Kvadráty: 7164
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 5x 5x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gnaphosa modestior Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 1x 1x
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Heriaeus graminicola Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (57 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 3 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 2 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 30 40 0 4
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 2 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 10 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 3 100 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 5 5 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (57 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 30 40 0 4
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 2 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 5 10 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 3 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 3 100 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 5 5 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy