Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 14× 157× 64× 242×

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

České jménokřižák vířivý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy242 nálezů, 131 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann

Most parasitoid wasps establish close interactions with their host taxa, and polysphinctines (ichneumonid koinobiont spider-ectoparasitoids) are no exception. Two polysphinctines, Zatypota picticollis and Reclinervellus nielseni, are, respectively, partial and exclusive parasitoids of Cyclosa spp. (Araneidae), which build an orb web with web decoration. The main aim was to investigate the host association of these wasps, including the behavioural alteration of spider hosts across two sides of the Palaearctic (Central Europe vs. Japan).

R. nielseni was associated with relatively common local species of Cyclosa both in Europe (Cyclosa conica), sharing these with Z. picticollis, and in Japan (C. argenteoalba). We also found a new alternative host spider, Cyclosa laticauda, in Japan.

Host web alterations were observed in all parasitoid-spider interrelationships. The alteration patterns of the two polysphinctines have a similar constructional plan that exploits pre-existing frame lines for the cocoon webs; however, they differ partially in their radii, which are either straight or zigzag shaped and in hub loops present or absent. This indicates that certain differences in the neurophysiologic changes in the spider host occur depending on the parasitoids. The fluffy decoration induced in C. argenteoalba manipulated by R. nielseni was not found in Cyclosa conica or C. laticauda, probably because of its non-innateness.

The cocoons of R. nielseni had four conspicuous long ribs making the cocoon quadrate in cross-section regardless of the host spider species or region; such ribs do not appear in two co-generic species. © Ondřej Machač

V tradiční anketě zaměřené na popularizaci různých druhů živočichů vybralo 78 arachnologů z 26 evropských zemí tentokrát za pavouka roku 2016 křižáka vířivého (Cyclosa conica). Čeleď křižákovití (Araneidae) čítá 3100 dosud popsaných druhů, z nichž 131 známe i z Evropy. Rod Cyclosa je ve střední Evropě zastoupen dvěma druhy.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (242 použitých nálezů)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr14272655
Neurčeno2732285
Smyk14141231
Sklepávání864537
Prosev3158
Fotografie1504
Pozorování0102
Zemní past713420
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (242 použitých nálezů)
Cyclosa conica (Pallas, 1772) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1214
Neurčeno2935492
Lesní okraje55119
Podmáčené smrčiny0184
Suťové a roklinové lesy0094
Bylinné porosty břehů2134
Mokré louky2226
Reliktní bory na skalách23610
Rašeliniště63713
Výsadby listnáčů1825
Vlhké lesní lemy0101
Přirozené lesy0403
Močály1012
Lužní lesy nížin1125
Bučiny nižších poloh2236
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Lesní cesta0202
Lesy1415
Výsadby jehličnanů3101023
Kamenité suti nižších poloh1506
Kamenolomy0011
Okraje silnic1001
Stinné skály nižších poloh0101
Horské bučiny0142
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1134
Louky2103
Ostřicové porosty stojatých vod0133
Suché doubravy3136
Mokřadní olšiny0022
Lesostepní doubravy0011
Skalní a suťové biotopy0011
Suché křoviny1001
Břehy tekoucích vod0011
Pastviny2001
Písčiny0101
Obhospodařované pozemky1001
Luční ostřicové mokřady2002
Paseky0051
alpínské trávníky2001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2101
Suché louky0102
 SamciSamiceMláďataNálezy