Kvadráty: 6174
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 3 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 5 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 3 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 5 0 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy