Kvadráty: 6448
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Anapidae 0-19001901-19501951-20002001+
Comaroma simoni Comaroma simoni Bertkau, 1889 Silně ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sittisax saxicola Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (66 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 5 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 2 3 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Comaroma simoni Bertkau, 1889 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 9 1 0 2
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 1 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 2 3 0 2
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (66 použitých nálezů)
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 6 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 3 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 1 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 0 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 2 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Comaroma simoni Bertkau, 1889 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 9 1 0 2
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 1 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 4 6 0 3
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy