Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Almost threatened 65x 29x 94x

Ceratinella major Kulczyński, 1894

Czech namepavučenka větší
Threat levelAlmost threatened
Records94 nálezů, 29 kvadrátů
First record 1968, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record 2011
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (41 used records)
Ceratinella major Kulczyński, 1894 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past4217036
Individuální sběr0102
Prosev0203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (28 used records)
Ceratinella major Kulczyński, 1894 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny4105
Přirozené lesy1304
kamenité suti nižších poloh1304
osluněné skály nižších poloh0202
jeskyně1001
Lesy0001
Břehy tekoucích vod0101
luční ostřicové mokřady0101
suché křoviny0303
Xerotermní travinobylinná společenstva14001
travnaté stepi2002
suťové a roklinové lesy1001
lesostepní doubravy1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020