Records by time
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Not endangered 1x 12x 90x 9x 112x

Tegenaria domestica (Clerck, 1757)

Czech namepokoutník domácí
Threat levelNot endangered
Records112 nálezů, 59 kvadrátů
First record 1791, J. Preyssler, Preyssler 1791
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (76 used records)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3833453
Zemní past1510420
Prosev1102
Smyk1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (62 used records)
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Interiéry budov3726139
interiéry budov0101
Skalní a suťové biotopy1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Vnější stěny budov1203
Kamenité sutě1202
Urbánní biotopy2404
Ruderály0101
Ovocné sady0101
Sklepy2404
Lesní okraje1001
Kamenolom1101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Pískovcová skalní města1001
Xerotermy na jiných podkladech1501
 MalesFemalesJuvenilesRecords