Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 5x 45x 9x 62x

Entelecara erythropus (Westring, 1851)

České jménopavučenka plochohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy62 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Entelecara erythropus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr310012
Prosev31504
Eklektor21608
Zemní past39277
Sklepávání1906
Smyk1213
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (37 použitých nálezů)
Entelecara erythropus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
ovocné sady s luční vegetací1001
lužní lesy nížin1001
Lesní okraje0101
Vlhké louky0902
Bylinný lem lesa0101
Porosty vysokých ostřic0202
Rašeliniště a slatiniště1203
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Lužní lesy21305
Louky a pastviny0111
Močály2702
Kulturní lesy0202
Mezofilní louky0101
Polní meze1201
Ovocné sady1503
Lesy1001
Ruderály0101
Břehy tekoucích vod0101
Bažinné olšiny0202
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek2201
Květnaté bučiny0101
Urbánní biotopy0101
Xerotermy na jiných podkladech0101
 SamciSamiceMláďataNálezy