Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 5x 3x 704x 71x 783x

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823

České jménočelistnatka obojživelná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy783 nálezů, 173 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (783 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1401501886
Zemní past758844178389
Prosev6565237
Žlutá miska1001
Neurčeno28535073217
Smyk35651043
Sklepávání75010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (783 použitých nálezů)
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin0101
Porosty vysokých ostřic2024216
Močály79911957
Rákosiny, orobincové porosty3745130
Vlhké lesní lemy0101
Neurčeno34037882254
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Bylinné porosty břehů1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1203
Luční ostřicové mokřady0202
Lužní lesy371106
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Vlhké doubravy0101
Ostatní pole1001
Devětsilové lemy horských toků3602
Slaniska0111
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy15418910939
Bažinné olšiny8088635
Slatiniště2505
Přechodová rašeliniště111018
Rašeliniště a slatiniště2530423
Skály nižších a středních výšek1001
Vlhké louky21627315115
Louky2246223
Lesní okraje1002
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek103112020
Stojaté a pomalu tekoucí vody2115218
Rašelinné březiny a bory0101
Písečné přesypy1102
Břehy tekoucích vod1818222
Haldy a výsypky0003
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Bylinný lem lesa3101
Vrchoviště2503
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0403
Kamenité sutě1101
Ovocné sady0202
Urbánní biotopy2405
Reliktní bory na skalních podkladech0011
Xerotermy na jiných podkladech11204
Pole80503317
Kácené vrbové křoviny11206
Pastviny1001
Mezofilní louky915115
Polní meze1001
Ruderály2002
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Porosty chrastice rákosovité4503
Květnaté bučiny1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Polní úhory2002
Pískovna0101
Štěrkové lavice0001
Lesní cesta1001
Rostlinstvo vodní hladiny0101
Polní biotopy2102
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1202
Kultury listnáčů1202
Parky0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Lesní paseky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy