Kvadráty: 7073 6448
  Nálezy podle období  
Anapidae 0-19001901-19501951-20002001+
Comaroma simoni Bertkau, 1889 Silně ohrožený

Comaroma simoni Bertkau, 1889

České jménoanapa buková
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1992, V. Růžička, Růžička & Antuš 1998
Poslední nález 2008 , Ivan Hadrián Tuf
Areál rozšířeníEuropean - ME [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
dark
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška500-750

Literatura

 © Oto Zimmermann
We assessed the effects of environmental factors on spider communities in screes (sloping mass of coarse rock fragments) of the Czech Republic, based on catches from 325 pitfall traps, exposed for 177–670 days, from 1984–2000. Bootstrap resampling was applied to test for fuzziness of the partitions in cluster analysis of the samples. Two distinct spider communities were identified. The first one was confined to sites where ice is formed and persists until late summer or over the whole year. This community consists of numerous relict spiders, such as Bathyphantes simillimus buchari Růžička 1988, Diplocentria bidentata (Emerton 1882) and Lepthyphantes tripartitus Miller & Svatoň 1978, possibly persisting in these cold screes from the early postglacial period. The other community included all other sites, irrespective of their environmental characteristics. Monte Carlo simulations were used to test the significance of environmental factors and their interactions on the studied communities. Ice formation near the traps and position of the traps within individual screes were the most significant factors, followed by the depth of the traps within the scree, diameter of stones forming the scree, and altitude. A marginally significant effect was found for organic content in the scree matter, whereas presence of trees and phytogeographical districts appeared non-significant. Our analyses support the view that spiders inhabiting cold screes in Central Europe belong to a unique relict community of species requiring cold and stable microclimate.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Comaroma simoni Bertkau, 1889 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Comaroma simoni Bertkau, 1889 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy1101
Kamenité suti nižších poloh0101
 SamciSamiceMláďataNálezy