Kvadráty: 7166
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 6x 2x 8x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 6x 1x 7x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 26x 26x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 2x 6x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 1x 3x
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 4x 4x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 2x 3x
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený 3x 3x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 5x 3x 8x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 18x 18x
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 6x 6x
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 14x 14x
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 4x 6x
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 6x 6x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 20x 20x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 12x 14x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 14x 2x 16x
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 4x 4x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený 2x 2x
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 1x 3x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 12x 12x
Emblyna annulipes (Blackwall, 1846) 4x 4x
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 8x 1x 9x
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 6x 6x
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 6x 6x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 4x 8x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený 2x 2x
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 4x 1x 5x
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 26x 26x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 1x 3x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 16x 1x 17x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 4x 1x 5x
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený 6x 6x
Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879) Silně ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 1x 3x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 12x 2x 16x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 8x 1x 9x
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 2x 6x 8x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 6x 1x 7x
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 8x 1x 9x
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 4x 2x 6x
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 4x 1x 5x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 6x 6x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x 4x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 1x 3x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený 10x 10x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 24x 24x
Hahniharmia picta Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 12x 2x 14x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 1x 3x
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 3x 3x
Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 10x 10x
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 24x 24x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 20x 20x
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Kriticky ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 14x 14x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 44x 44x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 22x 22x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 6x 6x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 32x 1x 33x
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 1x 1x
Ceratinella scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 10x 10x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Silně ohrožený 16x 16x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 12x 12x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 32x 4x 38x
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 10x 3x 13x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 36x 36x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 26x 26x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 28x 1x 29x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený 17x 17x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 4x 2x 6x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 14x 14x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 2x 8x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 12x 12x
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený 2x 2x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 4x 4x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 8x 8x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 14x 2x 16x
Midia midas (Simon, 1884) Silně ohrožený 2x 2x
Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený 8x 8x
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 6x 6x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 12x 2x 16x
Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871) Nezvěstný 2x 2x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 1x 9x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 56x 56x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 62x 62x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 1x 5x
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 1x 1x
Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný 12x 12x
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený 68x 68x
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 1x 7x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 34x 34x
Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený 2x 2x
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 22x 22x
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený 2x 2x
Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený 2x 2x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 12x 3x 15x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 6x 1x 7x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený 1x 1x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 10x 10x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 30x 30x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 12x 3x 17x
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 2x 2x
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 2x 2x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 2x 2x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 2x 6x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 14x 14x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 8x 2x 10x
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 24x 24x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10x 3x 13x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 28x 1x 29x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x 4x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 3x 15x
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 38x 38x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x 4x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 36x 36x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 36x 36x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 40x 40x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 14x 14x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 6x 3x 11x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 12x 12x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 24x 2x 26x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 8x 8x
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 4x 4x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 2x 2x
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený 2x 2x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 6x 6x
Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený 6x 6x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 6x 8x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 20x 2x 22x
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 2x 2x
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 2x 1x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 1x 9x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Kriticky ohrožený 2x 2x 4x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 24x 24x
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 6x 6x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 2x 2x
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 5x 1x 6x
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený 2x 1x 3x
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 10x 10x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 6x 6x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 16x 2x 18x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 68x 68x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 12x 2x 14x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 24x 1x 25x
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x 4x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 6x 8x
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený 4x 1x 5x
Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený 4x 4x
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený 4x 4x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 2x 10x
Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Nezvěstný 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 10x 12x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 8x 8x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10x 10x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 24x 1x 25x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 10x 2x 12x
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 6x 6x
Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 1x 3x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 6x 6x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 10x 1x 11x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený 6x 6x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 1x 1x
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 4x 4x
Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený 6x 1x 7x
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 8x 8x
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x 4x
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 24x 1x 25x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 2x 1x 3x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 56x 56x
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 6x 6x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 10x 1x 11x
Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 1x 9x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 10x 1x 11x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 8x 1x 9x
Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 4x 1x 5x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 18x 1x 19x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x 4x

Fotografie

Leviellus thorelli
Leptorchestes berolinensis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (996 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 4 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 5 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 3 7 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 3 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 97 35 4 5
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 138 29 0 12
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 13 3 0 8
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 152 20 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 13 6 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 28 2 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12 3 0 2
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 1 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 32 6 0 4
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 12 0 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 8 8 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 20 111 0 12
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 16 6 0 8
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 5 3 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 111 24 0 20
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 87 23 0 10
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 2 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 2 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 38 4 0 6
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 25 37 0 14
Erigone atra Blackwall, 1833 269 13 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 43 2 0 11
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 14 4 0 11
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 9 0 0 7
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 6 0 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 3 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 329 235 0 27
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 489 219 0 28
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 874 708 0 31
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 28 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 33 17 0 16
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 1 0 5
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 7 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 17 0 4
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 21 4 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 11 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 2 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 5 0 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 27 27 0 15
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 11 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 20 6 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 6 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 2 0 3
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 7 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 7 4 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 24 6 0 4
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 6 0 7 7
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 32 8 0 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 194 59 13 11
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2964 65 76 8
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 24 39 5 14
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 45 11 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 331 801 0 6
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 230 91 1 17
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 2 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 114 53 16 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 114 30 13 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 95 62 21 20
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 46 15 0 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 79 23 1 6
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 1 4
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 3 3 3
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 5 2 1 4
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 3 3 4
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 143 180 111 32
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 13 3 0 7
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 3 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 18 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 27 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 5 6 0 10
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 5 0 5
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 2
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 308 59 87 25
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 3 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 25 0 0 5
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 95 9 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 6 0 0 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 48 27 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 2 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 2 6 0 3
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 12 19 0 5
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 0 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 3 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahniharmia picta Kulczyński, 1897 1 1 1 3
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 3 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 6 20 1 6
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 9 13 0 4
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 2 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 2 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 4 0 2
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) 3 10 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 4 1 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 5 0 4
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 2 4 0 2
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 4 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 5 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 1 1 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 2 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 13 3 0 2
Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 14 8 0 3
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 3 4 0 3
Diaea livens Simon, 1876 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 1 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 6 0 5
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 2
Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) 2 7 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 2 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 76 16 6 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 1 0 2
Midia midas (Simon, 1884) 1 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 19 1 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 6 4 4
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 3
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 4
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 8 8 0 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 22 26 13 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 3 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 3 5
Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 45 6 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 4 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 4 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
raSamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 0 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Diaea livens Simon, 1876 14 3 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1021 použitých nálezů)
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 16 5 0 7
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 0 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 20 111 0 12
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 16 6 0 8
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 5 3 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 111 24 0 20
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 78 20 0 9
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 2 1 0 2
Ceratinella scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 38 4 0 6
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 13 20 0 11
Erigone atra Blackwall, 1833 269 13 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 43 2 0 11
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 14 4 0 11
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 9 0 0 7
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 320 234 0 25
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 488 219 0 27
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 872 707 0 29
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 33 17 0 16
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 1 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 27 27 0 15
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 0 7 6
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 194 59 13 11
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 37 5 12
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 2 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 230 88 0 15
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 114 53 16 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 114 30 13 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 88 51 21 18
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 46 15 0 7
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 138 178 109 28
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 1 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 4 2 0 6
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 4 5 0 8
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 249 44 84 21
Xysticus kochi Thorell, 1872 21 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 3 17 5
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 7 3 3
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 10 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 3 7 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 6 10 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 0 4 2
Callilepis nocturna (Linné, 1758) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 11 9 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 2 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 4 0 4
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 3 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 4 8 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 7 27 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 1 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 10 3 5
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 9 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 4 0 4
Ceratinella scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871) 1 8 3 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 2 5 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 17 50 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 9 1 5
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 5 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 3 2 4
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 3 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 11 22 16 5
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 20 54 13 6
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 3 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 4 2 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops latifrons Miller, 1959 31 47 0 5
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 4 0 3
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 28 41 1 5
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 4 7 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 3 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 15 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 2 7 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 2 7 3
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 7 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 3 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 53 65 76 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 11 10 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 1 1 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 6 11 6
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 9 13 11 6
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 14 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 3 0 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 4 0 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 6 0 4
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 3 5 0 2
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 1 4 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 17 17 7
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 2 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 1 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 6 0 5
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 2
Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) 2 7 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 2 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 76 16 6 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 1 0 2
Midia midas (Simon, 1884) 1 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 19 1 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 6 4 4
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 3
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 8 8 0 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 22 26 13 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 3 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 3 5
Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 45 6 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 4 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 4 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 10 17 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 122 24 0 5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 3 0 3
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 3 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 15 1 3
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 9 12 0 3
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 2 0 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 4 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) 3 10 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 2 1 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 5 1 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 7 11 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 3 3 3
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 2 0 2
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 2 1 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 5 3 2 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 1 1 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 2 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 13 3 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 14 8 0 3
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 3 4 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 59 15 3 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 3
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 2 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 0 0 4
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Hahniharmia picta Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 3 1 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 4 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 1 1
Sardinidion blackwalli (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 1 0 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 2 0 2
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 0 0 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020