Rok
2010
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Obsah
Příspěvek o pavoucích NPR Božídarské rašeliniště v Krušných horách.
Citace
Buchar J. & Hajer J. (2010): Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English summary).

Fotografie