Články
K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera. Pavouk 36: 28-30 (in Czech).
Autoři: prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra. Pavouk 36: 16-17 (in Czech).
Autoři: Mgr. Jan Dolanský, Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Pavouci České republiky. Pavouk 36: 2-4 (in Czech).
Autoři: Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014. Pavouk 36: 27-28 (in Czech).
Autoři: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Sezónní adaptabilita? Pavouk 36: 22 (in Czech).
Autoři: Jan Erhart
Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata. Pavouk 36: 12-14 (in Czech).
Autoři: Mgr. Matyáš Hiřman
Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli. Pavouk 36: 14-15 (in Czech).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Nález sklípkánka v bučině. Pavouk 36: 19 (in Czech).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Arachnologická exkurze – Lednicko 2014. Pavouk 36: 26-27 (in Czech).
Autoři: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Zajímaví pavouci Peru v obrazech. Pavouk 36: 35-38 (in Czech).
Autoři: Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D., Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae: Linyphiidae) – nový druh pro Českou republiku. Pavouk 36: 9-11 (in Czech).
Autoři: Mgr. Antonín Roušar
Kamenožrout zelený. Pavouk 36: 4-5 (in Czech).
Autoři: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů. Pavouk 36: 22-25 (in Czech).
Autoři: RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Hahnia microphthalma. Pavouk 36: 5-9 (in Czech).
Autoři: Mgr. Jan Dolanský, RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně. Pavouk 36: 17-18 (in Czech).
Autoři: Mgr. Hana Svojanovská
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně. Pavouk 36: 11-12 (in Czech).
Autoři: Radek Šich
Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti. Pavouk 36: 19-21 (in Czech).
Autoři: Oto Zimmermann

Fotografie

Soubory ke stažení

Pavouk 36 (7/2014)