Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 704× 73× 785×

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823

České jménočelistnatka obojživelná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy785 nálezů, 174 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (785 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1411511888
Zemní past758844178389
Prosev6565237
Žlutá miska1001
Neurčeno28535073217
Smyk35651043
Sklepávání75010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (785 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin19120510949
Ostřicové porosty stojatých vod2024216
Močály79911957
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3947134
Vlhké lesní lemy3202
Neurčeno34037882254
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny11307
Bylinné porosty břehů111123026
Luční ostřicové mokřady2707
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0303
Vlhké doubravy0101
Mokré louky21627415116
Ostatní pole81503318
Slaniska0111
Mokřadní olšiny8088635
Rašeliniště3845534
Stinné skály nižších poloh1001
Louky2246223
Lesní okraje1002
Bahnité břehy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2115218
Rašelinné bory0101
Písčiny1102
Břehy tekoucích vod1818222
Haldy a výsypky0003
Suché křoviny0101
Kamenité suti nižších poloh1101
Ovocné sady s luční vegetací0202
Ruderály4407
Reliktní bory na skalách0011
Suché louky11204
Pastviny2002
Mezofilní louky915115
Dubohabřiny0101
Bučiny nižších poloh1102
Lesostepní doubravy0101
Úhory2002
Štěrkové břehy řek0001
Lesní cesta1001
Rostlinstvo vodní hladiny0101
Polní biotopy2102
Skalní stepi na vápenci1001
Suché doubravy1202
Výsadby listnáčů1202
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Porosty borůvek0101
Paseky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy