Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Not endangered 2x 24x 175x 3x 204x

Tegenaria domestica (Clerck, 1757)

Czech namepokoutník domácí
Threat levelNot endangered
Records204 nálezů, 55 kvadrátů
First record 1791, J. Preyssler, Preyssler 1791
Last record 2011
Distribution areaCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (75 used records)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr5039464
Zemní past54410
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skalní a suťové biotopy1001
interiéry budov3929142
dubohabřiny1102
vnější stěny budov1203
kamenité suti nižších poloh1202
ruderály2505
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Lesní okraje1001
kamenolomy1101
osluněné skály nižších poloh1001
travnaté stepi1501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020