Kvadráty: 7063
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 1x 1x
Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 1x 1x
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 1x 1x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Česká arachnologická společnost © 2008-2019