Kvadráty: 7166
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 3x 3x 6x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 3x 3x 6x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13x 1x 14x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x 2x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 3x 3x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 4x 6x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x 2x
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x 2x
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 1x 1x
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 2x 1x 3x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 2x 3x
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený 2x 2x
Leviellus thorelli Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený 10x 10x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 3x 3x 6x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 3x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 9x 9x
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 7x 7x
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 3x 3x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 10x 10x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 6x 7x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 7x 2x 9x
Clubiona pseudoneglecta Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna patula Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený 1x 1x
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 3x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x 2x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 6x 6x
Emblyna mitis Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 4x 1x 5x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 1x 1x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený 3x 1x 4x
Dysdera hungarica Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 4x 6x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 1x 1x
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 2x 2x 4x
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 13x 13x
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 2x 3x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 8x 1x 9x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x 4x
Gnaphosa modestior Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 1x 1x
Haplodrassus cognatus Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený 3x 3x
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x 2x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 6x 2x 9x
Micaria dives Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Micaria lenzi Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 4x 1x 5x
Micaria sociabilis Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 1x 8x 9x
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 3x 1x 4x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 3x 1x 4x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 1x 5x
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 1x 3x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 2x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x 2x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia ononidum Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený 5x 5x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 12x 12x
Hahniharmia picta Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený 6x 2x 8x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x 2x
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta innotabilis Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 3x 3x
Agyneta ramosa Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 5x 5x
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 12x 12x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 1x 11x
Baryphyma pratense Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Kriticky ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 7x 7x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 22x 22x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 11x 11x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 3x 3x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 16x 1x 17x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 1x 1x
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 5x 5x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus dentatus Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Silně ohrožený 8x 8x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 16x 4x 21x
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 5x 3x 8x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 18x 18x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 13x 13x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 14x 1x 15x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený 9x 9x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 7x 2x 9x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 2x 5x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Megalepthyphantes pseudocollinus Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Metopobactrus ascitus Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený 1x 1x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 2x 9x
Midia midas Midia midas (Simon, 1884) Silně ohrožený 1x 1x
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 3x 3x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 6x 2x 9x
Neriene furtiva Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 28x 28x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 31x 31x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 1x 3x
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 1x 1x
Panamomops latifrons Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný 6x 6x
Pelecopsis mengei Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený 34x 34x
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 1x 4x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 17x 17x
Porrhomma montanum Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený 1x 1x
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 11x 11x
Prinerigone vagans Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený 1x 1x
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 3x 9x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 3x 1x 4x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trichoncus affinis Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený 1x 1x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 5x 5x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 15x 15x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 6x 3x 10x
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 2x 2x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 1x 2x 3x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 1x 1x 2x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 7x 7x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 4x 2x 6x
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 12x 12x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 5x 3x 8x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14x 1x 15x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 2x 3x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 3x 9x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 19x 19x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 2x 3x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 18x 18x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 18x 18x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 20x 1x 21x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 7x 7x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 3x 3x 7x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 6x 6x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 12x 2x 14x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 4x 4x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený 1x 1x
Rhysodromus histrio Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Silně ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 3x 3x
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 3x 3x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 3x 4x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 10x 2x 12x
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 1x 1x
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 1x 1x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 1x 1x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 2x 6x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Afraflacilla epiblemoides Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Kriticky ohrožený 1x 7x 8x
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 12x
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 1x
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 3x 3x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Leptorchestes berolinensis Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 4x 4x
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa pomatia Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 1x 1x
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 3x 1x 4x
Mendoza canestrinii Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený 1x 8x 9x
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 5x 5x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 3x 3x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 8x 2x 10x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Astrobunus laevipes Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 34x 34x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 2x 8x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 12x 1x 13x
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x 1x 3x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 3x 4x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x 2x
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Dipoena nigroreticulata Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený 2x 1x 3x
Dipoena torva Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený 2x 2x
Enoplognatha caricis Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 2x 6x
Kochiura aulica Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Nezvěstný 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 5x 6x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 4x 4x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 1x 6x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 12x 1x 13x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 5x 2x 7x
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 3x 3x
Sardinidion blackwalli Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x 2x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 3x 3x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 5x 1x 6x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený 3x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 1x 1x
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 2x 2x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Diaea livens Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený 3x 1x 4x
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 4x 4x
Heriaeus graminicola Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 2x 3x
Ozyptila brevipes Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 12x 1x 13x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 2x 3x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 28x 28x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 3x 1x 4x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 5x 1x 6x
Tmarus stellio Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený 3x 3x
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 2x 3x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 5x 1x 6x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 4x 2x 6x
Xysticus lineatus Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený 1x 2x 3x
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 9x 1x 10x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 4x 5x
Uloborus walckenaerius Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 2x 3x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1448 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 4 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 5 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 4 7 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 3 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 97 35 4 5
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 138 29 0 12
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 13 3 0 8
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 159 20 0 4
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 13 6 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 28 2 0 3
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12 3 0 2
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 1 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 32 6 0 4
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 12 0 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 8 8 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 20 111 0 12
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 16 6 0 8
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 111 24 0 20
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 87 23 0 10
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 2 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 2 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 38 4 0 6
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 25 37 0 14
Erigone atra Blackwall, 1833 269 13 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 43 2 0 11
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 14 4 0 11
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 9 0 0 7
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 6 0 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 3 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 329 235 0 27
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 489 219 0 28
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 874 708 0 31
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 28 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 33 17 0 16
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 1 0 5
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 7 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 17 0 4
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 21 4 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 11 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 2 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 5 0 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 27 27 0 15
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 11 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 20 6 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 6 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 2 0 3
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 7 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 7 4 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 22 6 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 6 0 7 7
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 32 8 0 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 194 59 13 11
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2956 65 76 7
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 24 41 5 15
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 42 11 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 329 804 0 6
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 230 91 1 17
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 2 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 114 53 16 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 114 30 13 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 95 62 21 20
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 46 15 0 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 79 23 1 6
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 1 4
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 3 3 3
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 5 2 1 4
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 3 3 4
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 143 180 111 32
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 13 3 0 7
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 3 0 6
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 18 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 27 3 0 3
Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 6 0 10
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 5 0 5
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 2 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 2
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 5 3 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 308 59 87 25
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 3 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 25 0 0 5
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 97 9 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 6 0 0 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 48 27 0 3
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 3 2 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 6 6 22 8
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 8 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 2 0 2
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 6 30 10 7
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 2
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 4 0 3
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 7 0 4
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 2 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 9 19 3 5
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 3
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 12 20 0 8
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 4 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 7 7 0 6
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 4 0 0 2
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 1 4 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 2 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 2
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 25 15 0 5
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 1 0 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 1 0 3
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 10 2 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 6 7 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 0 1 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 6 0 6
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 2 0 2
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 1 2 0 2
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 7 17 3 5
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 13 45 0 10
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 12 15 1 5
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 1 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 10 3 7
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 9 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 4 0 5
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 8 3 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 2 5 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 17 50 0 5
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 9 1 6
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 5 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 3 2 4
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 3 5 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 3 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 11 22 16 5
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 20 54 13 6
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 3 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 4 2 3
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 1 0 2
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 0 0 1
Panamomops latifrons Miller, 1959 31 47 0 6
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 1 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 4 0 3
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 28 41 1 6
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 4 7 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 3 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 7 0 4
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 7 7 6
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 4 1 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 2 0 2
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 11 10 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 4 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 8 13 8
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 5 2 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 9 14 10 5
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 28 9 0 5
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 9 8 16 8
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 4 6 0 3
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 3 4 3 6
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 3 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 3 0 3
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 3 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 4 0 6
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 5 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 5 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 5 3 0 3
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 11 18 7 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 26 26 22 10
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 1 3 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 5 5 1 3
Tmarus stellio Simon, 1875 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 14 4 0 5
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 3 7 0 5
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 3 0 3
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 6 0 3
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 12 19 0 5
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 1 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 4 0 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 3 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 1 1 1 3
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 6 20 1 6
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 9 13 0 4
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 2 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 4 0 2
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 10 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 4 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 4 1 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 3
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 5 0 4
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 3 4 1 3
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 4 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 1 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 2 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 2 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 14 8 0 3
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 3 4 0 3
Diaea livens Simon, 1876 15 3 0 4
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 1 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 6 0 5
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 2
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 7 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 2 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 76 16 6 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 1 0 2
Midia midas (Simon, 1884) 1 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 19 1 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 6 4 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 3
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 4
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 8 8 0 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 22 26 13 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 3 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 3 5
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 45 6 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 4 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 2 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 0 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 3
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1448 použitých nálezů)
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 1 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 6 0 5
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 16 5 0 7
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 0 0 4
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 3
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 7 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 20 111 0 12
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 16 7 0 9
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 111 24 0 20
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 79 21 0 11
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 2 1 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 38 4 0 6
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 13 20 0 11
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 2 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 269 13 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 44 2 0 12
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 14 4 0 11
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 9 0 0 7
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 76 16 6 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 1 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Midia midas (Simon, 1884) 1 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 19 1 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 6 4 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 320 234 0 25
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 488 219 0 27
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 872 707 0 29
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 34 17 0 17
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 1 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 27 27 0 15
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 2 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 0 7 6
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 194 59 13 11
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 37 5 12
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 230 88 0 15
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 114 53 16 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 114 30 13 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 88 51 21 18
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 46 15 0 7
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 1 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 4
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 8 8 0 5
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 138 178 109 28
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 1 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 4 2 0 6
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 22 26 13 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 3 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 3 5
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 5 0 8
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 45 6 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 249 44 84 21
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 4 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 21 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 3 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 5 2 5
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 4 5 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 8 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Cercidia prominens (Westring, 1851) 4 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 2 0 2
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 2 0 2
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 6 30 10 7
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 5 0 0 4
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 4 0 3
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 7 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 5 12 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 10 10 0 4
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 4 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 6 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 6 2 0 4
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 1 4 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 2 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 25 15 0 4
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 1 0 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 10 2 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 94 36 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 141 11 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 0 1 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 4 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 29 4 0 5
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12 3 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 3
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 3 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 1 3 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 26 6 1 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 10 0 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 11 8 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 3 9 3 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 6 18 0 5
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 12 16 2 7
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 9 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 2 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 12 18 0 5
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 6 6 0 5
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 3 5 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 5 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 5 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 2 0 4
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 28 0 0 1
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 7 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 21 4 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 3 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 10 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 16 0 6
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 4 1 0 3
Scotina celans (Blackwall, 1841) 19 6 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 6 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 7 4 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 22 6 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 32 6 0 2
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2903 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 42 11 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 325 801 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 2 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 76 22 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 4 2 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 5 2 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 5 3 0 3
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 9 4 0 3
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 29 9 0 6
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 6 4 2 3
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 4 6 0 3
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 3 0 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 5 7 3 7
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 3 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 4
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 8 3 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 4 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 1 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 18 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 25 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 4 0 2
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Diaea livens Simon, 1876 15 3 0 4
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 5 5 0 4
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 11 18 7 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 4 0 3
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 19 9 5 5
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 1 3 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 6 6 1 4
Tmarus stellio Simon, 1875 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 4 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 5 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 4 2 0 2
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 94 7 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 16 4 0 6
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 3 7 0 5
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 47 27 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 3 17 5
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 7 3 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 10 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 2
Dysdera cechica Řezáč, 2018 3 7 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 6 10 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 0 4 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 11 9 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 2 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 4 0 4
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 3 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 4 8 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 7 27 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 1 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 10 3 5
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 9 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 4 0 4
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 8 3 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 2 5 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 17 50 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 9 1 5
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 5 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 3 2 4
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 3 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 11 22 16 5
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 20 54 13 6
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 3 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 4 2 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops latifrons Miller, 1959 31 47 0 5
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 4 0 3
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 28 41 1 5
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 4 7 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 3 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 15 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 7 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 2 7 3
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 7 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 3 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 53 65 76 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 11 10 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 1 1 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 6 11 6
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 9 13 11 6
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 14 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 3 0 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 4 0 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 6 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 5 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 17 17 7
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 2 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 4 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 10 17 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 122 24 0 5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 3 0 3
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 15 1 3
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 9 12 0 3
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 2 0 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 4 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 10 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 2 1 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 5 1 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 7 11 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 3 3 3
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 2 0 2
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 2 1 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 5 3 2 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 1 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 2 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 13 3 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 14 8 0 3
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 3 4 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 59 15 3 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 3
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 2 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 0 0 4
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 3 1 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 1 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 1 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 1 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 4 0 0 1
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 5 2 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 0 0 1
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 1 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 0 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy