Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 405× 87× 498×

Tegenaria silvestris L. Koch, 1872

České jménopokoutník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy498 nálezů, 130 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (498 použitých nálezů)
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev46108
Individuální sběr3653154
Zemní past39015233330
Neurčeno2321386
Nárazová past0501
Smyk127111
Eklektor5005
Sklepávání4203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (498 použitých nálezů)
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy5319936
Lesy135013
Neurčeno614529153
Lužní lesy nížin9606
Výsadby listnáčů1102
Bučiny nižších poloh1411016
Dubohabřiny1103
Jeskyně1303
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Rašelinné bory0001
Výsadby jehličnanů2810126
Rašeliniště1001
Kamenité suti nižších poloh14566790
Kamenolomy4607
Stinné skály nižších poloh1713118
Skalní stepi na vápenci3001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Louky1001
Horské bučiny136010
Skály a sutě v horách3002
Lesostepní doubravy11219
Haldy a výsypky0002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů136015
Přirozené lesy5208
Ruderály9502
Suché louky1115012
Lesní okraje2002
Skalní a suťové biotopy3403
Porosty borůvek0001
Suché doubravy109013
Mokřadní olšiny2002
Reliktní bory na skalách1001
Podmáčené smrčiny1001
Paseky3105
Horské smrčiny0001
Širokolisté horské nivy4104
Břehy tekoucích vod266020
Acidofilní bory1001
Bylinné porosty břehů0101
Mokré louky0101
Suché křoviny1001
Úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy