Kvadráty: 5553
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 18x 18x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 26x 26x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 20x 20x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 8x 2x 10x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 6x 6x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 40x 10x 50x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 4x 4x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 25x 6x 31x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 36x 6x 42x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 31x 4x 35x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 6x 14x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 4x 2x 6x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 19x 2x 21x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 5x 3x 8x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 37x 12x 49x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 6x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 13x 13x
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 5x 5x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 8x 8x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 5x 5x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 11x 11x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12x 12x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 10x 10x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 15x 15x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 8x 8x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 43x 43x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 6x 6x
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 7x 7x
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 6x 6x
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 6x 6x
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený 5x 5x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 17x 17x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 6x 6x
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 17x 17x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 4x 4x
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 15x 15x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 3x 3x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 15x 15x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 5x 5x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 63x 63x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 10x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 74x 74x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 21x 21x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 10x 10x
Centromerus prudens Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Kriticky ohrožený 3x 3x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 10x 10x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 18x 18x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 40x 40x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 13x 13x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 18x 18x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 27x 27x
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 3x 3x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 41x 41x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 18x 4x 22x
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 20x 20x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 13x 13x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 12x 2x 14x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 5x 5x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 14x 2x 16x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 15x 15x
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 22x 22x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 21x 21x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 29x 2x 31x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 9x 2x 11x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 37x 2x 39x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 20x 20x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 22x 22x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 30x 2x 32x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 4x 4x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 10x 2x 12x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 4x 6x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 12x 4x 16x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 9x 9x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 29x 29x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 74x 2x 76x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 35x 35x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Maro lepidus Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený 18x 18x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 27x 27x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 36x 2x 38x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 3x 3x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x 4x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 43x 43x
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 64x 4x 68x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 16x 4x 20x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 43x 4x 47x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 6x 6x
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 3x 3x
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený 8x 8x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 10x 10x
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 5x 5x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 20x 20x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 16x 16x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 34x 34x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 5x 5x
Taranucnus setosus Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) Silně ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 40x 40x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 33x 33x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 27x 2x 29x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 16x 16x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 16x 2x 18x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 47x 8x 55x
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 4x 4x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 6x 6x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 28x 28x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 21x 2x 23x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 7x 7x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 4x 4x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 17x 17x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 4x 4x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 15x 15x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 3x 3x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 4x 4x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 2x 2x
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 5x 5x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 17x 17x
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 88x 4x 92x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 26x 26x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 85x 4x 89x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 6x 6x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 28x 28x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 62x 6x 68x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 23x 2x 25x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 24x 24x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 86x 86x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 15x 15x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 44x 44x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 44x 44x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 3x 3x
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 7x 7x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 8x 8x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 118x 4x 122x
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Microdipoena jobi Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Silně ohrožený 3x 3x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 2x 2x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 2x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 48x 2x 50x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 114x 10x 124x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 16x 16x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 13x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 12x 12x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 8x 1x 9x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 15x 15x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 8x 2x 10x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 49x 49x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 66x 66x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 18x 18x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10x 10x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 81x 2x 83x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 6x 6x 12x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 7x 2x 9x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 22x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 9x 9x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 6x 6x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 8x 8x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 16x 16x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 8x 8x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 8x 8x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 17x 17x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 21x 2x 23x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 41x 41x
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 1x 1x
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 6x 6x
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 2x 2x
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 2x 2x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 9x 9x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 27x 27x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 7x 7x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 5x 5x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 10x 10x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 13x 13x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3895 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 12 14 0 18
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 76 20 0 26
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 8 4 0 20
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 4 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 6 0 8
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 4 0 6
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 6 12 0 10
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 14 16 0 42
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 0 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 16 0 26
Araneus marmoreus Clerck, 1757 8 22 0 34
Araneus quadratus Clerck, 1757 8 12 0 30
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 8 6 0 12
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 4 2 0 6
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 11 0 19
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 6
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 12 38 0 42
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 6 0 9
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 0 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 26 10 0 10
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 10 0 10
Dictyna pusilla Thorell, 1856 4 4 0 8
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 6 4 0 12
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 4 0 8
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 434 356 0 36
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 2 0 6
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 14 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 4 2 0 4
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 4 6 0 6
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 12 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 6 8 0 14
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 4 4 0 6
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 4 24 0 16
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 6 0 4
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 4 8 0 12
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 2 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 54 0 12
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 16 0 0 4
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 134 128 0 62
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 14 2 0 10
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 106 166 0 68
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 42 50 0 16
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 16 48 0 10
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 6 10 0 10
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 128 32 0 16
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 26 18 0 36
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 42 44 0 12
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 10 36 0 16
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 20 20 0 22
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 0 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 158 120 0 36
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 8 18 0 18
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 32 14 0 20
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 6 0 6
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 32 10 0 12
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 6 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 20 0 12
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 14 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 6 10 0 14
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 2 0 6
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 10 8 0 12
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 60 0 16
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 6 21 0 19
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 56 108 0 28
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 4 0 5
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 6 0 8
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 109 24 0 33
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 26 20 0 20
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 218 8 0 16
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 14 92 0 32
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 10 0 4
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 10 6 0 10
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 2 0 6
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 16 0 14
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 16 2 0 8
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 24 0 26
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 12 136 0 66
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 136 66 0 30
Maro lepidus Casemir, 1961 12 18 0 16
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 34 0 21
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 44 18 0 32
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 60 61 0 37
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 2 2 0 6
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 32 46 0 56
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 4 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 10 62 0 18
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 4 4 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 200 68 0 46
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 0 0 4
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 6
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 2 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 6 10 0 8
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 6 4 0 8
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 6 0 4
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 44 22 0 18
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 4 4 0 6
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 2 0 4
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 34 0 14
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 170 150 0 30
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 12 0 4
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 78 138 0 40
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 44 32 0 28
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 10 30 0 26
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 5 0 5
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 8 0 16
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 6 20 0 16
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 48 140 0 49
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 20 0 4
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 18 0 4
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 50 20 0 24
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 98 34 0 22
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 0 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 34 18 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 2 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 24 20 0 16
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 0 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 14 12 0 12
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 0 0 6
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 12 4 0 8
Arctosa figurata (Simon, 1876) 6 0 0 4
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 6 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 2 0 12
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 152 94 0 80
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 4 0 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 292 140 0 24
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1484 565 0 81
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 4
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 8 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 86 11 0 23
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 12 4 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1396 289 0 59
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 16 0 20
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 178 24 0 22
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2840 1158 0 76
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 18 12 0 14
Trochosa terricola Thorell, 1856 132 58 0 38
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 236 46 0 40
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 6 0 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 8 6 0 8
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 68 51 0 107
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 2 0 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 0 8
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 14 38 0 40
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 16 106 0 102
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 2 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 2 0 6
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 14 0 14
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 4 6 0 10
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 44 50 0 44
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 178 176 0 64
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 10 14 0 16
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 1 0 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 64 126 0 74
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 8 2 0 10
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 30 0 18
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 6 2 0 8
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 4 0 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 6 0 6
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 4 0 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 6 6 0 14
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 10 14 0 8
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 4 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 20 0 14
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 10 16 0 20
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 20 24 0 40
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 6
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 2 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 8 12 0 8
Theridion varians Hahn, 1833 8 22 0 22
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 6 8 0 12
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 3 2 1 5
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 7 0 4
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 4 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 7 6 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 10 3 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 20 20 1 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 1 0 2
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 22 23 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 6 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 13 2 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 2 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 5 15 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 0 0 3
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 6 0 6
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 7 3 0 4
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 1 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 16 8 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 6 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 15 4 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 7 4 0 3
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 1 0 4
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 53 9 0 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 49 11 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 12 1 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 55 31 2 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 17 2 1 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 113 24 11 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 21 13 0 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 9 5 2 3
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 15 7 2 6
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 3 5 2 6
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 4 7 7
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 5 6 0 6
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 4 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 3 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 3 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 1 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 15 1 2 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 2 0 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 1 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 3 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 2 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 2 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 9 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 1 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 7 0 4 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 10 21 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 24 20 15 3
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 12 7 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 1 11 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 7 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 5 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 6 0 4
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 5 6 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 4 4 10 8
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 9 12 0 8
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 16 12 9 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 5 4 8
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 4 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 7 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 6 4 3 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 4 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 5 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 3 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 11 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 3 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 1 2
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 3 0 3
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 8 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 3 0 3
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 27 0 5
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 5 0 3
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Maro lepidus Casemir, 1961 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 14 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 3 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 3 11 5 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 1 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 2 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 6 13 6
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 3 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 4 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 6 3
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 2 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 3 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 8 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 1 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 6 0 2
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 6 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 2 0 2
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 16 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 2 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 10 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 1 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 1 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 2 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 5 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 6 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 12 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 4 2 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 2 1 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 9 2 1 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 1 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 4 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 2 3 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 4 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 7 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 14 13 4 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 6 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 24 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 3 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 3 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 9 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 1 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 3 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 6 0 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 16 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 3 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3895 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 10 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 12 14 0 18
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 76 20 0 26
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 8 4 0 20
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 4 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 6 0 8
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 4 0 6
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 6 12 0 10
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 14 16 0 42
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 0 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 16 0 26
Araneus marmoreus Clerck, 1757 8 22 0 34
Araneus quadratus Clerck, 1757 8 12 0 30
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 8 6 0 12
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 4 2 0 6
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 6 0 12
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 6
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 12 38 0 42
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 6 3 13
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 0 0 4
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 26 10 0 10
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 10 0 10
Dictyna pusilla Thorell, 1856 4 4 0 8
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 6 4 0 12
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 4 0 8
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 434 356 0 36
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 2 0 6
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 19 0 5
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 4 2 0 4
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 4 6 0 6
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 12 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 6 8 0 14
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 4 4 0 6
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 4 24 0 16
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 6 0 4
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 4 8 0 12
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 2 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 54 0 12
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 16 0 0 4
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 134 128 0 62
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 14 2 0 10
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 106 166 0 68
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 42 50 0 16
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 16 48 0 10
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 6 10 0 10
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 128 32 0 16
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 27 18 0 37
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 42 44 0 12
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 10 36 0 16
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 20 20 0 22
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 0 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 158 120 0 36
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 8 18 0 18
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 32 14 0 20
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 6 0 6
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 32 10 0 12
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 6 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 20 0 12
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 14 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 7 10 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 2 0 6
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 10 8 0 12
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 60 0 16
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 6 20 0 18
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 56 108 0 28
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 4 0 4
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 6 0 8
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 108 24 0 32
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 26 20 0 20
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 218 8 0 16
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 14 92 0 32
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 10 0 4
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 10 6 0 10
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 2 0 6
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 2 16 0 14
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 16 2 0 8
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 24 0 26
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 12 136 0 66
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 136 66 0 30
Maro lepidus Casemir, 1961 12 18 0 16
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 32 0 20
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 44 18 0 32
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 60 60 0 36
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 2 2 0 5
Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 32 46 0 56
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 4 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 10 62 0 18
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 4 4 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 200 68 0 46
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 0 0 4
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 6
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 2 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 6 10 0 8
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 6 4 0 8
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 6 0 4
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 44 22 0 18
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 4 4 0 6
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 2 2 0 4
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 34 0 14
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 170 150 0 30
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 12 0 4
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 78 138 0 40
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 44 33 0 29
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 10 30 0 26
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 4 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 10 8 0 16
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 6 20 0 16
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 46 140 0 48
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 20 0 4
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 18 0 4
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 50 20 0 24
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 98 34 0 22
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 0 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 34 18 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 2 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 24 20 0 16
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 0 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 14 12 0 12
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 10 0 0 6
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 12 5 0 9
Arctosa figurata (Simon, 1876) 6 0 0 4
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 6 0 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 12 2 0 12
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 152 94 0 80
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 4 0 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 292 140 0 24
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1484 564 0 80
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 4
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 8 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 86 12 0 24
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 12 4 0 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1396 288 0 58
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 16 0 20
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 178 24 0 22
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2840 1158 0 76
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 18 12 0 14
Trochosa terricola Thorell, 1856 132 58 0 38
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 236 46 0 40
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 6 0 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 8 6 0 8
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 68 50 0 106
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 2 0 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 2 0 8
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 14 38 0 40
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 16 107 0 103
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 2 0 6
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 14 0 14
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 4 6 0 10
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 44 50 0 44
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 178 176 0 64
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 10 14 0 16
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 0 0 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 64 126 0 74
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 8 2 0 10
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 4
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 30 1 19
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 6 2 0 8
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 4 0 4
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 6 0 6
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 2 4 0 6
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 6 6 0 14
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 10 14 0 8
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 4 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 20 0 14
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 10 16 0 20
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 20 24 0 40
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 6 0 6
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 2 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 8 12 0 8
Theridion varians Hahn, 1833 8 22 0 22
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 6 8 0 12
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 1 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 2 4 4 7
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 4 1 1 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 13 0 5
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 2 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 20 20 2 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 0 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 3 0 3
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 9 0 3
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 22 22 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 0 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 7 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 4 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 7 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 27 0 6
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 3 0 3
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 16 7 0 5
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 5 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Maro lepidus Casemir, 1961 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 18 0 6
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 2 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 4 0 6
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 5 0 4
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 3 1 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 16 8 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 5 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 19 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 5 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 2
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 48 26 5 10
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 1 1 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 55 38 2 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 3 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 17 2 1 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 99 21 12 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 16 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 17 11 15 10
Microdipoena jobi (Kraus, 1967) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 5 0 3
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 3 6 7 6
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 6 3 10 8
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 8 15 0 9
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 11 6 5 6
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 6 6 8
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 5 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 9 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 4 3 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 12 5
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 5 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 0 6 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 4 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 12 3 2 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 10 0 5
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 3 2 3 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 8 0 5
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 5 0 3
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 7 15 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 6 1 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 1 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 9 6 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 9 16 2 6
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 3 3 1 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 23 8 1 5
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 3 1 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 4 1 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 4 10 8
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 6 7 0 7
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 7 5 2 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 0 1 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 3 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 5 0 6
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 2 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 2 0 3
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 3 7 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 2 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 4 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 7 6 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 10 3 0 3
Hahnia helveola Simon, 1875 1 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 2 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 2 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 49 11 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 5 8 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 12 7 3 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 3 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 6 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 11 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 3 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 11 25 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 38 36 19 5
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 12 6 4
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 5 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 7 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 10 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 1 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 6 0 2 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 6 3 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 6 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 3 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 5 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 4 2 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 6 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 16 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 6 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 12 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 2 2 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 9 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 5 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy