Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 90× 13× 116×

Tegenaria domestica (Clerck, 1757)

České jménopokoutník domácí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy116 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1791, J. Preyssler, Preyssler 1791
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníCosmopolitan
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (115 použitých nálezů)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3837456
Neurčeno1015036
Zemní past1510420
Prosev1102
Smyk1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (115 použitých nálezů)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov3933146
Kamenolomy1302
Neurčeno1612750
Skalní a suťové biotopy1001
Suché doubravy0101
Vnější stěny budov1203
Kamenité suti nižších poloh1202
Ruderály2505
Ovocné sady s luční vegetací0101
Lesní okraje1001
Dubohabřiny1001
Stinné skály nižších poloh1001
Suché louky1501
 SamciSamiceMláďataNálezy