Kvadráty: 5553
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 18× 18×
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 26× 26×
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 20× 20×
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 10×
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 10× 10×
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 40× 10× 50×
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 25× 31×
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 36× 42×
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 31× 35×
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 14×
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 19× 21×
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 37× 12× 49×
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 13× 13×
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 11× 11×
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12× 12×
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 10× 10×
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 15× 15×
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 43× 43×
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 17× 17×
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 17× 17×
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 15× 15×
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 15× 15×
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 63× 63×
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10× 10×
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 74× 74×
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 21× 21×
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 10× 10×
Centromerus prudens Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Kriticky ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 10× 10×
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 18× 18×
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 40× 40×
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 13× 13×
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 18× 18×
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 27× 27×
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 41× 41×
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 18× 22×
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 20× 20×
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 13× 13×
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 12× 14×
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 14× 16×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 15× 15×
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 22× 22×
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 21× 21×
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 29× 31×
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 11×
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 37× 39×
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 20× 20×
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 22× 22×
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 30× 32×
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 10× 12×
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 12× 16×
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 29× 29×
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 74× 76×
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 35× 35×
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maro lepidus Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený 18× 18×
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 27× 27×
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 36× 38×
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 43× 43×
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 64× 68×
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 16× 20×
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 43× 47×
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 10× 10×
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 20× 20×
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 16× 16×
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 34× 34×
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Taranucnus setosus Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) Silně ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 40× 40×
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 33× 33×
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 27× 29×
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 16× 16×
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 16× 18×
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 47× 55×
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 28× 28×
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 21× 23×
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 17× 17×
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 15× 15×
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 11×
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 17× 17×
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 88× 92×
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 26× 26×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 85× 89×
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 28× 28×
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10× 10×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 62× 68×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 23× 25×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 24× 24×
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 86× 86×
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 15× 15×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 44× 44×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 44× 44×
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 118× 122×
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Microdipoena jobi Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 48× 50×
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 114× 10× 124×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 16× 16×
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 13×
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 12× 12×
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 15× 15×
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 10×
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 49× 49×
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 66× 66×
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 18× 18×
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10× 10×
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 81× 83×
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 12×
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 22× 22×
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 16× 16×
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 17× 17×
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 21× 23×
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 41× 41×
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 27× 27×
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 10× 10×
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 13× 13×
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Fotografie

Cyclosa conica
Segestria senoculata
Philodromus fuscomarginatus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3896 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 12 14 0 18
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 76 20 0 26
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 8 4 0 20
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 4 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 6 0 8
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 4 0 6
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 6 12 0 10
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 14 16 0 42
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 0 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 16 0 26
Araneus marmoreus Clerck, 1757 8 22 0 34
Araneus quadratus Clerck, 1757 8 12 0 30
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 8 6 0 12
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 4 2 0 6
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 11 0 19
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 6
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 12 38 0 42
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 6 0 9
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 0 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 26 10 0 10
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 10 0 10
Dictyna pusilla Thorell, 1856 4 4 0 8
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 6 4 0 12
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 4 0 8
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 434 356 0 36
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 2 0 6
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 14 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 4 2 0 4
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 4 6 0 6
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 12 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 6 8 0 14
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 4 4 0 6
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 4 24 0 16
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 6 0 4
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 4 8 0 12
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 2 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 54 0 12
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 16 0 0 4
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 134 128 0 62
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 14 2 0 10
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 106 166 0 68
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 42 50 0 16
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 16 48 0 10
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 6 10 0 10
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 128 32 0 16
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 26 18 0 36
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 42 44 0 12
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 10 36 0 16
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 20 20 0 22
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 0 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 158 120 0 36
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 8 18 0 18
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 32 14 0 20
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 6 0 6
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 32 10 0 12
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 6 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 20 0 12
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 14 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 6 10 0 14
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 2 0 6
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 10 8 0 12
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 60 0 16
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 6 21 0 19
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 56 108 0 28
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 4 0 5
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 6 0 8
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 109 24 0 33
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 26 20 0 20
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 218 8 0 16
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 14 92 0 32
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 10 0 4
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 10 6 0 10
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 2 0 6
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 16 0 14
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 16 2 0 8
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 24 0 26
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 12 136 0 66
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 136 66 0 30
Maro lepidus Casemir, 1961 12 18 0 16
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 34 0 21
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 44 18 0 32
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 60 61 0 37
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 2 2 0 6
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 32 46 0 56
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 4 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 10 62 0 18
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 4 4 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 200 68 0 46
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 0 0 4
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 6
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 2 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 6 10 0 8
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 6 4 0 8
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 6 0 4
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 44 22 0 18
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 4 4 0 6
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 2 0 4
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 34 0 14
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 170 150 0 30
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 12 0 4
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 78 138 0 40
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 44 32 0 28
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 10 30 0 26
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 5 0 5
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 8 0 16
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 6 20 0 16
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 48 140 0 49
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 20 0 4
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 18 0 4
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 50 20 0 24
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 98 34 0 22
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 0 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 34 18 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 2 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 24 20 0 16
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 0 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 14 12 0 12
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 0 0 6
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 12 4 0 8
Arctosa figurata (Simon, 1876) 6 0 0 4
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 6 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 2 0 12
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 152 94 0 80
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 4 0 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 292 140 0 24
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1484 565 0 81
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 4
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 8 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 86 11 0 23
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 12 4 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1396 289 0 59
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 16 0 20
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 178 24 0 22
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2840 1158 0 76
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 18 12 0 14
Trochosa terricola Thorell, 1856 132 58 0 38
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 236 46 0 40
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 6 0 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 8 6 0 8
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 68 51 0 107
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 2 0 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 0 8
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 14 38 0 40
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 16 106 0 102
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 2 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 2 0 6
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 14 0 14
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 4 6 0 10
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 44 50 0 44
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 178 176 0 64
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 10 14 0 16
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 1 0 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 64 126 0 74
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 8 2 0 10
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 30 0 18
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 6 2 0 8
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 4 0 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 6 0 6
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 4 0 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 6 6 0 14
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 10 14 0 8
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 4 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 20 0 14
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 10 16 0 20
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 20 24 0 40
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 6
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 2 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 8 12 0 8
Theridion varians Hahn, 1833 8 22 0 22
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 6 8 0 12
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 3 2 1 5
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 7 0 4
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 4 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 7 6 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 10 3 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 20 20 1 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 1 0 2
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 22 23 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 6 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 13 2 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 2 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 5 15 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 0 0 3
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 6 0 6
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 7 3 0 4
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 1 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 16 8 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 6 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 15 4 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 7 4 0 3
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 1 0 4
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 53 9 0 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 49 11 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 12 1 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 55 31 2 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 17 2 1 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 113 24 11 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 21 13 0 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 9 5 2 3
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 15 7 2 6
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 3 5 2 6
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 4 7 7
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 5 6 0 6
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 4 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 3 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 3 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 1 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 15 1 2 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 2 0 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 1 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 3 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 2 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 2 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 9 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 1 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 7 0 4 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 10 21 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 24 20 15 3
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 12 7 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 1 11 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 7 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 5 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 6 0 4
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 5 6 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 4 4 10 8
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 9 12 0 8
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 16 12 9 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 5 4 8
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 4 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 7 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 4 3 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 4 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 5 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 3 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 11 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 3 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 1 2
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 3 0 3
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 8 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 3 0 3
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 27 0 5
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 5 0 3
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Maro lepidus Casemir, 1961 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 14 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 3 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 3 11 5 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 1 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 2 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 6 13 6
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 3 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 4 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 6 3
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 2 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 3 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 8 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 1 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 6 0 2
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 6 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 2 0 2
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 16 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 2 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 10 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 1 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 1 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 2 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 5 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 6 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 12 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 4 2 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 2 1 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 9 2 1 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 1 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 4 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 2 3 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 4 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 7 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 14 13 4 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 6 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 24 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 3 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 3 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 9 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 1 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 6 0 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 16 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 3 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3896 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 12 14 0 18
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 76 20 0 26
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 8 4 0 20
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 4 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 6 0 8
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 4 0 6
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 6 12 0 10
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 14 16 0 42
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 0 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 16 0 26
Araneus marmoreus Clerck, 1757 8 22 0 34
Araneus quadratus Clerck, 1757 8 12 0 30
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 8 6 0 12
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 4 2 0 6
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 6 0 12
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 6
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 12 38 0 42
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 6 3 13
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 0 0 4
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 26 10 0 10
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 10 0 10
Dictyna pusilla Thorell, 1856 4 4 0 8
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 6 4 0 12
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 4 0 8
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 434 356 0 36
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 2 0 6
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 19 0 5
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 4 2 0 4
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 4 6 0 6
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 12 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 6 8 0 14
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 4 4 0 6
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 4 24 0 16
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 6 0 4
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 4 8 0 12
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 2 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 54 0 12
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 16 0 0 4
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 134 128 0 62
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 14 2 0 10
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 106 166 0 68
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 42 50 0 16
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 16 48 0 10
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 6 10 0 10
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 128 32 0 16
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 27 18 0 37
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 42 44 0 12
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 10 36 0 16
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 20 20 0 22
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 0 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 158 120 0 36
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 8 18 0 18
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 32 14 0 20
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 6 0 6
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 32 10 0 12
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 6 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 20 0 12
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 14 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 7 10 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 2 0 6
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 10 8 0 12
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 60 0 16
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 6 20 0 18
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 56 108 0 28
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 4 0 4
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 6 0 8
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 108 24 0 32
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 26 20 0 20
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 218 8 0 16
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 14 92 0 32
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 10 0 4
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 10 6 0 10
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 2 0 6
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 16 0 14
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 16 2 0 8
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 24 0 26
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 12 136 0 66
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 136 66 0 30
Maro lepidus Casemir, 1961 12 18 0 16
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 32 0 20
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 44 18 0 32
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 60 60 0 36
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 2 2 0 5
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 32 46 0 56
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 4 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 10 62 0 18
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 4 4 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 200 68 0 46
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 0 0 4
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 6
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 2 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 6 10 0 8
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 6 4 0 8
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 6 0 4
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 44 22 0 18
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 4 4 0 6
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 2 0 4
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 34 0 14
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 170 150 0 30
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 12 0 4
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 78 138 0 40
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 44 33 0 29
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 10 30 0 26
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 4 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 8 0 16
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 6 20 0 16
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 46 140 0 48
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 20 0 4
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 18 0 4
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 50 20 0 24
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 98 34 0 22
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 0 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 34 18 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 2 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 24 20 0 16
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 0 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 14 12 0 12
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 0 0 6
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 12 5 0 9
Arctosa figurata (Simon, 1876) 6 0 0 4
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 6 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 2 0 12
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 152 94 0 80
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 4 0 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 292 140 0 24
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1484 564 0 80
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 4
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 8 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 86 12 0 24
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 12 4 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1396 288 0 58
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 16 0 20
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 178 24 0 22
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2840 1158 0 76
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 18 12 0 14
Trochosa terricola Thorell, 1856 132 58 0 38
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 236 46 0 40
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 6 0 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 8 6 0 8
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 68 50 0 106
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 2 0 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 0 8
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 14 38 0 40
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 16 107 0 103
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 2 0 6
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 14 0 14
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 4 6 0 10
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 44 50 0 44
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 178 176 0 64
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 10 14 0 16
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 64 126 0 74
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 8 2 0 10
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 30 1 19
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 6 2 0 8
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 4 0 4
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 6 0 6
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 4 0 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 6 6 0 14
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 10 14 0 8
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 4 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 20 0 14
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 10 16 0 20
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 20 24 0 40
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 6
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 2 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 8 12 0 8
Theridion varians Hahn, 1833 8 22 0 22
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 6 8 0 12
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 1 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 4 4 7
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 4 1 1 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 13 0 5
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 2 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 20 20 2 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 3 0 3
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 9 0 3
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 22 22 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 0 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 7 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 4 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 7 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 27 0 6
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 3 0 3
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 16 7 0 5
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 5 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Maro lepidus Casemir, 1961 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 18 0 6
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 2 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 4 0 6
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 5 0 4
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 3 1 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 16 8 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 5 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 19 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 5 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 2
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 48 26 5 10
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 1 1 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 55 38 2 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 3 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 17 2 1 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 99 21 12 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 16 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 17 11 15 10
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 5 0 3
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 3 6 7 6
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 6 3 10 8
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 8 15 0 9
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 11 6 5 6
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 6 6 8
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 5 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 9 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 4 3 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 12 5
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 5 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 0 6 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 4 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 12 3 2 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 10 0 5
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 3 2 3 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 8 0 5
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 5 0 3
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 7 15 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 6 1 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 1 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 9 6 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 9 16 2 6
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 3 1 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 23 8 1 5
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 3 1 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 4 1 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 4 10 8
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 6 7 0 7
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 7 5 2 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 0 1 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 3 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 5 0 6
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 2 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 2 0 3
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 3 7 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 2 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 4 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 7 6 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 10 3 0 3
Hahnia helveola Simon, 1875 1 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 2 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 49 11 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 8 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 12 7 3 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 3 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 6 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 11 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 3 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 11 25 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 38 36 19 5
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 12 6 4
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 5 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 7 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 10 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 1 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 6 0 2 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 6 3 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 6 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 3 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 5 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 4 2 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 6 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 16 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 6 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 12 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 2 2 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 9 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 5 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy