Kvadráty: 6959
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Dipoena torva Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (127 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (127 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Dipoena torva (Thorell, 1875) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy