Kvadráty: 7167
  Nálezy podle období
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 Silně ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 1x 1x
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020