http://www.sichr.net
Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2022

Pavouk 52 (07/2022)
Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Řezáč M., Machač O., Pech P., Dolejš P., Šich R., Střeštík V. & Růžička V. (2022): Pavouk 52 (07/2022)
„Divnej Pholcus“ v Brně.
Šich R. (2022): „Divnej Pholcus“ v Brně. Pavouk 52: 5 (in Czech).

2020

Pavouk 48 (7/2020)
Jelínek A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Rückl K., Machač O., Dolejš P. & Šich R. (2020): Pavouk 48 (7/2020)
Bájná Millerova skálovka konečně nafocena!
Jelínek A. & Šich R. (2020): Bájná Millerova skálovka konečně nafocena! Pavouk 48: 12 (in Czech).
Vejminek u zápřednice
Rückl K. & Šich R. (2020): Vejminek u zápřednice. Pavouk 48: 21 (in Czech).
Křižák vlnovkový – další nový druh křižáka pro Českou republiku
Rückl K., Šich R. & Beneš P. (2020): Křižák vlnovkový – další nový druh křižáka pro Českou republiku. Neoscona adianta – further new araneid species for the Czech Republic. Pavouk 49: 5-9 (in Czech, English abstract).
První nález křižáka rákosového (Larinia elegans Spassky, 1939) v České republice
Šich R. & Rückl K. (2020): První nález křižáka rákosového (Larinia elegans Spassky, 1939) v České republice. Pavouk 48: 3-5 (in Czech).

2019

Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy
Machač O., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hradská I., Růžička V., Řezáč M., Šich R. & Hradská I. (2019): Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to spider fauna of selected localities of Central Moravia. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 317: 82–97 (in Czech, English abstract).

2018

Pavouk 44 (6/2018)
Kůrka A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Král J., Rückl K., Machač O., Šich R., Krejčí T., Bryja V. & Růžička V. (2018): Pavouk 44 (6/2018)
Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M., Šich R. 2018: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu. Pavouk 44: 9-11 (in Czech).
Rückl K. & Šich R. (2018): Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu. Pavouk 44: 9-11 (in Czech).
Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou? Pavouk 44: 17 (in Czech).
Šich R. (2018): Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou? Pavouk 44: 17 (in Czech).
Významné nálezy pavouků z ČR IV. Remarkable records of spiders from Czech Republic IV. Pavouk 44: 11-13 (in Czech).
Šich R., Machač O., Dolanský K., Krejčí T. & Bryja V. (2018): Významné nálezy pavouků z ČR IV. Remarkable records of spiders from Czech Republic IV. Pavouk 44: 11-13 (in Czech).

2017

Pavouk 43 (12/2017)
Jelínek A., Roušar A., Dolanský J., Erhart J., Machač O., Dolejš P., Šich R., Krejčí T., Hula V. & Růžička V. (2017): Pavouk 43 (12/2017)
Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě! Pavouk 43: 11 (in Czech).
Šich R. (2017): Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě! Pavouk 43: 11 (in Czech).
Rodinná dovolená v Beskydech. Pavouk 43: 15-16 (in Czech).
Šich R. (2017): Rodinná dovolená v Beskydech. Pavouk 43: 15-16 (in Czech).

2015

Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně. Pavouk 39: 4-5 (in Czech).
Šich R. (2015): Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně. Pavouk 39: 4-5 (in Czech).

2014

Pavouk 36 (7/2014)
Roušar A., Svojanovská H., Buchar J., Dolanský J., Erhart J., Niedobová J., Hiřman M., Machač O., Dolejš P., Šich R., Hula V. & Růžička V. (2014): Pavouk 36 (7/2014)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně. Pavouk 36: 11-12 (in Czech).
Šich R. (2014): Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně. Pavouk 36: 11-12 (in Czech).

2012

Nález slíďáka tatarského (Lycosa singoriensis) v Cvrčovicích. Pavouk 33: 14-15 (in Czech).
Šich R. (2012): Nález slíďáka tatarského (Lycosa singoriensis) v Cvrčovicích. Pavouk 33: 14-15 (in Czech).
Statistiky

Nalezeno

927
Nálezy
251
Druhy
142
Rody
54
Čtverce

Určeno

906
Nálezy
241
Druhy
137
Rody
60
Čtverce
Fotografie
647
Počet
231
Druhy
Aculepeira ceropegia
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Aelurillus v-insignitus
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Afraflacilla epiblemoides
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Agalenatea redii
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
Agelena labyrinthica
 © Radek Šich
Agyneta rurestris
samec, cf. © Radek Šich
Allagelena gracilens
 © Radek Šich
Alopecosa aculeata
samec © Radek Šich
Alopecosa cuneata
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Alopecosa cursor
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Alopecosa farinosa
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Alopecosa psammophila
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Alopecosa schmidti
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Alopecosa solitaria
 © Radek Šich
Alopecosa striatipes
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
Alopecosa sulzeri
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Alopecosa trabalis
samec © Radek Šich
Amaurobius ferox
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Amaurobius jugorum
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Anelosimus vittatus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Anyphaena accentuata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Araneus alsine
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Araneus diadematus
 © Radek Šich
zajímavá barevná forma © Radek Šich
samec © Radek Šich
Araneus marmoreus
samice, forma pyramidatus © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice, forma pyramidatus © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec, forma pyramidatus © Radek Šich
Araneus nordmanni
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Araneus quadratus
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Araneus saevus
samice © Radek Šich
Araniella inconspicua
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Arctosa cinerea
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Arctosa figurata
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Arctosa leopardus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Arctosa maculata
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Arctosa perita
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Argiope bruennichi
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
Argyroneta aquatica
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Asagena phalerata
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Asianellus festivus
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Attulus distinguendus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Attulus dzieduszyckii
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Attulus floricola
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Attulus penicillatus
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Attulus pubescens
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Attulus saltator
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Attulus terebratus
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Attulus zimmermanni
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
Atypus muralis
 © Radek Šich
lapací trubice © Radek Šich
 © Radek Šich
Atypus piceus
lapací trubice © Radek Šich
samice © Radek Šich
juvenilní jedinec © Radek Šich
detail snovacích bradavek © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
lapací trubice © Radek Šich
Aulonia albimana
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Ballus chalybeius
samec © Radek Šich
Berlandina cinerea
 © Radek Šich
Brigittea civica
 © Radek Šich
Callilepis nocturna
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Callilepis schuszteri
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Carrhotus xanthogramma
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Cercidia prominens
samice © Radek Šich
Chalcoscirtus brevicymbialis
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Cheiracanthium campestre
 © Radek Šich
Cheiracanthium effossum
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Cheiracanthium elegans
samec © Radek Šich
Cheiracanthium erraticum
juvenil © Radek Šich
Cheiracanthium punctorium
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Clubiona corticalis
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Coelotes terrestris
 © Radek Šich
Coleosoma floridanum
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samice, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
samec, ZOO Lešná, lgt. Vojtěch Pešan, det. V. Hula © Radek Šich
Coriarachne depressa
 © Radek Šich
Crossopriza lyoni
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Cryphoeca silvicola
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Cryptodrassus hungaricus
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Cyclosa conica
samice © Radek Šich
subadultní samec © Radek Šich
Dendryphantes rudis
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Diaea dorsata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Diaea livens
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
Dictyna arundinacea
samec © Radek Šich
Dipoena torva
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Dolomedes fimbriatus
juvenil © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Dolomedes plantarius
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Dysdera cechica
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Dysdera crocata
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
Ebrechtella tricuspidata
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Enoplognatha bryjai
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Enoplognatha caricis
samice © Radek Šich
kokon © Radek Šich
samice © Radek Šich
Eratigena atrica
 © Radek Šich
Eresus hermani
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Eresus kollari
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
Eresus moravicus
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Eresus sandaliatus
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Ero aphana
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Ero tuberculata
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Euophrys frontalis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Euryopis quinqueguttata
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Euryopis saukea
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Evarcha arcuata
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Evarcha falcata
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Evarcha laetabunda
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Gibbaranea bituberculata
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
Gibbaranea gibbosa
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Gibbaranea omoeda
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Gnaphosa bicolor
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Gnaphosa lucifuga
samice © Radek Šich
Gnaphosa modestior
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Haplodrassus dalmatensis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Hasarius adansoni
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Heliophanus dampfi
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Heliophanus lineiventris
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Heriaeus graminicola
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Heriaeus oblongus
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Heterotheridion nigrovariegatum
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Holocnemus pluchei
 © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
Hypomma cornutum
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Hypsosinga heri
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
Kishidaia conspicua
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
Lacinius horridus
 © Radek Šich
Larinia elegans
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
Lathys humilis
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Lathys stigmatisata
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice, cf. © Radek Šich
Leptorchestes berolinensis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Leviellus stroemi
subadultní samice © Radek Šich
subadultní samice © Radek Šich
Leviellus thorelli
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Liocranum rupicola
 © Radek Šich
Lycosa singoriensis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Macaroeris nidicolens
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Mangora acalypha
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Marpissa muscosa
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Marpissa nivoyi
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Marpissa radiata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Maso gallicus
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Mendoza canestrinii
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Meta menardi
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Metopobactrus ascitus
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Micaria fulgens
 © Radek Šich
Micaria micans
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Micaria sociabilis
 © Radek Šich
Micaria subopaca
 © Radek Šich
Micrommata virescens
samice © Radek Šich
samec, samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Minicia marginella
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Misumena vatia
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
Myrmarachne formicaria
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Nematogmus sanguinolentus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Neon levis
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Neon reticulatus
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
Neoscona adianta
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Neottiura bimaculata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Neottiura suaveolens
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Nigma flavescens
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Nigma walckenaeri
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Nuctenea silvicultrix
samice © Radek Šich
Nuctenea umbratica
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Ostearius melanopygius
 © Radek Šich
Oxyopes ramosus
samec © Radek Šich
Ozyptila brevipes
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Ozyptila scabricula
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Pachygnatha clercki
 © Radek Šich
Pachygnatha degeeri
 © Radek Šich
Pachygnatha listeri
 © Radek Šich
Parasteatoda lunata
 © Radek Šich
Parasteatoda tepidariorum
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Pardosa bifasciata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Pardosa maisa
samice s kokonem © Radek Šich
samice s kokonem © Radek Šich
Pardosa morosa
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
Pardosa nebulosa
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Pardosa paludicola
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Pardosa sphagnicola
samec, samice © Radek Šich
samec, samice © Radek Šich
samec, samice © Radek Šich
Pellenes nigrociliatus
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Pellenes tripunctatus
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Philaeus chrysops
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Philodromus buxi
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Philodromus dispar
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
Philodromus fuscomarginatus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Philodromus margaritatus
subadultní samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Philodromus marmoratus
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Philodromus poecilus
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Phlegra cinereofasciata
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Phlegra fasciata
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Pholcus opilionoides
juvenil © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
Pholcus phalangioides
 © Radek Šich
samec, samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Pirata piscatorius
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Pisaura mirabilis
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Pistius truncatus
 © Radek Šich
Porrhoclubiona leucaspis
samice © Radek Šich
Psammitis ninnii
samec © Radek Šich
Pseudeuophrys erratica
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Pseudeuophrys lanigera
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
 © Radek Šich
Pseudeuophrys obsoleta
samec © Radek Šich
hnízdo © Radek Šich
samec © Radek Šich
 © Radek Šich
Pseudicius encarpatus
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Rhysodromus histrio
 © Radek Šich
Rugathodes instabilis
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Sagana rutilans
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Sardinidion blackwalli
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Scotophaeus quadripunctatus
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Scytodes thoracica
 © Radek Šich
Segestria bavarica
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Segestria senoculata
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Sibianor larae
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Singa hamata
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Singa nitidula
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Sittisax saxicola
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Spiracme striatipes
samice © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
Steatoda albomaculata
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Steatoda bipunctata
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Steatoda castanea
samice © Radek Šich
subadultní samec © Radek Šich
Steatoda grossa
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
Steatoda triangulosa
samice © Radek Šich
Synageles venator
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
Synema globosum
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
Talavera aequipes
 © Radek Šich
Tegenaria domestica
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Tegenaria ferruginea
 © Radek Šich
samec © Radek Šich
Tetragnatha striata
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
juvenil © Radek Šich
Thanatus arenarius
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Thanatus atratus
 © Radek Šich
Theridion hemerobium
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Thomisus onustus
 © Radek Šich
samice © Radek Šich
 © Radek Šich
Tibellus macellus
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Titanoeca quadriguttata
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Titanoeca schineri
juvenil © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Titanoeca spominima
 © Radek Šich
Tmarus piger
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Tmarus stellio
 © Radek Šich
Trogloneta granulum
 © Radek Šich
Uloborus plumipes
 © Radek Šich
 © Radek Šich
Uloborus walckenaerius
 © Radek Šich
Xysticus acerbus
samice © Radek Šich
Xysticus lanio
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Xysticus luctator
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
Zilla diodia
 © Radek Šich
Zodarion germanicum
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
samec © Radek Šich
Zodarion rubidum
samec © Radek Šich
iglů, hnízdo © Radek Šich
 © Radek Šich
iglů, hnízdo © Radek Šich
Zora manicata
samice © Radek Šich
samice © Radek Šich
Zora nemoralis
samec © Radek Šich
samice © Radek Šich
samec © Radek Šich
Zora parallela
 © Radek Šich
Zora spinimana
 © Radek Šich