Kvadráty: 7167
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 Silně ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 1x 1x
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 1x 1x
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený 1x 1x
Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (15 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 1 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Heriaeus oblongus Simon, 1918 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 1 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 1 0 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 2 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy