Kvadráty: 7166
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13× 15×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Leviellus thorelli Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený 11× 11×
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený
Cicurinidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 10× 10×
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona pseudoneglecta Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna patula Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Emblyna mitis Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Dysdera hungarica Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 13× 13×
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10×
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Gnaphosa modestior Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
Haplodrassus cognatus Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 10×
Micaria dives Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria lenzi Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria sociabilis Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia ononidum Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 12× 12×
Hahniharmia picta Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta innotabilis Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Agyneta ramosa Agyneta ramosa Jackson, 1912 Ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 12× 12×
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10× 11×
Baryphyma pratense Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Kriticky ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 22× 22×
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 11× 11×
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 16× 17×
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus dentatus Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Silně ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 16× 22×
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 18× 18×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 13× 13×
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 14× 15×
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Megalepthyphantes pseudocollinus Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený
Metopobactrus ascitus Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Midia midas Midia midas (Simon, 1884) Silně ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene furtiva Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 28× 28×
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 31× 31×
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Panamomops latifrons Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný
Pelecopsis mengei Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Silně ohrožený 34× 34×
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 17× 17×
Porrhomma montanum Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 11× 11×
Prinerigone vagans Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichoncus affinis Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 15× 15×
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 10×
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 12× 12×
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 16×
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11×
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 19× 20×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 18× 18×
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 18× 18×
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 20× 23×
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 10×
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora parallela Zora parallela Simon, 1878 Silně ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 12× 15×
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
Rhysodromus histrio Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Silně ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 10× 13×
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Afraflacilla epiblemoides Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Kriticky ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12× 12×
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Leptorchestes berolinensis Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa pomatia Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Mendoza canestrinii Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 11×
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Astrobunus laevipes Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872)
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 34× 34×
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 12× 13×
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Dipoena nigroreticulata Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený
Dipoena torva Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Enoplognatha caricis Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Kochiura aulica Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Nezvěstný
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 12× 13×
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Sardinidion blackwalli Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Diaea livens Diaea livens Simon, 1876 Silně ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Heriaeus graminicola Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila brevipes Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 12× 13×
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 28× 29×
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Tmarus stellio Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus lineatus Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 10×
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Uloborus walckenaerius Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Silně ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Fotografie

Leviellus thorelli
Rhysodromus histrio
Pistius truncatus
Leviellus thorelli
Leptorchestes berolinensis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1516 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 0 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 4 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 5 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Dysdera cechica Řezáč, 2018 4 7 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 3 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 98 35 4 6
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 1 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 5 0 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 138 29 0 12
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 15 3 0 9
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 159 20 0 4
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 13 6 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 32 2 0 4
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12 3 0 2
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 1 0 3
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 38 6 0 6
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 12 0 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 7 0 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 10 8 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 20 111 0 12
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 16 6 0 8
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 111 24 0 20
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 87 23 0 10
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 2 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 2 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 38 4 0 6
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 28 37 0 15
Erigone atra Blackwall, 1833 269 13 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 43 2 0 11
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 14 4 0 11
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 9 0 0 7
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 5 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 6 0 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 3 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 329 235 0 27
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 489 219 0 28
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 874 708 0 31
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 28 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 33 17 0 16
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 1 0 5
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 7 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 17 0 4
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 21 4 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 11 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 2 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 5 0 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 27 27 0 15
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 11 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 20 6 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 13 2 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 2 0 4
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 7 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 7 4 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 22 6 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 16 0 7 8
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 32 8 0 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 194 59 13 11
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2957 65 76 9
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 35 41 5 16
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 5 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 42 11 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 398 804 0 8
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 235 91 1 18
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 2 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 114 53 16 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 114 30 13 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 98 62 21 22
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 46 15 0 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 85 23 1 9
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 2
Zora parallela Simon, 1878 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 2 1 5
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 3 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 5 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 3 3 3
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 6 2 1 5
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 8 3 3 5
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 143 180 111 32
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 13 3 0 7
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 3 0 6
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 19 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 27 3 0 3
Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 6 0 10
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 5 0 6
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 2 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 2
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 3 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 5 3 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 309 59 87 26
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 3 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 43 0 0 6
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 97 9 0 4
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 6 0 0 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 48 27 0 3
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 3 2 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 6 6 22 8
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 8 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 2 0 2
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 6 30 10 7
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 2
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 4 0 3
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 7 0 4
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 2 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 9 19 3 5
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 3
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 12 20 0 8
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 4 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 7 7 0 6
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 4 0 0 2
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 1 4 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 2 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 2
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 25 15 0 5
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 1 0 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 1 0 3
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 10 2 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 6 7 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 0 1 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 6 0 6
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 2 0 2
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 1 2 0 2
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 7 17 3 5
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 13 45 0 10
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 12 15 1 5
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 1 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 10 3 7
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 9 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 4 0 5
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 8 3 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 2 5 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 17 50 0 5
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 9 1 6
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 5 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 3 2 4
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 3 5 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 3 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 11 22 16 5
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 20 54 13 6
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 3 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 4 2 3
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 1 0 2
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 0 0 1
Panamomops latifrons Miller, 1959 31 47 0 6
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 1 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 4 0 3
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 1 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 28 41 1 6
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 4 7 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 3 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 7 0 4
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 7 7 6
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 4 1 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 2 0 2
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 11 10 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 4 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 8 13 8
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 5 2 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 9 14 10 5
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 28 9 0 5
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 9 8 16 8
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 4 6 0 3
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 3 4 3 6
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 3 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 3 0 3
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 3 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 4 0 6
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 5 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 5 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 5 3 0 3
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 11 18 7 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 26 26 22 10
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 1 3 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 5 5 1 3
Tmarus stellio Simon, 1875 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 14 4 0 5
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 3 7 0 5
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 3 0 3
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 6 0 3
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 12 19 0 5
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 1 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 4 0 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 3 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 1 1 1 3
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 6 20 1 6
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 9 13 0 4
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 2 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 4 0 2
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 10 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 4 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 4 1 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 3
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 5 0 4
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 3 4 1 3
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 1 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 2 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 5 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 2 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 14 8 0 3
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 3 4 0 3
Diaea livens Simon, 1876 15 3 0 4
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 3 1 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 6 0 5
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 2
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 7 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 2 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 76 16 6 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 1 0 2
Midia midas (Simon, 1884) 1 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 19 1 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 6 4 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 3
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 4
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 8 8 0 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 22 26 13 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 3 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 3 5
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 45 6 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 4 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 2 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 1 0 0 1
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 0 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 3
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1515 použitých nálezů)
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 1 1 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 6 0 5
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 16 5 0 7
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 8 0 0 5
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 4 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 3
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 7 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 20 111 0 12
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 16 7 0 9
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 111 24 0 20
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 3 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 79 21 0 11
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 2 1 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 38 4 0 6
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 16 20 0 12
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 4 2 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 269 13 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 44 2 0 12
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 14 4 0 11
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 9 0 0 7
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 76 16 6 7
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 1 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Midia midas (Simon, 1884) 1 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 19 1 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 6 4 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 320 234 0 25
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 488 219 0 27
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 872 707 0 29
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 34 17 0 17
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 9 1 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 3 3 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 27 27 0 15
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 3 0 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 15 0 7 7
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 194 59 13 11
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 34 37 5 13
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 55 0 0 3
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 2 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 235 88 0 16
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 114 53 16 13
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 114 30 13 18
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 90 51 21 19
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 46 15 0 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 1 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 4
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 3 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 0 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 4 0 0 4
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 10 8 0 6
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 138 178 109 28
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 1 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 4 2 0 6
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena torva (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 22 26 13 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 3 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 3 5
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 5 0 8
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 45 6 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 250 44 84 22
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 4 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 21 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 3 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 5 2 5
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 4 5 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 8 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Cercidia prominens (Westring, 1851) 4 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 2 0 2
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 2 0 2
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 6 30 10 7
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 5 0 0 4
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 4 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 7 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 5 12 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 10 10 0 4
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 4 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 6 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 6 2 0 4
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 1 4 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 2 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 25 15 0 4
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 1 0 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 10 2 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 94 36 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 141 11 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 0 1 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 4 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 29 4 0 5
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12 3 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 3
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 3 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 1 3 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 26 6 1 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 10 0 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 11 8 0 3
Hahnia ononidum Simon, 1875 3 9 3 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 6 18 0 5
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 12 16 2 7
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 9 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 2 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 12 18 0 5
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 6 6 0 5
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 3 5 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 5 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 5 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 2 0 4
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 28 0 0 1
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 7 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 21 4 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 3 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 10 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 16 0 6
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 4 1 0 3
Scotina celans (Blackwall, 1841) 19 6 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 6 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 7 4 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 22 6 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 32 6 0 2
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2903 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 42 11 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 325 801 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 2 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 76 22 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 4 2 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 5 2 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 5 3 0 3
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 9 4 0 3
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 29 9 0 6
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 6 4 2 3
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 4 6 0 3
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 3 0 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 5 7 3 7
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 3 2
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 4
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 8 3 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 4 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 1 1 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 18 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 25 2 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 4 0 2
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Diaea livens Simon, 1876 15 3 0 4
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 5 5 0 4
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 2 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 11 18 7 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 4 0 3
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 19 9 5 5
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 1 3 3
Synema globosum (Fabricius, 1775) 6 6 1 4
Tmarus stellio Simon, 1875 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 4 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 5 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 4 2 0 2
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 3 3 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 94 7 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 16 4 0 6
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 3 7 0 5
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 47 27 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 3 17 5
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 7 3 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 10 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 2
Dysdera cechica Řezáč, 2018 3 7 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 6 10 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 0 4 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 1 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 11 9 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 2 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 4 0 4
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 3 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 4 8 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 7 27 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta ramosa Jackson, 1912 1 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 10 3 5
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 9 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 4 0 4
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 8 3 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 2 5 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 17 50 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 9 1 5
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 5 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 3 2 4
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 3 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 11 22 16 5
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 20 54 13 6
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 3 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 4 2 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops latifrons Miller, 1959 31 47 0 5
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 1 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 4 0 3
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 28 41 1 5
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 4 7 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 3 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 15 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 7 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 2 7 3
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 7 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 3 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 53 65 76 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 11 10 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 1 1 3
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 6 11 6
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 9 13 11 6
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 4 14 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 3 0 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 4 0 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 6 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 5 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 17 17 7
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 2 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 2 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 4 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 10 17 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 122 24 0 5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 3 0 3
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 15 1 3
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 9 12 0 3
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 2 0 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 4 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 10 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pelecopsis mengei (Simon, 1884) 2 1 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 5 1 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 7 11 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 3 3 3
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 2 0 2
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 2 1 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 5 3 2 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 2 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 1 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 2 1
Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 13 3 0 2
Theridion hemerobium Simon, 1914 14 8 0 3
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 3 4 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 59 15 3 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 1 0 3
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 0 2 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 0 0 4
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 3 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) 3 1 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 1 1 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 7 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 5 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Zora parallela Simon, 1878 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 3 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 3 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 18 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 1 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 1 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 17 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 5 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 8 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 4 0 0 1
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 5 2 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 1 0 1 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 0 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 0 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 1 0 0 1
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy