Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 53× 15× 68×

Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka tenkozubá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy68 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1983, J. Vaněk, Růžička & Vaněk 1997
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM?
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
dark
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1835016
Neurčeno10303
Prosev11808
Zemní past6728041
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (68 použitých nálezů)
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité suti nižších poloh6550037
Neurčeno2815017
Horské bučiny0101
Skály a sutě v horách1001
Stinné skály nižších poloh7407
Jeskyně2102
Suťové a roklinové lesy2302
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy