Rok
2014
Autoři
Mgr. Antonín Roušar
Mgr. Hana Svojanovská
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Mgr. Matyáš Hiřman
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Radek Šich
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Argenna patula (Simon, 1874) CR
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) ES
Ischyropsalis manicata (L. Koch, 1865)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ES
Theridion boesenbergi Strand, 1904 CR
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) VU
Uloborus plumipes Lucas, 1846 ES
Obsah
Pavouci České republiky
Kamenožrout zelený
Hahnia microphthalma
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně
Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata
Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli
Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra
Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně
Nález sklípkánka v bučině
Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti
Sezónní adaptabilita?
Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů
Zoodny Ostrava 2014
Arachnologická exkurze – Lednicko 2014
Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014
K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera
Česká bibliografie
Inventarizace 2013
Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129
Zajímaví pavouci Peru v obrazech
Citace
Pavouk0036

Fotografie

Soubory ke stažení

pavouk-36.pdf