Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 14x 27x 281x 27x 349x

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

České jménokřižák vířivý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy349 nálezů, 115 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Ota Zimmermann
Areál rozšířeníHolarctic (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (133 použitých nálezů)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Pozorování0102
Individuální sběr12262349
Zemní past2319
Sklepávání10123936
Smyk20111129
Prosev0034
sf1012
?0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (124 použitých nálezů)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Přirozené lesy0101
lužní lesy nížin1013
horské smrčiny1012
výsadby jehličnanů381020
kamenité suti nižších poloh1506
bylinné porosty břehů2103
kamenolomy0011
okraje silnic1001
osluněné skály nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1134
bučiny nižších poloh2225
horské bučiny0142
Louky2103
rašeliniště63511
Lesní okraje54118
ostřicové porosty stojatých vod0133
dubohabřiny3136
reliktní bory na skalách0123
bažinné olšiny0022
lesostepní doubravy0011
mokré louky2114
Skalní a suťové biotopy0011
Lesy1214
suché křoviny1001
suťové a roklinové lesy0083
Břehy tekoucích vod0011
Močály0011
pastviny2001
podmáčené smrčiny0162
písčiny0101
Obhospodařované pozemky1001
00000000011
luční ostřicové mokřady2002
Kultury listnáčů1724
Lesní cesta0101
Přirozené lesy0302
paseky0051
21211100203
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2101
alpínské trávníky2001
travnaté stepi0102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019