Kvadráty: 7162
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Zygiella x-notata Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Dysdera hungarica Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 10× 11×
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Eresus moravicus Eresus moravicus Řezáč, 2008 Kriticky ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Gnaphosa modestior Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria guttulata Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Agyneta fuscipalpa Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený
Porrhomma cambridgei Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Ohrožený
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Syedra gracilis Syedra gracilis (Menge, 1869) Ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinocyboides pygmaeus Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
Alopecosa striatipes Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 12× 12×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Microdipoena jobi Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Egaenus convexus Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 10× 10×
Lacinius horridus Lacinius horridus (Panzer, 1794)
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Opilio saxatilis Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10×
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Leptorchestes berolinensis Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Neon levis Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudeuophrys lanigera Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Není ohrožený
Pseudeuophrys obsoleta Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 10×
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Tmarus stellio Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Fotografie

Alopecosa solitaria

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (696 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 1 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 4 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 10 2 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 7 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 2 2 0 4
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 8 29 5
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 2 0 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 3 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 3 3 0 4
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 8 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 15 5 0 8
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 6 2 0 4
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 11 10 0 9
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 5 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 3 0 4
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 19 37 0 7
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 24 15 0 6
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 16 5 0 4
Gnaphosa opaca Herman, 1879 16 13 0 5
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 13 7 0 7
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 0 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 3 0 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 7 6 0 4
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 10 3 0 6
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 12 5 0 3
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 4 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 4 0 4
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 8 0 6
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 35 8 0 9
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 2 11 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 24 2 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 4 1 0 4
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 10 2 0 5
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 6 14 0 4
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 3 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 6 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 0 0 1
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 2 1 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 11 18 3 3
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 4 0 0 1
Syedra gracilis (Menge, 1869) 2 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 4 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 3 0 3
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 4 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 3 0 2
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 7 2 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 8 1 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 82 6 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 12 1 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 14 5 0 3
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 11 2 0 5
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 11 1 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 7 3 1 5
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 2 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 296 262 0 12
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 20 14 0 3
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 12 8 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 4 3 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 2 0 4
Trochosa robusta (Simon, 1876) 4 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 4 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 20 10 0 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 30 4 0 2
Zora manicata Simon, 1878 1 3 0 4
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 5 1 6
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 1 0 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 112 152 24 7
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 35 17 10 9
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 16 4 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 9 0 6
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 2 5 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 25 3 1 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 2 0 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 13 0 6
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 5 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 6 4
Neon levis (Simon, 1871) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 2 0 5
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 2 2 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 2 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 1 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 2 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 20 0 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 2
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 1 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 4 0 6
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 20 9 0 6
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 15 2 0 4
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 7 1 3 3
Xysticus acerbus Thorell, 1872 10 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 8 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 13 2 0 5
Xysticus kochi Thorell, 1872 46 7 0 5
Xysticus luctator L. Koch, 1870 3 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 11 4 2 6
Zodarion rubidum Simon, 1914 96 12 0 5
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 1 1 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 2 2 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 2 2 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Eresus moravicus Řezáč, 2008 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 2 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 0 1 1
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 4 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 2 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 2 4 0 3
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 2 0 2
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 0 1 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 3 0 3
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 3 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 2 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 7 4 1 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 4 0 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Minicia marginella (Wider, 1834) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 2 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 2 5 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 3 1 3
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 2 1 0 3
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 3 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 2 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 7 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 3 10 0 4
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 2 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 4 2 0 2
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus moravicus Řezáč, 2008 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (696 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 1 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 4 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 10 2 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 7 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 2 2 0 4
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 8 11 30 6
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 3 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 5 0 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 3 3 0 4
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 3 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 15 5 0 8
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 1
Eresus moravicus Řezáč, 2008 1 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 6 2 0 4
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 11 8 0 8
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 5 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 19 37 0 7
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 24 15 0 6
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 16 5 0 4
Gnaphosa opaca Herman, 1879 16 13 0 5
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 11 5 0 5
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 0 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 3 0 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 7 6 0 4
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 10 3 0 6
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 8 3 0 3
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 4 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 3 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 9 0 7
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 33 6 0 8
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 2 11 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 24 2 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 4 1 0 4
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 10 2 0 5
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 7 14 0 5
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 1 3 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 6 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 0 0 1
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 2 1 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 11 18 3 3
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 4 0 0 1
Syedra gracilis (Menge, 1869) 2 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 4 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 3 0 3
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 2 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 4 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 3 0 2
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 7 2 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 8 1 0 3
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 82 6 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 12 1 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 2 0 2
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 11 2 0 5
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 11 1 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 4 3 1 4
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 296 262 0 12
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 23 14 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 7 6 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 2 0 4
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 20 10 0 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 30 4 0 2
Zora manicata Simon, 1878 1 3 0 4
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 4 1 5
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 1 0 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 112 137 24 5
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 35 17 10 9
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 16 4 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 5 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 5 0 6
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 8 4 5 6
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 25 3 1 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 4 3 0 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 8 13 0 7
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 5 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 6 4
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neon levis (Simon, 1871) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 2 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 4 2 0 4
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 2 2 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 4 0 5
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 1 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 2 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 20 0 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 7 2 5 4
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 2 1 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 1 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 4 0 6
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 20 9 0 6
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 15 2 0 4
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 10 11 3 7
Xysticus acerbus Thorell, 1872 10 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 8 2 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 13 2 0 5
Xysticus kochi Thorell, 1872 46 7 0 5
Xysticus luctator L. Koch, 1870 3 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 4 2 0 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 11 4 2 6
Zodarion rubidum Simon, 1914 88 7 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 2 1 2
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 4 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 3 0 2
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 2 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 0 1 1
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 4 3 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 1 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 2 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 7 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 2 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 2 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 2 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 3 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 1 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 8 5 0 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 2 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 7 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Eresus moravicus Řezáč, 2008 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 1 10 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 3 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 2 2 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 2 0 2
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 1 0 1
Ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy