Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Not endangered 1x 12x 90x 7x 110x

Tegenaria domestica (Clerck, 1757)

Czech namepokoutník domácí
Threat levelNot endangered
Records110 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1791, J. Preyssler, Preyssler 1791
Last record 2016 , Radek Šich
Distribution areaCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (74 used records)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1510420
Prosev1102
Individuální sběr3831451
Smyk1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skalní a suťové biotopy1001
Interiéry budov3725138
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Vnější stěny budov1203
Kamenité sutě1202
Urbánní biotopy2404
Ruderály0101
Ovocné sady0101
Sklepy2404
Lesní okraje1001
Kamenolom1101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Pískovcová skalní města1001
Xerotermy na jiných podkladech1501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020