Kvadráty: 6757
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11×
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 12×
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 13×
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 16×
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 13× 22×
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 12× 12×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 10× 18×
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13×
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (444 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 4
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 7
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 6
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 10
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 9
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 6
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 10
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 3
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 7
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 5 3 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 2 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 1 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 4 5 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 4 4
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 4 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 4 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 3 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 3 4 1 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 2 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 1 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 2 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 2 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 1 1 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 3 9 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 1 3
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 19 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 13 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 8 2 6
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 3 3 4
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 3 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 21 2 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 4 1 4
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 4 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 16 0 5
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 9 7 0 2
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 3 3 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 11 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 41 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 5 0 5
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 4 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 29 19 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 57 22 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 0 2 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 9 2 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 53 8 0 2
Neon valentulus Falconer, 1912 2 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 1 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 5 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 7 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 6 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 4 2
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 5 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 4 7 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 3 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 8 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 2 1 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 11 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (444 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 4
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 7
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 3
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 4 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 6
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 3
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 2 0 2
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 1 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 9 9 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 3 3 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 12 3 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 1 1 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 3 9 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 3
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 4
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 43 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 8 20 0 7
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 4
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 1 0 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 4 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 29 18 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 5 3 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 41 21 0 13
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 3 0 2 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 8 4 0 14
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 2 0 5
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 53 9 0 12
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 6
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 11
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 3
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 2 2 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 6
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 3
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 7
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 2 0 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 1 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 3 3
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 6 0 4
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 1 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 8 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 5 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 7 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 1 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 7 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 4 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 5 7 4
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 3 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 2 1 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 1 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 6 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 12 2 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 4 1 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 17 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 6 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 3 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 3 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 5 1 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 2 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 3 2 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 4 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 2 4 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 1 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 8 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 2 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 21 2 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 4 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 13 0 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 5 3 3
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy