Nálezy podle období  
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 184× 73× 269×

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

České jménotřesavka sekáčovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy269 nálezů, 107 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-900

Literatura

 © Oto Zimmermann

Haplogyne araneomorphs are a diverse spider clade. Their karyotypes are usually predominated by biarmed (i.e., metacentric and submetacentric) chromosomes and have a specific sex chromosome system, X1X2Y. These features are probably ancestral for haplogynes. Nucleolus organizer regions (NORs) spread frequently from autosomes to sex chromosomes in these spiders. This study focuses on pholcids (Pholcidae), a highly diverse haplogyne family. Despite considerable recent progress in pholcid cytogenetics, knowledge on many clades remains insufficient including the most species-rich pholcid genus, Pholcus Walckenaer, 1805. To characterize the karyotype differentiation of Pholcus in Europe, we compared karyotypes, sex chromosomes, NORs, and male meiosis of seven species [Pholcus alticeps Spassky, 1932; P. creticus Senglet, 1971; P. dentatus Wunderlich, 1995; P. fuerteventurensis Wunderlich, 1992; Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775); Pholcus opilionoides (Schrank, 1781); P. silvai Wunderlich, 1995] representing the dominant species groups in this region. The species studied show several features ancestral for Pholcus, namely the 2n♂ = 25, the X1X2Y system, and a karyotype predominated by biarmed chromosomes. Most taxa have a large acrocentric NOR-bearing pair, which evolved from a biarmed pair by a pericentric inversion. In some lineages, the acrocentric pair reverted to biarmed. Closely related species often differ in the morphology of some chromosome pairs, probably resulting from pericentric inversions and/or translocations. Such rearrangements have been implicated in the formation of reproductive barriers. While the X1 and Y chromosomes retain their ancestral metacentric morphology, the X2 chromosome shows a derived (acrocentric or subtelocentric) morphology. Pairing of this element is usually modified during male meiosis. NOR patterns are very diverse. The ancestral karyotype of Pholcus contained five or six terminal NORs including three X chromosome-linked loci. The number of NORs has been frequently reduced during evolution. In the Macaronesian clade, there is only a single NOR-bearing pair. Sex chromosome-linked NORs are lost in Madeiran species and in P. creticus. Our study revealed two cytotypes in the synanthropic species Pholcus phalangioides (Madeiran and Czech), which differ by their NOR pattern and chromosome morphology. In the Czech cytotype, the large acrocentric pair was transformed into a biarmed pair by pericentric inversion.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (267 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování3657
Individuální sběr488337107
Zemní past39362463
Prosev1459
Fotografie1602
Neurčeno11231368
Smyk58210
Sklepávání0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (268 použitých nálezů)
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov41008
Interiéry budov12281331
Ruderály3416
Stinné skály nižších poloh0213
Neurčeno17361990
Suché lesní lemy0101
Skalní a suťové biotopy0112
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2002
Výsadby jehličnanů0101
Výsadby listnáčů0101
Zahrady0002
Kamenité suti nižších poloh32483358
Kamenolomy1817520
Vřesoviště nižších poloh2203
Suché křoviny1001
Suťové a roklinové lesy3002
Louky a pastviny0011
Porosty borůvek0101
Suché louky54613
Rašeliniště0101
Luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Suché doubravy0101
Haldy a výsypky2101
Skalní stepi na vápenci4139
Pozemní komunikace2001
Ovocné sady s luční vegetací0301
Lesní okraje0112
Dubohabřiny0011
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy