Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 6x 6x 763x 68x 843x

Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872)

České jménopokoutník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy843 nálezů, 120 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-600-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (402 použitých nálezů)
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3147153
Zemní past40215933329
Prosev1918
Eklektor5005
Sklepávání6204
Smyk0112
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (332 použitých nálezů)
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů0101
jeskyně1303
výsadby jehličnanů2810126
rašeliniště1001
kamenité suti nižších poloh14566790
kamenolomy4607
Lesy125012
osluněné skály nižších poloh1713118
bučiny nižších poloh1410015
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
skalní stepi na vápenci3001
Louky1001
horské bučiny136010
skály a sutě v horách3002
lesostepní doubravy11219
haldy a výsypky0002
suťové a roklinové lesy5218032
údolní jasanoolšové luhy5103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů136015
Přirozené lesy5208
ruderály9502
travnaté stepi1115012
Lesní okraje2002
Skalní a suťové biotopy3403
horská vřesoviště0001
dubohabřiny109013
bažinné olšiny2002
reliktní bory na skalách1001
podmáčené smrčiny1001
paseky3105
horské smrčiny0001
Kultury listnáčů1001
širokolisté horské nivy4104
Břehy tekoucích vod266020
Acidofilní bory1001
bylinné porosty břehů0101
mokré louky0101
lužní lesy nížin1001
suché křoviny1001
úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019