Bibliografie

2020
© Ondřej Machač
Oblast
Zpravodaj
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek, Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, MUDr. Kryštof Rückl, Mgr. Ondřej Machač, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Radek Šich
Abstrakt
Pavouci České republiky; První nález křižáka rákosového (Larinia elegans Spassky, 1939) v České republice; Křižák Araneus saevus mimo Šumavu?; Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerk, 1757) v CHKO Blanský les; Nová lokalita snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Karlovarském kraji; Co to je? A začala detektivka; Bájná Millerova skálovka konečně nafocena!; Inventarizace 2019; Manuál k vkládání dat do nálezové databáze České arachnologické společnosti; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VI: rod Agenioideus; Vejminek u zápřednice; Zoologické dny Olomouc 2020; Pracovní setkání k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 146 a 147; Pokyny pro autory

2019
© Oto Zimmermann
Oblast
Pavouci
Autoři
Mgr. Ivana Hradská, Mgr. Jan Dolanský, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Radek Šich, doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Během exkurze České arachnologické společnosti konané 31. 5. – 3. 6. 2018 v CHKO Litovelské Pomoraví a v oblasti Velkého a Malého Kosíře na Prostějovsku bylo nasbíráno 188 druhů pavouků, z nichž 17 je zařazeno mezi ohrožené až kriticky ohrožené druhy. Mezi nejvýznamnější nálezy patří Atypus affinis, Arctosa maculata, Dolomedes fimbriatus,
Enoplognatha caricis, Hypsosinga heri nebo Neottiura suaveolens.

2018
© Ondřej Machač
Oblast
Zpravodaj
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka, Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, doc. RNDr. Jiří Král, Dr., MUDr. Kryštof Rückl, Mgr. Ondřej Machač, Radek Šich, Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D., doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

2018
© Oto Zimmermann
Oblast
Pavouci
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek, Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Pavel Krásenský, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Radek Šich, Tomáš Hamřík, Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D., doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Abstrakt

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.


2017
© Oto Zimmermann
Oblast
Zpravodaj
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek, Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, Mgr. Ondřej Machač, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Radek Šich, Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D., Ing. Vladimír Hula, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

2014
© Oto Zimmermann
Oblast
Zpravodaj
Autoři
Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Hana Svojanovská, prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., Mgr. Jan Dolanský, Jan Erhart, Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D., Mgr. Matyáš Hiřman, Mgr. Ondřej Machač, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Radek Šich, Ing. Vladimír Hula, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 781
  • Druhy 228
  • Rody 134
  • Čtverce 54

Určeno

  • Nálezy 763
  • Druhy 224
  • Rody 132
  • Čtverce 57

Fotografie

Aculepeira ceropegia
samec
samice
Aelurillus v-insignitus
samice
samec
samice
samec
Afraflacilla epiblemoides
samice
samec
samice
samec
Agalenatea redii
samec
© Radek Šich
samice
juvenil
Agelena labyrinthica
© Radek Šich
Allagelena gracilens
© Radek Šich
Alopecosa aculeata
samec
Alopecosa cuneata
samice
samec
Alopecosa cursor
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Alopecosa farinosa
© Radek Šich
Alopecosa schmidti
© Radek Šich
Alopecosa trabalis
samec
Amaurobius ferox
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Anyphaena accentuata
juvenil
samec
samice
Araneus diadematus
© Radek Šich
zajímavá barevná forma
samec
Araneus marmoreus
samec, forma pyramidatus
samice, forma pyramidatus
samice
samice, forma pyramidatus
samice
Araneus quadratus
samec
samec
samice
Araniella inconspicua
samice
samice
Arctosa cinerea
© Radek Šich
© Radek Šich
juvenil
samice
Arctosa leopardus
© Radek Šich
© Radek Šich
Arctosa maculata
© Radek Šich
© Radek Šich
Arctosa perita
© Radek Šich
© Radek Šich
Argiope bruennichi
samice
juvenil
Argyroneta aquatica
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Asagena phalerata
© Radek Šich
© Radek Šich
Asianellus festivus
samice
samec
samice
samec
Attulus distinguendus
© Radek Šich
© Radek Šich
Attulus dzieduszyckii
samice
samec
samice
samec
Attulus floricola
© Radek Šich
© Radek Šich
Attulus penicillatus
samec
samec
Attulus pubescens
samice
samec
samice
samec
Attulus saltator
© Radek Šich
© Radek Šich
Attulus zimmermanni
© Radek Šich
samec
Atypus muralis
© Radek Šich
lapací trubice
© Radek Šich
Atypus piceus
detail snovacích bradavek
© Radek Šich
samice
lapací trubice
lapací trubice
samice
juvenilní jedinec
Aulonia albimana
samice
samec
Ballus chalybeius
samec
Berlandina cinerea
© Radek Šich
Brigittea civica
© Radek Šich
Carrhotus xanthogramma
© Radek Šich
Cercidia prominens
samice
Cheiracanthium campestre
© Radek Šich
Cheiracanthium effossum
samec
samice
Cheiracanthium erraticum
juvenil
Cheiracanthium punctorium
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Coelotes terrestris
© Radek Šich
Coleosoma floridanum
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula
Coriarachne depressa
© Radek Šich
Cryphoeca silvicola
samice
samec
Cryptodrassus hungaricus
samice
samice
samice
samice
samice
samice
samice
Cyclosa conica
subadultní samec
samice
Dendryphantes rudis
samice
samice
Diaea dorsata
samec
samice
Dictyna arundinacea
samec
Dolomedes plantarius
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Dysdera cechica
samice
© Radek Šich
samice
Dysdera crocata
samec
© Radek Šich
Ebrechtella tricuspidata
samice
samice
samec
Eratigena atrica
© Radek Šich
Eresus hermani
juvenil
samice
© Radek Šich
Eresus kollari
samec
© Radek Šich
samec
samec
© Radek Šich
samice
Eresus moravicus
samice
samec
samec
© Radek Šich
Ero aphana
© Radek Šich
© Radek Šich
Ero tuberculata
samice
samice
© Radek Šich
Euophrys frontalis
© Radek Šich
© Radek Šich
Euryopis quinqueguttata
© Radek Šich
© Radek Šich
Evarcha arcuata
samec
samec
samice
Evarcha falcata
samec
samec
Gibbaranea bituberculata
© Radek Šich
Gnaphosa lucifuga
samice
Gnaphosa modestior
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Haplodrassus dalmatensis
© Radek Šich
© Radek Šich
Hasarius adansoni
samice
samec
samice
samec
Heliophanus dampfi
© Radek Šich
© Radek Šich
Heriaeus graminicola
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Holocnemus pluchei
© Radek Šich
samice
© Radek Šich
Lacinius horridus
© Radek Šich
Larinia elegans
samice
© Radek Šich
samice
samec
© Radek Šich
samice
samec
samice
Leptorchestes berolinensis
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Leviellus stroemi
subadultní samice
subadultní samice
Leviellus thorelli
samice
© Radek Šich
Liocranum rupicola
© Radek Šich
Lycosa singoriensis
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
© Radek Šich
Macaroeris nidicolens
samice
samec
samice
samec
Mangora acalypha
samec
samice
Marpissa muscosa
© Radek Šich
© Radek Šich
Marpissa nivoyi
© Radek Šich
© Radek Šich
Marpissa radiata
samice
samice
samec
Meta menardi
© Radek Šich
© Radek Šich
Micaria fulgens
© Radek Šich
Micaria pulicaria
© Radek Šich
Micaria sociabilis
© Radek Šich
Micaria subopaca
© Radek Šich
Micrommata virescens
juvenil
samice
juvenil
Misumena vatia
samice
juvenil
samec
Myrmarachne formicaria
samice
samec
samice
samice
samec
samice
samice
samice
Nematogmus sanguinolentus
© Radek Šich
© Radek Šich
Neoscona adianta
samec
samice
samice
samec
samec
samice
samec
Nigma flavescens
samice
samec
Nigma walckenaeri
samec
© Radek Šich
© Radek Šich
Nuctenea silvicultrix
samice
Nuctenea umbratica
samice
samice
Ostearius melanopygius
© Radek Šich
Oxyopes ramosus
samec
Pachygnatha clercki
© Radek Šich
Pachygnatha degeeri
© Radek Šich
Pachygnatha listeri
© Radek Šich
Parasteatoda lunata
© Radek Šich
Parasteatoda tepidariorum
samice
samec
Pardosa maisa
samice s kokonem
samice s kokonem
Pardosa morosa
samice
© Radek Šich
samice
samice
Pardosa paludicola
samice
Pellenes nigrociliatus
samice
samec
Pellenes tripunctatus
samec
samice
samec
samice
Philaeus chrysops
samice
samice
samec
samec
samice
samice
Philodromus dispar
© Radek Šich
Philodromus fuscomarginatus
© Radek Šich
Philodromus margaritatus
samec
Phlegra cinereofasciata
samec
samice
samec
samice
Phlegra fasciata
© Radek Šich
samec
Pholcus opilionoides
© Radek Šich
Pholcus phalangioides
© Radek Šich
© Radek Šich
Pisaura mirabilis
© Radek Šich
© Radek Šich
Pistius truncatus
© Radek Šich
Psammitis ninnii
samec
Pseudeuophrys lanigera
samice
© Radek Šich
juvenil
© Radek Šich
Pseudeuophrys obsoleta
© Radek Šich
Pseudicius encarpatus
© Radek Šich
© Radek Šich
Rhysodromus histrio
© Radek Šich
Sagana rutilans
samice
samice
Sardinidion blackwalli
© Radek Šich
© Radek Šich
Scytodes thoracica
© Radek Šich
Segestria bavarica
samice
samice
Segestria senoculata
© Radek Šich
© Radek Šich
Singa hamata
© Radek Šich
© Radek Šich
Singa nitidula
© Radek Šich
© Radek Šich
Sittisax saxicola
© Radek Šich
© Radek Šich
Steatoda albomaculata
samec
samice
Steatoda bipunctata
samec
samice
Steatoda castanea
subadultní samec
samice
Steatoda grossa
samec
© Radek Šich
samice
samice
Steatoda triangulosa
samice
Synageles venator
© Radek Šich
samice
Synema globosum
samice
juvenil
Tegenaria domestica
samice
samice
Tegenaria ferruginea
samec
© Radek Šich
Thomisus onustus
© Radek Šich
samice
© Radek Šich
Tibellus macellus
samec
samice
samec
samec
samice
samec
samec
samice
samice
samec
Titanoeca psammophila
© Radek Šich
Titanoeca quadriguttata
samec
samice
Titanoeca schineri
samec
samice
juvenil
samice
Uloborus plumipes
© Radek Šich
© Radek Šich
Uloborus walckenaerius
© Radek Šich
Xysticus acerbus
samice
Xysticus lanio
samec
samec
Zilla diodia
© Radek Šich
Zodarion rubidum
© Radek Šich
Zora parallela
© Radek Šich
Zora spinimana
© Radek Šich