Nálezy podle období
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 8x 15x 353x 34x 410x

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

České jménotřesavka sekáčovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy410 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019
Areál rozšířeníHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (169 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování2354
Individuální sběr448541107
Fotografie0501
Zemní past34292151
Prosev1012
Smyk0202
?1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (152 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
zahrady0002
vnější stěny budov1603
Interiéry budov1351
interiéry budov1023827
kamenolomy1815518
horská vřesoviště0101
Louky a pastviny0011
osluněné skály nižších poloh0011
travnaté stepi54613
kamenité suti nižších poloh31483357
rašeliniště0101
ruderály3315
luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
dubohabřiny0112
haldy a výsypky2101
skalní stepi na vápenci4139
Pozemní komunikace2001
ovocné sady bez bylinné vegetace0301
Lesní okraje0112
Skalní a suťové biotopy0011
městské parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020