Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 32x 30x 1537x 225x 1824x

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)

České jménoslíďák světlinový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1824 nálezů, 221 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Fickert 1875
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (867 použitých nálezů)
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past35801082999656
Žlutá miska20404
Individuální sběr13614141188
Prosev12827
Smyk3105
Sklepávání1001
ra1001
?5505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (642 použitých nálezů)
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy2535132
travnaté stepi27141749
osluněné skály nižších poloh14448334
kamenolomy130322926
pískovny467211
rašeliniště8744425
paseky208402647
skalní stepi na vápenci1102
okraje silnic2302
bučiny nižších poloh5816420
Lesní okraje429531552
Xerotermní travinobylinná společenstva216215
Močály2403
Skalní a suťové biotopy1202
reliktní bory na skalách12442621
horské smrčiny1014
rašelinné bory204514
dubohabřiny42273238
kamenité suti nižších poloh15040029
Louky2203
písčiny10405
horské bučiny4271213
ruderály3205
Louky a pastviny1001
Břehy tekoucích vod2002
výsadby jehličnanů3317931
suché křoviny11006
horská vřesoviště13832121
úhory4003
Horské biotopy0101
haldy a výsypky30141781129
Lesní cesta2215
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
širokolisté horské nivy3204
mokré louky30609
bažinné olšiny5213
údolní jasanoolšové luhy1102
podmáčené smrčiny0001
Acidofilní bory34976330
luční ostřicové mokřady1001
lesostepní doubravy1810015
Přirozené lesy1811306
pastviny1001
mezofilní louky1002
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
ovocné sady bez bylinné vegetace3003
Polní biotopy1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
Kultury listnáčů1101
suché doubravy4003
alpínské trávníky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019