Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 9x 86x 8x 109x

Entelecara erythropus (Westring, 1851)

České jménopavučenka plochohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy109 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (43 použitých nálezů)
Entelecara erythropus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr315115
Prosev31504
Eklektor21608
Smyk1304
Sklepávání21007
pa0101
Zemní past23273
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (37 použitých nálezů)
Entelecara erythropus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
ovocné sady s luční vegetací1001
lužní lesy nížin1001
Lesní okraje0101
mokré louky0902
suché lesní lemy0101
ostřicové porosty stojatých vod0202
rašeliniště1203
dubohabřiny1001
údolní jasanoolšové luhy21305
Louky a pastviny0111
Močály2702
výsadby jehličnanů0202
mezofilní louky1302
ovocné sady bez bylinné vegetace1503
Lesy1001
ruderály0202
Břehy tekoucích vod0101
bažinné olšiny0202
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
bylinné porosty břehů2201
bučiny nižších poloh0101
travnaté stepi0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019