Meta (1x)

Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
České jméno: meta temnostní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2018

Metellina (3x)

Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
České jméno: meta Mengeho
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
České jméno: meta jeskynní
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
České jméno: meta podzimní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2011

Pachygnatha (3x)

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
České jméno: čelistnatka obojživelná
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
České jméno: čelistnatka mokřadní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
České jméno: čelistnatka Listerova
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2014 , Tomáš Hamřík

Tetragnatha (8x)

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
České jméno: čelistnatka keřová
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález: 2014 , Zdeněk Hyan

Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený
České jméno: čelistnatka rákosní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
České jméno: čelistnatka perleťová
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2015

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
České jméno: čelistnatka tmavá
První nález: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2010

Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
České jméno: čelistnatka ptačí
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2010 , Mgr. Ondřej Machač

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
České jméno: čelistnatka stromová
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Tetragnatha shoshone Levi, 1981 Není ohrožený
České jméno: čelistnatka šošonská
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička & Holec 1998
Poslední nález: 1998

Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený
České jméno: čelistnatka rákosová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 1999 , Mgr. Ivana Fenclová

Česká arachnologická společnost © 2008-2019