Kvadráty: 6959 6764 5452 5352 7166 5848
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený

Dipoena torva (Thorell, 1875)

České jménosnovačka vysokohlavá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy9 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1967, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Kz.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-550

Literatura

 © Oto Zimmermann
This short note brings the new record of the occurrence of four rare spider species in the Czech Republic obtained in 1996 - 1997.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Dipoena torva (Thorell, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0406
Sklepávání0101
Eklektor3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Dipoena torva (Thorell, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0406
Reliktní bory na skalách0101
Lužní lesy nížin3002
 SamciSamiceMláďataNálezy