Kvadráty: 5358
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops sulcifrons Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes zimmermanni Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Attulus terebratus Attulus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Parasteatoda tabulata Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Heriaeus oblongus Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Fotografie

Argiope bruennichi
Araneus angulatus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (369 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 5 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 5 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 5 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 2 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 1 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 2 0 1 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 4 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 5 1 0 4
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 4 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 6 1 6
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 4 0 2
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 5 6 0 3
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 4 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 3 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 3 1 5
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 4 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 4 2 4
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 5 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 12 0 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 8 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 10 0 4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 3 0 4
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 2 3 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 67 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 28 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 9 8 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 3 3 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 20 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 68 15 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 4 1 4
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 2 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 7 4 0 2
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 9 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 2 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 8 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 11 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 5 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 14 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 6 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 11 10 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 4 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 304 10 5
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 7 1 4
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 2 3 3 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 5 5 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (369 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 5 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 9 8 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 4 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 2 4 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 3 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 8 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 6 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 4 0 3
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 60 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 23 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 0 3
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 5 6 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 2 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 3 2
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 4 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 10 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 12 10 3
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 3 300 6 7
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 6 0 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 3 4 3 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 5 6 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 2 3 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 2 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 2 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 7 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 5 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 3 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 3 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 10 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 13 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 69 15 1 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 1 1 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 4 5 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 4 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 1 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 2 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 12 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 3 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 10 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 3 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 1 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 2 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 9 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 2 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 2 4 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy