Kvadráty: 6973
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 32 2 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 16 9 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 5 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 62 18 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 32 2 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 16 9 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 62 18 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 7 7 0 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy