Kvadráty: 5358
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 3x 1x 4x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 1x 5x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x 2x
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 2x 6x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený 5x 5x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 5x 5x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 5x 5x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Panamomops sulcifrons Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 1x 1x
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes zimmermanni Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Ohrožený 3x 3x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 7x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Attulus terebratus Attulus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 1x 3x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 3x 3x
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 6x 6x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 5x 5x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Heriaeus oblongus Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (315 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 4 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 5 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 5 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 2 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 1 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 4 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 5 1 0 4
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 4 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 2 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 5 1 5
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 3 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 4 0 2
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 5 6 0 3
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 4 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 3 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 3 1 5
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 4 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 4 2 4
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 5 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 12 0 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 8 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 10 0 4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 3 0 4
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 9 8 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 3 3 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 20 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 62 15 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 4 1 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 8 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 11 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 5 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 14 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 6 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 10 10 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 3 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 3 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 300 5 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 6 0 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 2 3 3 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 5 5 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (315 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 5 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 9 8 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 4 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 2 4 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 3 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 8 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 6 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 4 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 3 2
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 4 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 10 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 4 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 2 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 2 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 6 7 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 6 5 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 2 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 5 6 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 3 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 3 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 10 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 10 10 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 300 6 5
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 6 0 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Attulus terebratus (Clerck, 1757) 3 4 3 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 5 5 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 13 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 69 15 1 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 1 1 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 4 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 1 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 2 12 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 3 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 3 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 10 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 3 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy