Kvadráty: 5851
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Porrhomma microcavense Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 3 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 2 16 3 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 2 11 2 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 5 1 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy