Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 12x 90x 7x 110x

Tegenaria domestica (Clerck, 1757)

České jménopokoutník domácí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy110 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1791, J. Preyssler, Preyssler 1791
Poslední nález 2016 , Radek Šich
Areál rozšířeníCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (74 použitých nálezů)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1510420
Prosev1102
Individuální sběr3831451
Smyk1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (60 použitých nálezů)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy1001
Interiéry budov3725138
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Vnější stěny budov1203
Kamenité sutě1202
Urbánní biotopy2404
Ruderály0101
Ovocné sady0101
Sklepy2404
Lesní okraje1001
Kamenolom1101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Pískovcová skalní města1001
Xerotermy na jiných podkladech1501
 SamciSamiceMláďataNálezy