Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 35× 37× 72×

Ceratinella major Kulczyński, 1894

České jménopavučenka větší
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy72 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1968, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález 2021 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Ceratinella major Kulczyński, 1894 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4319039
Prosev1404
Neurčeno91027
Individuální sběr0102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
Ceratinella major Kulczyński, 1894 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno278042
Jasanoolšové lemy vodotečí1101
Dubohabřiny0101
Suťové a roklinové lesy1102
Suché doubravy4004
Přirozené lesy1304
Kamenité suti nižších poloh1304
Stinné skály nižších poloh0202
Jeskyně1001
Lesy0001
Luční ostřicové mokřady0101
Břehy tekoucích vod0101
Suché křoviny0303
Xerotermní travinobylinná společenstva14001
Suché louky2002
Lesostepní doubravy1102
 SamciSamiceMláďataNálezy