Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 7x 14x 157x 41x 219x

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

České jménokřižák vířivý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy219 nálezů, 122 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-900

Literatura

 © Oto Zimmermann

Most parasitoid wasps establish close interactions with their host taxa, and polysphinctines (ichneumonid koinobiont spider-ectoparasitoids) are no exception. Two polysphinctines, Zatypota picticollis and Reclinervellus nielseni, are, respectively, partial and exclusive parasitoids of Cyclosa spp. (Araneidae), which build an orb web with web decoration. The main aim was to investigate the host association of these wasps, including the behavioural alteration of spider hosts across two sides of the Palaearctic (Central Europe vs. Japan).

R. nielseni was associated with relatively common local species of Cyclosa both in Europe (Cyclosa conica), sharing these with Z. picticollis, and in Japan (C. argenteoalba). We also found a new alternative host spider, Cyclosa laticauda, in Japan.

Host web alterations were observed in all parasitoid-spider interrelationships. The alteration patterns of the two polysphinctines have a similar constructional plan that exploits pre-existing frame lines for the cocoon webs; however, they differ partially in their radii, which are either straight or zigzag shaped and in hub loops present or absent. This indicates that certain differences in the neurophysiologic changes in the spider host occur depending on the parasitoids. The fluffy decoration induced in C. argenteoalba manipulated by R. nielseni was not found in Cyclosa conica or C. laticauda, probably because of its non-innateness.

The cocoons of R. nielseni had four conspicuous long ribs making the cocoon quadrate in cross-section regardless of the host spider species or region; such ribs do not appear in two co-generic species. © Ondřej Machač

V tradiční anketě zaměřené na popularizaci různých druhů živočichů vybralo 78 arachnologů z 26 evropských zemí tentokrát za pavouka roku 2016 křižáka vířivého (Cyclosa conica). Čeleď křižákovití (Araneidae) čítá 3100 dosud popsaných druhů, z nichž 131 známe i z Evropy. Rod Cyclosa je ve střední Evropě zastoupen dvěma druhy.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (138 použitých nálezů)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr14242450
Smyk13101024
Fotografie1504
Pozorování0102
Zemní past713420
Sklepávání863832
Prosev3136
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (131 použitých nálezů)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny0112
Lesní okraje55119
Reliktní bory na skalních podkladech1246
Přirozené lesy0403
Močály1012
lužní lesy nížin0001
horské smrčiny1001
Lesní cesta0202
Lesy1415
výsadby jehličnanů0011
Kamenité sutě1506
Bylinné porosty na březích potoků a řek2103
Kamenolom0011
Cesty, silnice1001
Kulturní lesy1001
Skály nižších a středních výšek0101
Horské buko-jedlové lesy0142
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1134
Acidofilní bukové bučiny2113
Smrkové monokultury29718
Louky2103
Vrchoviště3003
Porosty vysokých ostřic0133
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3136
Květnaté bučiny0112
Bažinné olšiny0022
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0011
Vlhké louky2114
Skalní a suťové biotopy0011
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1012
Křovinatý plášť lesa1001
Suťové a roklinové lesy0083
Břehy tekoucích vod0011
Pastviny2001
Rašeliniště a slatiniště2103
Podmáčené smrčiny0162
Písečné přesypy0101
Obhospodařované pozemky1001
Borové monokultury0112
Přechodová rašeliniště1255
Slatiniště2002
Kultury listnáčů1724
Lesní paseky0051
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole2001
Rákosiny, orobincové porosty2101
Kultury jehličnanů0011
Xerotermy na jiných podkladech0102
 SamciSamiceMláďataNálezy