Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený 15× 17×

Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852)

České jménoběžník trávový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy17 nálezů, 8 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Loerbroks 1983
Poslední nález 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - eM (Gr., Az.) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Nízká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2304
Prosev1113
Smyk1415
Fotografie1002
Pozorování1001
Individuální sběr1001
Zemní past4001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6305
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Okraje silnic1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Slaniska1023
Bylinné porosty břehů2002
Vlhké lesní lemy1001
Ruderály0001
Mezofilní louky0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0201
 SamciSamiceMláďataNálezy