Comaroma (1x)

Comaroma simoni Bertkau, 1889 Silně ohrožený
České jméno: anapa buková
První nález: 1992, V. Růžička, Růžička & Antuš 1998
Poslední nález: 2008 , RNDr. et Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.

Česká arachnologická společnost © 2008-2019