Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 725× 94× 828×

Ceratinella brevis (Wider, 1834)

České jménopavučenka krátká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy828 nálezů, 167 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(partly shaded), shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1100

Literatura

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (828 použitých nálezů)
Ceratinella brevis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev5167170
Individuální sběr3147053
Neurčeno736516156
Zemní past58930580417
Smyk412012
Eklektor871391119
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (828 použitých nálezů)
Ceratinella brevis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny1405
Lesy1782090190
Suťové a roklinové lesy4214017
Skály a sutě v horách6103
Reliktní bory na skalách74110
Vlhké lesní lemy0101
Rašeliniště2622022
Kamenité suti nižších poloh226018
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Výsadby jehličnanů10177284
Ovocné sady a vinohrady1101
Lužní lesy nížin6508
Výsadby listnáčů341808
Vlhké doubravy1001
Neurčeno14511695220
Suché louky9408
Mokřadní olšiny97010
Bylinné porosty břehů1203
Bučiny nižších poloh514014
Stinné skály nižších poloh2118023
Lesní okraje88011
Ostřicové porosty stojatých vod4003
Rašelinné bory4202
Suché doubravy1812021
Horské bučiny3405
Podmáčené smrčiny1202
Paseky2103
Luční ostřicové mokřady8307
Pastviny9004
Lesostepní doubravy392013
Močály1203
Louky1305
Přirozené lesy609023
Haldy a výsypky1002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů138015
Břehy tekoucích vod6303
Skalní a suťové biotopy4502
Mokré louky3307
Ruderály7408
Acidofilní bory326014
Kamenolomy0101
Ostatní pole0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2505
Suché křoviny14308
Xerotermní travinobylinná společenstva2104
Polní biotopy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Skalní stepi na vápenci2103
Úhory1001
Ovocné sady s luční vegetací4103
 SamciSamiceMláďataNálezy