Nálezy podle období
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 4x 8x 184x 43x 239x

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

České jménotřesavka sekáčovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy239 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (171 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr39763792
Pozorování2354
Fotografie0501
Zemní past36302256
Prosev1428
Smyk4829
Sklepávání0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (156 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy0112
zahrady0002
Kamenité sutě32483358
Kamenolom1816519
interiéry budov1102
vnější stěny budov1502
Interiéry budov10231325
Louky a pastviny0011
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Skály nižších a středních výšek0011
Xerotermy na jiných podkladech54613
Rašeliniště a slatiniště0101
Urbánní biotopy3315
Slatiniště0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Haldy a výsypky2101
Vnější stěny budov0101
Skalní stepi na vápencových podkladech4139
Sklepy0302
Pozemní komunikace2001
Ovocné sady0301
Lesní okraje0112
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0011
Parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy