Kvadráty: 7249
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Iberina difficilis Harm, 1966 Ohrožený 2x 2x
Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený 2x 2x
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 2x 2x
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 2x 2x
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 3 6 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 6 13 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 4 16 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (13 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 3 6 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 4 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 6 13 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020