Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 14x 27x 281x 27x 349x

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

České jménokřižák vířivý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy349 nálezů, 115 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Ota Zimmermann
Areál rozšířeníHolarctic (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-900

Literatura

© Ota Zimmermann

Most parasitoid wasps establish close interactions with their host taxa, and polysphinctines (ichneumonid koinobiont spider-ectoparasitoids) are no exception. Two polysphinctines, Zatypota picticollis and Reclinervellus nielseni, are, respectively, partial and exclusive parasitoids of Cyclosa spp. (Araneidae), which build an orb web with web decoration. The main aim was to investigate the host association of these wasps, including the behavioural alteration of spider hosts across two sides of the Palaearctic (Central Europe vs. Japan).

R. nielseni was associated with relatively common local species of Cyclosa both in Europe (Cyclosa conica), sharing these with Z. picticollis, and in Japan (C. argenteoalba). We also found a new alternative host spider, Cyclosa laticauda, in Japan.

Host web alterations were observed in all parasitoid-spider interrelationships. The alteration patterns of the two polysphinctines have a similar constructional plan that exploits pre-existing frame lines for the cocoon webs; however, they differ partially in their radii, which are either straight or zigzag shaped and in hub loops present or absent. This indicates that certain differences in the neurophysiologic changes in the spider host occur depending on the parasitoids. The fluffy decoration induced in C. argenteoalba manipulated by R. nielseni was not found in Cyclosa conica or C. laticauda, probably because of its non-innateness.

The cocoons of R. nielseni had four conspicuous long ribs making the cocoon quadrate in cross-section regardless of the host spider species or region; such ribs do not appear in two co-generic species.© Ondřej Machač

V tradiční anketě zaměřené na popularizaci různých druhů živočichů vybralo 78 arachnologů z 26 evropských zemí tentokrát za pavouka roku 2016 křižáka vířivého (Cyclosa conica). Čeleď křižákovití (Araneidae) čítá 3100 dosud popsaných druhů, z nichž 131 známe i z Evropy. Rod Cyclosa je ve střední Evropě zastoupen dvěma druhy.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (133 použitých nálezů)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Pozorování0102
Individuální sběr12262349
Zemní past2319
Sklepávání10123936
Smyk20111129
Prosev0034
sf1012
?0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (124 použitých nálezů)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Přirozené lesy0101
lužní lesy nížin1013
horské smrčiny1012
výsadby jehličnanů381020
kamenité suti nižších poloh1506
bylinné porosty břehů2103
kamenolomy0011
okraje silnic1001
osluněné skály nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1134
bučiny nižších poloh2225
horské bučiny0142
Louky2103
rašeliniště63511
Lesní okraje54118
ostřicové porosty stojatých vod0133
dubohabřiny3136
reliktní bory na skalách0123
bažinné olšiny0022
lesostepní doubravy0011
mokré louky2114
Skalní a suťové biotopy0011
Lesy1214
suché křoviny1001
suťové a roklinové lesy0083
Břehy tekoucích vod0011
Močály0011
pastviny2001
podmáčené smrčiny0162
písčiny0101
Obhospodařované pozemky1001
00000000011
luční ostřicové mokřady2002
Kultury listnáčů1724
Lesní cesta0101
Přirozené lesy0302
paseky0051
21211100203
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2101
alpínské trávníky2001
travnaté stepi0102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020