Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 15x 1315x 68x 1400x

Ceratinella brevis (Wider, 1834)

České jménopavučenka krátká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1400 nálezů, 162 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(partly shaded), shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1100

Literatura

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (652 použitých nálezů)
Ceratinella brevis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev5380086
Zemní past59331380419
Individuální sběr1317024
Smyk1303
Eklektor861391118
Sklepávání1001
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (585 použitých nálezů)
Ceratinella brevis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů1101
reliktní bory na skalách4305
suťové a roklinové lesy284013
vlhké doubravy1001
skály a sutě v horách1001
dubohabřiny2918024
Lužní lesy1102
rašeliniště2621021
Lesy1772080189
travnaté stepi9408
bažinné olšiny97010
bylinné porosty břehů1203
bučiny nižších poloh514014
osluněné skály nižších poloh2118023
Lesní okraje88011
ostřicové porosty stojatých vod4003
rašelinné bory4202
podmáčené smrčiny1202
horské bučiny3405
paseky2103
luční ostřicové mokřady8307
údolní jasanoolšové luhy4204
výsadby jehličnanů10076282
pastviny1001
lesostepní doubravy392013
Močály1203
Louky1305
haldy a výsypky1002
Přirozené lesy609023
kamenité suti nižších poloh225017
Lesy vyšších poloh a strmých svahů138015
Břehy tekoucích vod6303
Skalní a suťové biotopy4502
Kultury listnáčů331707
mokré louky3307
mezofilní louky8003
ruderály7408
Acidofilní bory326014
kamenolomy0101
obilná pole0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2505
suché křoviny14308
Xerotermní travinobylinná společenstva2104
Polní biotopy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
skalní stepi na vápenci2103
úhory1001
ovocné sady bez bylinné vegetace4103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020