Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 725× 117× 851×

Ceratinella brevis (Wider, 1834)

České jménopavučenka krátká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy851 nálezů, 179 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1100

Literatura

 © Ondřej Machač
We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (851 použitých nálezů)
Ceratinella brevis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev5473175
Zemní past61631980435
Individuální sběr3147053
Neurčeno736516156
Smyk412012
Eklektor871391119
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (851 použitých nálezů)
Ceratinella brevis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny2506
Kamenité suti nižších poloh227019
Ruderály7509
Neurčeno15412195231
Lužní lesy nížin1915011
Mokřady3003
Lesy1782090190
Suťové a roklinové lesy4314018
Skály a sutě v horách6103
Reliktní bory na skalách74110
Horské bučiny5406
Vlhké lesní lemy0101
Rašeliniště2622022
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Výsadby jehličnanů10177284
Ovocné sady a vinohrady1101
Jasanoolšové lemy vodotečí1201
Výsadby listnáčů341808
Vlhké doubravy1001
Suché louky9408
Mokřadní olšiny97010
Bylinné porosty břehů1203
Bučiny nižších poloh514014
Stinné skály nižších poloh2118023
Lesní okraje88011
Ostřicové porosty stojatých vod4003
Rašelinné bory4202
Suché doubravy1812021
Podmáčené smrčiny1202
Paseky2103
Luční ostřicové mokřady8307
Pastviny9004
Lesostepní doubravy392013
Močály1203
Louky1305
Přirozené lesy609023
Haldy a výsypky1002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů138015
Břehy tekoucích vod6303
Skalní a suťové biotopy4502
Mokré louky3307
Acidofilní bory326014
Kamenolomy0101
Ostatní pole0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2505
Suché křoviny14308
Xerotermní travinobylinná společenstva2104
Polní biotopy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Skalní stepi na vápenci2103
Úhory1001
Ovocné sady s luční vegetací4103
 SamciSamiceMláďataNálezy