Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený 25× 21× 49×

Heriaeus oblongus Simon, 1918

České jménoběžník smaragdový
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy49 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1894, E. Nový, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Heriaeus oblongus Simon, 1918 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4414
Neurčeno21181332
Prosev0011
Zemní past33611
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Heriaeus oblongus Simon, 1918 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Jeskyně2312
Neurčeno1716727
Xerotermní travinobylinná společenstva3277
Lesní okraje1101
Stinné skály nižších poloh2002
Skalní stepi na vápenci2469
Lesostepní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy