Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 5x 13x 115x 54x 187x

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

České jménoskálovka velká
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy187 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (77 použitých nálezů)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past12052556
Prosev0101
Individuální sběr916319
Smyk17401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (54 použitých nálezů)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7502
kamenolomy2111
Kamenolom2102
Xerotermy na jiných podkladech2615624
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Skalní stepi na vápencových podkladech135117
Louky a pastviny1001
Skály nižších a středních výšek0202
Lesní paseky1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
 SamciSamiceMláďataNálezy