Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 16x 16x 878x 244x 1154x

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)

České jménoslíďák světlinový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1154 nálezů, 222 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Fickert 1875
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1200

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (863 použitých nálezů)
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr19212034147
Zemní past34271071988661
Žlutá miska20404
Smyk56121124
Prosev6633924
Sklepávání2003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (645 použitých nálezů)
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky s podrostem původního lesa 1101
Acidofilní teplomilné doubravy1101
Lesní okraje430541553
Lesy2535132
Pískovcová skalní města9835123
Xerotermy na jiných podkladech27141749
Skály nižších a středních výšek4613211
Kamenolom130322926
Pískovna467211
Rašeliniště a slatiniště8628419
Vrchoviště01605
Lesní paseky208402647
Skalní stepi na vápencových podkladech1102
Cesty, silnice2302
Acidofilní bukové bučiny5815318
Xerotermní travinobylinná společenstva216215
Močály2403
Skalní a suťové biotopy1202
Reliktní bory na skalních podkladech12442621
Horské smrčiny1014
Rašelinné březiny a bory204514
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy42173237
Kamenité sutě15040029
Louky2203
Květnaté bučiny0112
Písečné přesypy10405
Horské buko-jedlové lesy4271213
Ruderály1102
Břehy tekoucích vod2002
Louky a pastviny1001
Smrkové monokultury44111
Trnkové křoviny1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou13832121
Luční úhory4003
Kulturní lesy1611815
Horské biotopy0101
Haldy a výsypky30141781129
Urbánní biotopy2103
Lesní cesta2215
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Přechodová rašeliniště1001
Širokolisté vysokostébelné nivy3204
Vlhké louky30609
Bažinné olšiny5213
Lužní lesy1102
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0001
Acidofilní bory34976330
Kultury jehličnanů2001
Slatiniště1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les10004
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1810015
Přirozené lesy1811306
Pastviny1001
Polní meze1001
Borové monokultury11204
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Floristicky pestré křoviny0001
Ovocné sady3003
Polní biotopy1001
Rákosiny, orobincové porosty0011
Mezofilní louky0001
Kultury listnáčů1101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků4003
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy