Kvadráty: 7164
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 1x 1x
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 3 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 4 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 5 5 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 2 100 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 3 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 4 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 2 100 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 5 5 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 1 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020