Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 3x 3x 405x 75x 486x

Tegenaria silvestris L. Koch, 1872

České jménopokoutník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy486 nálezů, 120 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-600-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (401 použitých nálezů)
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3252151
Zemní past38815133324
Prosev4617
Smyk127111
Eklektor5005
Sklepávání4203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (333 použitých nálezů)
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy135013
výsadby listnáčů0101
jeskyně1101
Kulturní lesy5406
Rašeliniště a slatiniště1001
Kamenité sutě14566790
Kamenolom4607
Skály nižších a středních výšek1202
Acidofilní bukové bučiny10206
Skalní stepi na vápencových podkladech3001
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
Louky1001
Pískovcová skalní města1611116
Smrkové monokultury176119
Horské buko-jedlové lesy136010
Skály subalpinského a alpinského pásma3002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy11219
Haldy a výsypky0002
Suťové a roklinové lesy5218032
Lužní lesy5103
Lesy vyšších poloh a strmých svahů136015
Přirozené lesy5208
Urbánní biotopy9401
Xerotermy na jiných podkladech1115012
Lesní okraje2002
Skalní a suťové biotopy3403
Jeskyně0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy109013
Bažinné olšiny2002
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Podmáčené smrčiny1001
Borové monokultury6001
Lesní paseky3105
Horské smrčiny0001
Kultury listnáčů1001
Širokolisté vysokostébelné nivy4104
Ruderály0101
Květnaté bučiny4809
Břehy tekoucích vod266020
Acidofilní bory1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Vlhké louky0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Křovinatý plášť lesa1001
Luční úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy