Nálezy podle období
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 184× 58× 254×

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

České jménotřesavka sekáčovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy254 nálezů, 99 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (254 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr478137104
Fotografie1602
Neurčeno11231368
Pozorování2354
Zemní past36322257
Smyk58210
Prosev1428
Sklepávání0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (254 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov12271330
Suché lesní lemy0101
Vnější stěny budov2704
Skalní a suťové biotopy0112
Neurčeno14321483
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2002
Výsadby jehličnanů0101
Výsadby listnáčů0101
Zahrady0002
Kamenité suti nižších poloh32483358
Kamenolomy1817520
Vřesoviště nižších poloh2203
Suché křoviny1001
Suťové a roklinové lesy3002
Stinné skály nižších poloh0112
Louky a pastviny0011
Porosty borůvek0101
Suché louky54613
Rašeliniště0101
Ruderály3315
Luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Suché doubravy0101
Haldy a výsypky2101
Skalní stepi na vápenci4139
Pozemní komunikace2001
Ovocné sady s luční vegetací0301
Lesní okraje0112
Dubohabřiny0011
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy