Kvadráty: 6754
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 Kriticky ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 2x 2x 4x
Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 4x 2x 6x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 4x 4x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 2x 2x
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 2x 2x
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 2x 2x
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Kriticky ohrožený 2x 2x
Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 Silně ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 2x 2x
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený 2x 2x
Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) Nezvěstný 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 4x 4x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 2x 2x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 4x 4x
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 3 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 25 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (13 použitých nálezů)
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 12 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 2 1 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 3 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) 0 0 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020