachnologists before 20th century?] Živa 63 (5): CIV–CV (in Czech).

2014

Pavouk 36 (7/2014)
Roušar A., Svojanovská H., Buchar J., Dolanský J., Erhart J., Niedobová J., Hiřman M., Machač O., Dolejš P., Šich R., Hula V. & Růžička V. (2014): Pavouk 36 (7/2014)
K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera. Pavouk 36: 28-30 (in Czech).
Buchar J. (2014): K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera. Pavouk 36: 28-30 (in Czech).
Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P., Buchar J., Kubcová L. & Smrž J. (2014): Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebr. Biol. 133 (3): 281–297. DOI: 10.1111/ivb.12055.

2013

Pavouk 35 (12/2013)
Kůrka A., Roušar A., Buchar J., Erhart J., Moravec J., Kubcová L., Řezáč M., Machač O., Kasal P., Dolejš P., Pekár S., Hula V. & Růžička V. (2013): Pavouk 35 (12/2013)
Slíďáci a česká arachnologie I.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie I (Wolf spiders and Czech arachnology I). Živa 61 (4): 184–188 (in Czech, English summary).
Slíďáci a česká arachnologie II.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie II (Wolf spiders and Czech arachnology II). Živa 61 (5): 240–243 (in Czech, English summary).
Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám. Pavouk 35: 16-17 (in Czech).
Buchar J. (2013): Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám. Pavouk 35: 16-17 (in Czech).

2012

Gratulace k neopominutelnému jubileu významného člena ČASu. Pavouk 32: 20-21 (in Czech).
Buchar J. (2012): Gratulace k neopominutelnému jubileu významného člena ČASu. Pavouk 32: 20-21 (in Czech).
Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long?
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2012): Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long? Invertebr. Reprod. Dev. 56 (1): 72–78.

2011

New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean
Buchar J. & Dolanský J. (2011): New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1
Buchar J. & Hajer J. (2011a): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1). Živa 97 (5): 239–242 (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2
Buchar J. & Hajer J. (2011b): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2). Živa 97 (6): 281–284 (in Czech, English summary).
Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P., Buchar J. & Smrž J. (2011): Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 79.
Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P., Kořínková T., Musilová J., Opatová V., Kubcová L., Buchar J. & Král J. (2011): Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil
Kůrka A. & Buchar J. (2011): Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.

2010

Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.)
Buchar J. & Hajer J. (2010): Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English summary).
Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2010b): Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). J. Arachnol. 38: 504–510.
Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results
Dolejš P., Smrž J. & Buchar J. (2010): Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy)
Kůrka A. & Buchar J. (2010): Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras. Spiders (Araneae) of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Czech Republic)
Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. & Řezáč M. 2010: Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras. Spiders (Araneae) of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Czech Republic). Bohem. cent. 30: 5–100 (in Czech, English abstract and summary).

2009

Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic
Buchar J. (2009): Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.

2008

Konrad Thaler, 1940–2005
Buchar J. & Merrett P. (2008): Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae)
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008b): Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana(Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46 (in Czech).
Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae)
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008a): Subterrestrial life of Arctosa lutetiana(Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007
Růžička V. & Buchar J. (2008): Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007 [Supplement to the Catalogue of Spiders of the Czech Republic 2001–2007]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 29–30 [2007/2008]: 3–32 (in English and Czech).
Překvapivá etologie rodu Xerolycosa [Surprising ethology of the genus Xerolycosa]
Smola V., Opatová V., Kubcová L. & Buchar J. (2008): Překvapivá etologie rodu Xerolycosa[Surprising ethology of the genus Xerolycosa]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 184–185 (in Czech).

2007

In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen
Buchar J. (2007): In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Pavouci (Araneae) Prahy
Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. (2007): Pavouci (Araneae) Prahy [Spiders (Araneae) of Prague city (Czech Republic)]. Natura Pragensis 18: 5–126 (in Czech, English summary).

2006

On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae)
Buchar J., Knoflach B. & Thaler K. (2006): On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko
Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. & Bryja V. (2006): Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko [Spiders (Araneae) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 27: 91–135 (in Czech, English summary).
Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae)
Opatová V., Kubcová L. & Buchar J. (2006): Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae) [Burrowing activity and courtship behaviour of Xerolycosa miniata]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 58 (in Czech).

2005

Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic)
Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L.,Erhart J. & Fenclová I. (2005): Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Aeronautické chování pavouků
Buchar J. (2005): Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders]. Živa 53: 121–123 (in Czech, English summary).
Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)
Buchar J. & Hajer J. (2005): Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe
Kubcová L. & Buchar J. (2005): Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.

2004

Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. & Thaler K. (2004): Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae). In Thaler K. (ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, pp. 271–280.
Notes to the catalogue of spiders of the Czech Republic
Růžička V. & Buchar J. (2004): Notes to the catalogue of spiders of the Czech Republic. In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 221–224.
Czech Republic – the type material of spiders (Araneae)
Růžička V., Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. (2004): Czech Republic – the type material of spiders (Araneae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 174: 13–64.

2003

Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro
Buchar J. & Havel L. (2003a): Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období II. Léto
Buchar J. & Havel L. (2003b): Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim
Buchar J. & Havel L. (2003c): Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima
Buchar J. & Havel L. (2003d): Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968.
Marusik Y. M. & Buchar J. (2003): A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968. Arthropoda Selecta 12: 149–158.
Neue Funde von zwei Porrhomma -Arten in Zentraleuropa (Araneae, Linyphiidae)
Thaler K., Buchar J. & Kubcová L. (2003): Neue Funde von zwei Porrhomma-Arten in Zentraleuropa (Araneae, Linyphiidae). Entomologische Nachrichten und Berichte 46: 173–176.

2002

Pavoučí tvář Prahy
Buchar J. & Kubcová L. (2002): Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Catalogue of spiders of the Czech Republic
Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.
Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa -Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. & Thaler K. (2002): Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa-Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Distribution and habitat of Talavera aperta , T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae)
Chvátalová I. & Buchar J. (2002): Distribution and habitat of Talavera aperta, T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 3–11.

2001

Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe
Buchar J. (2001): Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe. Acta Univ. Carolinae –Biologica 45: 257–266.
Naši pavouci
Buchar J. & Kůrka A. (2001): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 2nd edition, 163 pp. (in Czech).
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. & Thaler K. (2001): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 81: 55–59.

2000

Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.)
Buchar J. & Hajer J. (2000): Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná22: 19–27 (in Czech, English summary).
Notes on wolf spiders from Greece (Araneae, Lycosidae)
Thaler K., Buchar J. & Knoflach B. (2000): Notes on wolf spiders from Greece (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr.32: 1071–1091.

1999

Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska
Buchar J. (1999a): Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica11: 33–42 (in Czech, English summary).
Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia
Buchar J. (1999b): Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica43: 135–154.
Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“.
Buchar J. & Hajer J. (1999): Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“ [Spiders of the projected natural reserve “Prameniště Chomutovky”]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná20/21 [1998/1999]: 23–32 (in Czech, English summary).
Morphological variation in Pardosa maisa Hippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae)
Milasowszky N., Buchar J. & Zulka K. P. (1999): Morphological variation in Pardosa maisaHippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol.79: 11–18.

1998

Naši pavoučí podnájemníci IV
Buchar J. (1998): Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 7: 30–35 (in Czech).
Naši pavouci
Buchar J. & Kůrka A. (1998): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae)
Buchar J. & Thaler K. (1998): Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr.30 (2): 705–717.

1997

In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday
Buchar J. (1997a): In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 275–278.
Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae)
Buchar J. (1997b): Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia20: 5–32.
Naši pavoučí podnájemníci I–III
Buchar J. (1997c): Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic
Buchar J. (1997d): Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995
Buchar J. (1997e): Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč28: 1–28 (in Czech, English summary).
K jedovatosti zápředníka mohutného
Buchar J. (1997f): K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium]. Živa45: 36 (in Czech, English summary).
Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosa max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht
Buchar J. & Thaler K. (1997): Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosamax. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II187/107: 515–539.
Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians
Miller F. & Buchar J. (1997): Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 373–379.
A new species of Linyphiidae (Araneae) from the sudeto-carpathian range (Czech Republic and Slovakia)
Thaler K., Buchar J. & Kůrka A. (1997): A new species of Linyphiidae (Araneae) from the sudeto-carpathian range (Czech Republic and Slovakia). Acta Soc. Zool. Bohem.61: 389–394.

1996

Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR
Buchar J. (1996): Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica8: 52–55 (in Czech, English summary).
Pavouci Národního parku Podyjí
Růžička V., Buchar J., Kasal P. & Chvátalová I. (1996): Pavouci Národního parku Podyjí [The spiders of the Podyjí National Park]. Fauna Bohem. septentr.21: 99–115 (in Czech, English summary).
Die Wolfspinnen von Österreich 3: Gattungen Aulonia , Pardosa (p. p.), Pirata , Xerolycosa (Arachnida, Araneae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht
Thaler K. & Buchar J. (1996): Die Wolfspinnen von Österreich 3: Gattungen Aulonia, Pardosa(p. p.), Pirata, Xerolycosa(Arachnida, Araneae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II186/106: 393–410.

1995

Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae)
Buchar J. (1995a): Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica39: 3–28.
Jak je utvářeno tělo pavouka
Buchar J. (1995b): Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa43: 185–187 (in Czech, English summary).
Řád: Pavouci – Araneida
Buchar J. (1995c): Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [Key to the determination of invertebrates]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Two remarkable relict spider communities in Czech Republic
Buchar J. (1995d): Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Zoogeographical questions of Czech spiders
Buchar J. (1995e): Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Řád sekáči – Opilionida
Buchar J. (1995): Řád sekáči – Opilionida. Pp. 130–134. In: Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J., Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, 285 pp.
Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht
Buchar J. & Thaler K. (1995a): Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa(Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II185/105: 481–498.
Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa
Buchar J. & Thaler K. (1995b): Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus(Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr.27: 653–663.
Check list of spiders of the Czech Republic
Buchar J., Růžička V. & Kůrka A. (1995): Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.
Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography
Cokendolpher J. & Buchar J. (1995): Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia12: 5–6.

1994

Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe
Buchar J. (1994): Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 27–34.
The mapping for bioindication and nature conservation purposes
Buchar J. & Koroleva E. G. (1994): The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija1994 (6): 44–51.
Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen Acantholycosa , Alopecosa , Lycosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht
Thaler K. & Buchar J. (1994): Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen Acantholycosa, Alopecosa, Lycosa(Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II184/104: 357–375.

1993

Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida)
Buchar J. (1993a): Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica36 [1992]: 383–428.
The use of faunistical data for biomonitoring
Buchar J. (1993b): The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 49–57.
Die Arten der Gattung Acantholycosa in Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae)
Buchar J. & Thaler K. (1993): Die Arten der Gattung Acantholycosain Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie100: 327–341.
Eine verkannte Art der Gattung Lepthyphantes in Zentraleuropa: L. tripartitus Miller & Svatoň (Araneida:Linyphiidae)
Thaler K. & Buchar J. (1993): Eine verkannte Art der Gattung Lepthyphantesin Zentraleuropa: L. tripartitusMiller & Svatoň (Araneida:Linyphiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges.66: 149–158.

1992

Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory
Buchar J. (1992b): Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area]. In Bárta F. (ed.), Sborník referátů z konference uspořádané u příležitosti 1. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory [Proceedings of the Conference Organised on the 1st Anniversary of the Establishment of Železné Hory Protected Landscape Area]. Železné Hory Protected Landscape Area administration, Nasavrky, pp. 28–34 (in Czech, English summary).
Pavoukovci (Arachnida)
Buchar J. (1992a): Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [Czechoslovak Red Data Book]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).

1991

Využití faunistických dat pro biomonitoring
Buchar J. (1991): Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists]. Československá zoologická společnost při ČSAV, Brno, p. 25 (in Czech).

1990

Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl
Buchar J. (1990): Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov.86[1989]: 476.
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem
Buchar J. & Hajer J. (1990): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis (Araneae) in central Europe
Buchar J., Babrakzai H. & Hodek I. (1990): Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis(Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 414–418.

1989

Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985
Buchar J . (1989c): Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985. Reports from the Department of Biology, University of Turku19: 8.
Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog
Buchar J. (1989a): Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB1989: 51–52 (in Czech).
Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů
Buchar J. (1989b): Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp. (in Czech).

1988

Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences
Buchar J. (1988a): Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology38: 11.
Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse
Buchar J. (1988b): Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 170.
Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens
Buchar J. (1988c): Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, p. 132.

1987

First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”
Buchar J. (1987a): First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia4: 5.
Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech
Buchar J. (1987b): Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 5–10 (in Czech).
Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů
Buchar J. (1987c): Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 37–44 (in Czech).

1986

Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia
Buchar J. (1986a): Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia. In Barrientos J. A. (ed.), Actas X Congreso Internacional de Aracnologia, Vol. 1. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), p. 414.
Fauna pavouků a životní prostředí
Buchar J. (1986b): Fauna pavouků a životní prostředí [Spiders and the environment]. Zprávy Čs. zool. společ.19–20: 11–12 (in Czech).
Die dritte paläarktische Aulonia -Art, Aulonia kratochvili sp. n. (Araneida, Lycosidae)
Dunin P. M., Buchar J. & Absolon K. (1986): Die dritte paläarktische Aulonia-Art, Aulonia kratochvilisp. n. (Araneida, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.50: 28–32.

1985

In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc
Buchar J. (1985a): In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov.82: 157–158.
Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec
Buchar J. (1985b): Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinusand similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa33: 104–105 (in Czech).

1984

Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta - und P. lapponica -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae)
Buchar J. (1984): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta- und P. lapponica-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.64: 381–391.
Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc.
Buchar J. & Skuhravý V. (1984): Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc. [In memory of Prof. RNDr. František Miller, DrSc.]. Živa32: 60 (in Czech).
Eine zweite Diaea -Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis (Araneida, Thomisidae)
Buchar J. & Thaler K. (1984): Eine zweite Diaea-Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis(Araneida, Thomisidae). Věst. čs. Společ. zool.48:1–8.

1983

Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu)
Buchar J. (ed.) (1983d): Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu) [Results ofthe faunistic investigation of the Krkonoše (Giant Mountains) I (Contribution to the zoological inventorial investigation)]. Opera corcontica20: 99–114 (in Czech, English summary).
Bioindikační využití pavouků
Buchar J. (1983a): Bioindikační využití pavouků [The use of spiders for bioindication]. Nika 4(3): 11–14 (in Czech).
Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí
Buchar J. (1983b): Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí [Die Klassifikation derSpinnenarten Böhmens als ein Hilfsmittel für die Bioindikation der Umwelt]. Fauna Bohem. septentr.8: 119–135 (in Czech, German summary).
Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků
Buchar J. (1983c): Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků [The problems of arachnid protection, especially from the point of view of changes in distribution of some spider species]. In Pellantová J. & Hudec K. (eds), Sborník referátů z konference Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR [Proceedings of the Conference on Actual Problems of Fauna Protection in Czechoslovakia]. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, pp. 60–66 (in Czech).
Rostlinstvo a živočišstvo
Buchar J., Hadač E., Hanzák J., Kalina T., Miles P., Pilous Z., Štursa J., Vaněk J. & Vávra V. (1983): Rostlinstvo a živočišstvo. Pp. 63–108. In: Sýkora B. (ed.), Krkonošský národní park. SZN, Praha, 280 pp.
Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se po povrchu půdy
Buchar J., Laštovková E. & Macháček O. (1983): Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se po povrchu půdy [The influence of the spraying programme against the larch bud moth on epigeic arthropods]. In Skuhravý V. (ed.), Hmyzí škůdci lesních porostů v Krkonoších [Insect pests of forest stands in the Krkonoše (Giant Mountains)]. Opera corcontica20: 130 (in Czech, English summary).

1982

Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů
Buchar J. (1982b): Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů [Why the council of the Czechoslovak Zoological Society published a map of Czechoslovakia for recording the occurrence of organisms]. Živa30: 182–184 (in Czech).
K vývoji naší arachnologie
Buchar J. (1982a): K vývoji naší arachnologie [On the development of Czechoslovak arachnology]. In Nový L. (ed.), Věda v Československu 1945–1960, 2. svazek.Institute of Czechoslovak and World History, Praha, pp. 199–206 (in Czech).
Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa
Buchar J. (1982c): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst.čs. Společ. zool.46: 317–318 (in Czech, English summary).

1981

Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka
Buchar J. (1981a): Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy21: 1–12 (in Czech, German summary).
Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. (1981b): Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.45: 4–13.

1980

Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna
Buchar J. (1980a): Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8th International Congress of Arachnology. Verlag H. Egermann, Wien, p. 469.
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa - und P. venatrix -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae)
Buchar J. (1980b): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa- und P. venatrix-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.61: 77–91.

1979

Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem
Buchar J. (ed.) (1979): Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem. Pavouci brnenského údolí. Fauna Bohem. septentr.4: 77–92 (in Czech, German summary).

1978

Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung Acantholycosa Dahl 1908 und die Pardosa sutherlandi -Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae)
Buchar J. (1978a): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung AcantholycosaDahl 1908 und die Pardosa sutherlandi-Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.59: 253–265.
Structure and changes in the Bohemian spider fauna
Buchar J. (1978b): Structure and changes in the Bohemian spider fauna. Symp. zool. Soc. Lond.42: 505.

1977

Dostaveníčko s pavouky
Buchar J. (1977a): Dostaveníčko s pavouky [A meeting with spiders]. Živa25: 23–25 (in Czech).
Pavoučí zvířena
Buchar J. (1977b): Pavoučí zvířena [Spiders]. In Roček Z. (ed.), Příroda Orlických hor a Podorlicka [Natural conditions of the OrlickéHory Mountains and their adjacent submontane area]. SZN, Praha, pp. 443–467 (in Czech).
Neue Spinnenarten aus der Gattung Zelotes Distel und Haplodrassus Chamberlin (Araneae, Gnaphosidae)
Miller F. & Buchar J. (1977): Neue Spinnenarten aus der Gattung ZelotesDistel und HaplodrassusChamberlin (Araneae, Gnaphosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1974: 157–171.

1976

K pavoučí zvířeně SPR Kopeč
Buchar J. (1976a): K pavoučí zvířeně SPR Kopeč [Spiders of the Kopeč State Nature Reserve]. Bohem. cent.5: 161–165 (in Czech).
Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal
Buchar J. (1976b): Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal. In Hellmich W. & Janetschek H. (eds), Khumbu Himal. Ergebnisse desForschungsunternehmens Nepal Himalaya und der Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung 5. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, pp. 201–227.

1975

Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil
Buchar J. (1975a): Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil. Věst. čs. Společ. zool.39: 241–250.
Metody faunistického výzkumu v arachnologii
Buchar J. (1975b): Metody faunistického výzkumu v arachnologii [Methods of the faunal research in arachnology]. Z minulosti a prítomnostiTurca3: 95–106 (in Czech, English, German and French summary).

1974

Malá historie pavoučích států
Buchar J. (1974): Malá historie pavoučích států [A short history of the spider colonies]. Živa22: 26–29 (in Czech).
Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae)
Buchar J. & Polenec A. (1974): Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.38: 81–85.
Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu
Buchar J. & Žitňanská O. (1974): Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu [The application ofecological methods in Czechoslovakian arachnological research]. Zprávy Čs.  zool. společ.4–6: 49–53 (in Czech).

1973

V říši pavouků
Baum J. & Buchar J. (1973): V říši pavouků [In the realm of spiders]. SPN, Praha, 292 pp. (in Czech).
V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně
Buchar J. (1973): V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně. 5th International Congress on Arachnology in Brno. Vertebrat. zprávy1973: 55–56 (in Czech).

1972

Letci bez křídel
Buchar J. (1972a): Letci bez křídel [Fliers without wings]. Živa20: 182 (in Czech).
Rozbor pavoučí zvířeny Čech
Buchar J. (1972b): Rozbor pavoučí zvířeny Čech [An analysis of the Bohemian spider fauna]. Thesis for qualification as docent, Charles University, Praha, pp. 1–265 (I), 266–394 (II) (in Czech).
Einige neue Spinnenarten (Araneae) aus dem Hindukusch
Miller F. & Buchar J. (1972): Einige neue Spinnenarten (Araneae) aus dem Hindukusch. Acta Univ. Carolinae – Biologica1970: 383–398.

1971

Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně
Buchar J. (1971a): Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně [The events which preceded this year’sInternational Congress of Arachnology in Brno]. Živa19: 142–143 (in Czech).
Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta (Kulczyński) (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. (1971b): Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta(Kulczyński) (Araneae, Lycosidae). Acta Univ. Carolinae –Biologica1970: 121–129.
Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes
Buchar J. (1971c): Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes. In Abstracts of the Fifth International Congress of Arachnology. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, p. 7.

1970

Dynamique des populations d’Araignées
Buchar J. (1970a): Dynamique des populations d’Araignées. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris41 [1969], Suppl. n o1: 217–225.
Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí)
Buchar J. (1970b): Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí) [Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen II. (Elbetal)]. Bohem. cent.2: 43–58 (in Czech, German summary).
Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum
Buchar J. (1970c): Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum [Zoologist and traveller Dr Jiří Baum]. Vesmír49: 372 (in Czech).

1969

In memoriam Prof. J. Martínka
Boháč D. & Buchar J. (1969): In memoriam Prof. J. Martínka [In memory of Prof. J. Martínek]. Přírodní vědy ve škole20: 187–188 (inCzech).
Pavoukovci (Arachnoidea)
Buchar J. (1969a): Pavoukovci (Arachnoidea) [Arachnids (Arachnoidea)]. In Boháč D., Buchar J., Hanák P., Ošmera S., Spitzer K. &Vostradovský J. , Zvířena jižních Čech [Fauna of South Bohemia]. Krajský pedagogický ústav, České Budějovice, pp.11–31 (in Czech).
Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky
Buchar J. (1969b): Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky [Die langfristige Durchforschung der Spinnentierfauna Böhmens und ihre vorläufige Ergebnisse]. Studia geographica6: 123–125, 158 (in Czech, German summary).
Chov pavouků
Buchar J. (1969): Chov pavouků. Akvárium a terárium 12 (5): 145-149.

1968

Analyse der Wiesenarachnofauna
Buchar J. (1968a): Analyse der Wiesenarachnofauna. Acta Univ. Carolinae – Biologica1967: 289–318.
Zimní vycházka za pavouky
Buchar J. (1968b): Zimní vycházka za pavouky [A winter trip among spiders]. Živa16: 24–25 (in Czech).
Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae)
Buchar J. (1968c): Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae). Věst. čs. Společ. zool.32: 116–130.

1967

Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930
Buchar J. (1967a): Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930. Věst. čs. Společ. zool.31: 116–120.
Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí
Buchar J. (1967b): Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí [Die Spinnenfauna der Pančická louka und der nahen Umgebung]. Operacorcontica4: 79–93 (in Czech, German summary).

1966

Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata -Arten (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. (1966a): Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata-Arten (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.30: 210–218.
Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica (Thorell) (Araneae: Lycosidae)
Buchar J. (1966b): Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica(Thorell) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1966: 1–8.

1963

Luční společenstva pavouků
Buchar J. (1963a): Luční společenstva pavouků [The meadow spider communities]. PhD thesis, Charles University, Praha, 108 pp. (in Czech).
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica (Thorell) und Acantholycosa sudetica (L.Koch) (Araneae: Lycosidae)
Buchar J. (1963b): Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica(Thorell) und Acantholycosa sudetica(L.Koch) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1963: 191–201 (in German).

1962

Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I.
Buchar J. (1962a): Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I. Acta Univ. Carolinae – Biologica1962: 1–7 (in German).
Příspěvek k arachnofauně louky
Buchar J. (1962b): Příspěvek k arachnofauně louky [Beitrag zur Arachnofauna der Wiese]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV72(7): 101–109 (in Czech, German summary).

1961

Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen
Buchar J. (1961): Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen. Acta Univ. Carolinae – Biologica1961: 87–101 (in German).

1960

Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe
Buchar J. & Žďárek J. (1960): Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe. Acta Univ. Carolinae– Biologica1960: 87–102 (in German).

1959

Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa (C. L. Koch)
Buchar J. (1959): Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa(C. L. Koch). Acta Univ. Carolinae – Biologica1959: 159–164 (in German).
Média
7.12.2010Unikátní poznatky o námluvách slíďáka lesostepního
Linkwww.natur.cuni.cz
Autořiprof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
DruhyArctosa lutetiana (Simon, 1876) VU
30.1.2009Neuvěřitelný svět pavouků
Linkwww.rozhlas.cz
Autořiprof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
DruhyArgyroneta aquatica (Clerck, 1757) VU
Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) VU
Alopecosa psammophila Buchar, 2001 CR
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) VU
17.1.2009Jsou pavouci nebezpeční?
Linkwww.rozhlas.cz
Autořiprof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
DruhyCheiracanthium punctorium (Villers, 1789) ES
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ES
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 ES
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) LC
13.1.2009Pozoruhodné chování pavouků
Linkwww.rozhlas.cz
Autořiprof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
DruhyAraneus diadematus Clerck, 1757 ES
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) VU
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) LC
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ES
Statistiky

Nalezeno

13751
Nálezy
624
Druhy
260
Rody
152
Čtverce

Určeno

26226
Nálezy
675
Druhy
273
Rody
263
Čtverce