Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 5x 3x 704x 58x 770x

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823

České jménočelistnatka obojživelná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy770 nálezů, 164 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (553 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past757842178388
Prosev6562234
Individuální sběr1391421877
Žlutá miska1001
Smyk35651043
Sklepávání75010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (516 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy371106
Rákosiny, orobincové porosty3643129
pískovny0101
ostatní pole1001
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů3602
Slaniska0111
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy15418910939
Bažinné olšiny8088635
Slatiniště2505
Přechodová rašeliniště111018
Rašeliniště a slatiniště2530423
Skály nižších a středních výšek1001
Vlhké louky21627315115
Louky2246223
Lesní okraje1002
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek103112020
Močály79901956
Stojaté a pomalu tekoucí vody2115218
Rašelinné březiny a bory0101
Porosty vysokých ostřic2023215
Písečné přesypy1102
Břehy tekoucích vod1818222
Haldy a výsypky0003
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Bylinný lem lesa3101
Vrchoviště2503
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0403
Kamenité sutě1101
Ovocné sady0202
Urbánní biotopy2405
Reliktní bory na skalních podkladech0011
Xerotermy na jiných podkladech11204
Pole80503317
Kácené vrbové křoviny11206
Pastviny1001
Mezofilní louky915115
Polní meze1001
Ruderály2002
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Porosty chrastice rákosovité4503
Květnaté bučiny1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Polní úhory2002
Pískovna0101
Štěrkové lavice0001
Lesní cesta1001
Rostlinstvo vodní hladiny0101
Polní biotopy2102
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1202
Kultury listnáčů1202
Parky0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Lesní paseky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020