Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 16x 15x 165x 28x 224x

Xysticus lanio C. L. Koch, 1835

České jménoběžník poutavý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy224 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (73 použitých nálezů)
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr811015
Zemní past252822
Sklepávání6605
Smyk1110017
Žlutá miska1001
Eklektor5105
Prosev5206
?3202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (57 použitých nálezů)
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 LCSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky2001
dubohabřiny155014
suché doubravy1301
lužní lesy nížin1101
travnaté stepi1203
Lesní okraje2204
suché lesní lemy1001
Louky a pastviny0201
Louky5004
pastviny0101
ruderály1001
bučiny nižších poloh2103
údolní jasanoolšové luhy4204
lesostepní doubravy2002
Lesní cesta1001
pískovny0101
mokré louky0101
písčiny1001
mezofilní louky1001
kamenolomy1001
A1211001101
suťové a roklinové lesy1001
luční ostřicové mokřady1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2002
kamenité suti nižších poloh1102
Kultury listnáčů5402
výsadby jehličnanů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019