Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 13× 115× 66× 199×

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

České jménoskálovka velká
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy199 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (199 použitých nálezů)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past12554561
Individuální sběr1321626
Prosev0101
Neurčeno65682110
Smyk17401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (199 použitých nálezů)
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách4233
Travnaté stepi2002
Okraje silnic0101
Neurčeno1591122136
Ruderály0101
Kamenolomy4516
Suché doubravy7502
Suché louky2615624
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Skalní stepi na vápenci135117
Louky a pastviny1001
Stinné skály nižších poloh0202
Paseky1001
Lesostepní doubravy2002
 SamciSamiceMláďataNálezy