Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 10x 6x 1203x 54x 1273x

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823

České jménočelistnatka obojživelná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1273 nálezů, 162 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (559 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past828934179401
Individuální sběr77602054
Žlutá miska1001
Smyk52811048
Prosev4431232
Sklepávání715011
ra59012
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (514 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny0202
ostatní pole1001
bylinné porosty břehů110123025
mokré louky21627316115
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3741129
lužní lesy nížin15419310942
bažinné olšiny8088635
luční ostřicové mokřady2505
rašeliniště3845534
osluněné skály nižších poloh1001
Louky2246223
Lesní okraje1002
bahnité břehy1001
Močály79881954
Stojaté a pomalu tekoucí vody2115218
rašelinné bory0101
ostřicové porosty stojatých vod2023215
údolní jasanoolšové luhy371005
písčiny1102
Břehy tekoucích vod1818222
haldy a výsypky0003
suché křoviny0101
suché lesní lemy3101
kamenité suti nižších poloh1101
ovocné sady bez bylinné vegetace0202
ruderály4407
reliktní bory na skalách0011
travnaté stepi11204
obilná pole80503317
vrbové křoviny11206
pastviny1001
mezofilní louky1015116
dubohabřiny1303
bučiny nižších poloh1102
lesostepní doubravy0101
úhory2002
00000000403
štěrkové břehy řek0001
Lesní cesta1001
Rostlinstvo vodní hladiny0101
Polní biotopy2102
skalní stepi na vápenci1001
Kultury listnáčů1202
městské parky0101
horská vřesoviště0101
paseky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020