Kvadráty: 7249
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 3 3 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 7 6 4 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 1 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 2 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 3 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 3 6 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 10 29 0 2
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 3 3 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 8 6 4 2
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 4 16 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 1 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 2 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 3 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 2 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 3 6 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 6 13 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy